לחצו כאן

Comments

Transcription

לחצו כאן
‫לו"ז שנת התמחות‬
‫התקופה בשנה‬
‫הנושא‬
‫פירוט הפעילויות‬
‫הגורם האחראי‬
‫ספטמבר ‪-‬‬
‫שיבוץ להוראה‬
‫באתר המכללה‪ :‬טופס מקוון‬
‫המתמחה‬
‫(רשימת מסגרות מאושרות‪ ,‬טבלת היקפי משרה)‬
‫מתמחה לא יוכל להמשיך‬
‫בהתמחות ללא טופס זה‪.‬‬
‫חונכות אישית‬
‫ליווי מקצועי שבועי של המתמחה על ידי חונך‬
‫המורה החונך‬
‫– צפייה בשני שיעורים‬
‫לפחות של המתמחה‬
‫‪ .1‬צפייה בשיעור וכתיבת דוח לדיון עם המתמחה והעברת‬
‫הדוח למנהל‬
‫– צפיית המתמחה‬
‫בשיעור אחד לפחות של‬
‫חונך (מומלץ)‬
‫‪ .2‬שיחה עם המתמחה על תוצאות הצפייה בשיעורים‪.‬‬
‫‪ 02‬דצמבר‬
‫או הגננת החונכת‬
‫ספטמבר‪-‬ינואר‬
‫צפייה בשיעור אחד לפחות‬
‫של המתמחה‬
‫באתר המכללה‪ :‬טופס מינוי חונך‪ ,‬טופס תאריכי מפגשים‪,‬‬
‫טופס צפייה‬
‫‪ .1‬צפייה בשיעור‪ ,‬תיעודה ושיחה עם המתמחה על תוצאות‬
‫הצפייה‬
‫המורה החונך‬
‫מילוי הדוחות‪ ,‬ומסירתם במהלך‬
‫חודש יוני למכללה ‪-‬באחריות‬
‫המתמחה‬
‫מנהל ביה"ס‬
‫בגנים‪ :‬מדריכה או מפקחת‬
‫‪ .2‬העברת עותק לחונך ולתיקו האישי של המתמחה‬
‫בהוראה‬
‫‪ 51‬ינואר‬
‫מרץ‪-‬אפריל‬
‫מילוי טופס הערכה מעצבת ושיחה עם המתמחה על נקודות‬
‫החוזקה והחולשה ועל דרכים אפשריות לשיפור‪.‬‬
‫המורה החונך‪ ,‬בשיתוף מנהל‬
‫ביה"ס‬
‫הערכה מעצבת‬
‫באתר המכללה‪ :‬טופס שיחת משוב לבי"ס‪/‬לגנים‬
‫באחריות המתמחה להעביר ‪2‬‬
‫עותקים למכללה עד היום‬
‫הראשון של סמסטר ב'‬
‫גמול כספי למורה החונך‬
‫טופס ‪ – 101‬לתשלום כספי מורים חונכים‪ ,‬באתר המכללה‬
‫המורה החונך‬
‫– צפייה בשני שיעורים‬
‫לפחות של המתמחה‬
‫‪ .1‬צפייה בשיעור וכתיבת דוח לדיון עם המתמחה והעברת‬
‫הדוח למנהל‬
‫המורה החונך‬
‫– צפיית המתמחה‬
‫בשיעור אחד לפחות של‬
‫החונך‬
‫‪ .2‬שיחה עם המתמחה על תוצאות הצפייה בשיעורים‬
‫צפייה של המנהל בשיעור‬
‫אחד לפחות של המתמחה‬
‫‪ .1‬כתיבת דוח צפייה ע"י המנהל ושיחה עם המתמחה‬
‫בשיתוף החונך‬
‫‪ .2‬תיוק הדוח והשיחה בתיקו האישי של המתמחה בהוראה‬
‫או הגננת החונכת‬
‫מנהל ביה"ס‬
‫בגנים‪ :‬מדריכה או מפקחת‬
‫לו"ז שנת התמחות‬
‫‪ 51‬מאי‬
‫‪ .1‬כינוס ועדת הערכה‬
‫‪ .2‬מילוי טופס הערכה מסכמת‪-‬טופס מקוון‬
‫הערכה מסכמת‬
‫‪ .3‬הקלדה במערכת המנב"ס‪/‬משלוח לגף להתמחות‬
‫בהוראה במשרד החינוך‬
‫המפקח הכולל או המקצועי‪,‬‬
‫בשיתוף מנהל בית הספר‬

Similar documents