תוכנית ישראל- צרפת למו"פ תעשייתי

Transcription

תוכנית ישראל- צרפת למו"פ תעשייתי
‫‪1‬‬
‫‪Guidelines for Israeli Companies‬‬
‫הנחיות לחברות הישראליות להגשת הטפסים‬
‫תוכנית השת"פ ישראל – ג'יאנגסו (סין ) – קול קורא ‪01‬‬
‫הגשת הבקשה נעשית בשני שלבים ‪:‬‬
‫‪ .1‬טפסים דו לאומיים ‪ -‬טופס הדו לאומי חתום ( ‪ ) COOPERATION FORM‬וטיוטת ההסכם ‪ LOI /‬יוגשו ל‬
‫תוכנית ישראל‪ -‬סין במתימו"פ עד לתאריך ‪ 05‬בספטמבר ‪ 4102‬בצורה מקוונת‬
‫‪ .2‬בקשת המדען המלאה – תוגש בצירוף הטפסים הדו‪-‬לאומיים‪ ,‬לא יאוחר מתאריך סגירת הקול הקורא‬
‫בתאריך ‪ 3‬בנובמבר ‪4102‬‬
‫‪‬‬
‫הגשת תוכניות מו"פ למדען הראשי הינה מקוונת ומתבצעת דרך הקישור הבא ‪ :‬כאן‬
‫‪‬‬
‫יש לקרוא בעיון את כללי ההגשה ומילוי הטפסים של לשכת המדען הראשי‪ ,‬בכללם את הפרטים באשר‬
‫לאופן הגשת בקשה בצורה מקוונת ‪.‬‬
‫לשאלות בנושא הטפסים ניתן לפנות אל הגורמים הבאים בלשכת המדען הראשי‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫לשאלות כלליות בכל נושא ובכל שאלה הקשורים לבקשות תמיכה במו"פ ‪:‬‬
‫המוקד הטלפוני‪ ,‬טל'‪22-4442662 :‬‬
‫‪‬‬
‫לשאלות הנוגעות לשאלון חברה וטופס הבקשה‪:‬‬
‫רות בן‪-‬אבי‪ ,‬מנהלת קליטת בקשות ומידע ‪ -‬טל‪[email protected] ,02-6662516 :‬‬
‫‪ ‬שאלות טכניות בנוגע לקשיים בהגשה המקוונת‪ - :‬איתן רוטשטיין‪ ,‬טל'‪,22-4442666 :‬‬
‫שאלות בנוגע לקובץ התקציב‪ :‬יוליה פרלשטיין‪ ,‬מנהלת תחום תפעול ותמיכות מו"פ‪,‬‬
‫‪[email protected]ocs.economy.gov.il 22-4442661‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫דגשים‪:‬‬
‫‪ o‬בטפסי המדען הראשי בקשת התמיכה במו"פ היא לשנה אחת‪ ,‬ויש להגיש בקשות המשך לכל‬
‫שנת פעילות נוספת‪ ,‬אם הפרויקט הוא רב‪-‬שנתי‪ .‬אי לכך‪ ,‬הבקשה בטפסי המדען הראשי תכלול‬
‫תאור של הפרויקט בכללותו‪ ,‬אך הדרישה לפירוט תקציבי ולתוכנית העבודה הפרטנית היא לשנה‬
‫הקרובה בלבד‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫בטפסי המדען הראשי יש לציין בכותרת הבקשה כי מדובר בפרויקט המבוצע במסגרת תוכנית‬
‫בינלאומית ישראל ‪ -‬סין בציון המסלול המתאים ( ג'יאנגסו)‬
‫‪o‬‬
‫התייחסות לסוגיית הוצאות הנסיעה לחו"ל ניתן למצוא ב‪:‬‬
‫‪‬‬
‫באתר לשכת המדען (‪ ) www.moital.gov.il/madan‬בנהלים‪ ,‬בנוהל הגשת בקשה לתמיכה ‪-‬‬
‫נוהל ‪ 222-22‬סעיף ‪ - 6.6.4‬שונות (עמוד ‪ .)5‬לקישור הרלוונטי לחץ כאן‬
‫‪o‬‬
‫ב‪ COOPERATION FORM -‬נא שימו לב לסעיף ‪ 6.2‬המורה על צירוף מכתב חתום בין כל השותפים‬
‫לפרויקט (‪ )letter of intent‬להבהרת הכוונות לחלוקת הזכויות של ידע והסדרי המסחור בפרויקט‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫הסכם מסחרי חתום בין השותפים אינו נדרש בשלב ההגשה של הטפסים‪ .‬דרישה זו היא תנאי‬
‫להפעלת תוכנית המו"פ המשותפת וקבלת המענק‪ .‬לפיכך אם יאושר ע"י ועדת המחקר כשלב‬
‫ראשון וע"י הוועדה המעורבת לשתי המדינות כשלב שני ‪ ,‬יתבקשו החברות להציג הסכם מסחרי‬
‫מפורט החתום ע"י הצדדים‪ ,‬כתנאי להפעלת תוכנית המו"פ המשותפת‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫פרוייקט מאושר יזכה בתמיכה בשיעור של עד ‪ 05%‬מהוצאות המו"פ המוכרות בכפוף לחוק‬
‫המו"פ ולכללי מדען ראשי במשרד הכלכלה‪.‬‬
‫בהצלחה‪,‬‬
‫מרב טפיירו‬
‫מנהלת תוכנית ישראל סין למו"פ תעשייתי‬
‫מתימו"פ‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון ‪30-9118125 :‬‬

Similar documents