מבקר המדינה ג דוח שנתי

Transcription

מבקר המדינה ג דוח שנתי
‫מבקר המדינה‬
‫דוח שנתי ‪65‬ג‬
‫שם הדוח‪:‬‬
‫מסגרת הפרסום‪:‬‬
‫שנת פרסום‪:‬‬
‫דוח שנתי ‪65‬ג‬
‫התשע"ה‪2015-‬‬
‫שם הדוח‪:‬‬
‫מסגרת הפרסום‪:‬‬
‫שנת פרסום‪:‬‬
‫דוח שנתי ‪65‬ג‬
‫התשע"ה‪2015-‬‬
‫מבקר המדינה‬
‫דוח שנתי ‪65‬ג‬
‫לשנת ‪2014‬‬
‫ולחשבונות שנת הכספים ‪2013‬‬
‫ירושלים‪ ,‬אייר התשע"ה‪ ,‬מאי ‪2015‬‬
‫שם הדוח‪:‬‬
‫מסגרת הפרסום‪:‬‬
‫שנת פרסום‪:‬‬
‫דוח שנתי ‪65‬ג‬
‫התשע"ה‪2015-‬‬
‫מס' קטלוגי ‪2015-965C-1‬‬
‫‪ISSN 0334-9713‬‬
‫דוח זה מובא גם באתר האינטרנט של‬
‫משרד מבקר המדינה‬
‫‪www.mevaker.gov.il‬‬
‫סדר‪ :‬אונית שירותי מחשב בע"מ‬
‫שם הדוח‪:‬‬
‫מסגרת הפרסום‪:‬‬
‫שנת פרסום‪:‬‬
‫דוח שנתי ‪65‬ג‬
‫התשע"ה‪2015-‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫כרך ראשון‬
‫פרק ראשון ‪ -‬מטלות רוחב‬
‫אי‪-‬מיצוי של זכויות חברתיות ‪3 ..........................................................‬‬
‫שירותים ומוצרים שנותנים גופים ציבוריים לעובדיהם‬
‫ללא תשלום מלא ‪.................................................................................‬‬
‫‪47‬‬
‫הטיפול בתהליכי חקיקת משנה במערכת הממשלתית ‪111 ..............‬‬
‫אבדן מזון ‪ -‬השלכות חברתיות‪ ,‬סביבתיות וכלכליות‬
‫‪163 .................‬‬
‫פעולות הממשלה להבטחת האיכות והבטיחות בענף‬
‫הבנייה‪...................................................................................................‬‬
‫‪237‬‬
‫פרק שני ‪ -‬משרדי ממשלה‬
‫משרד ראש הממשלה‬
‫תכנון עבודה במשרד ראש הממשלה ‪287 ......................................................‬‬
‫סדרי עבודתה של המועצה הלאומית לכלכלה ‪305 .........................................‬‬
‫משרד האוצר‬
‫אגף החשב הכללי‬
‫מאזן המדינה ליום ‪ - 31.12.13‬דוחות כספיים של משרדי ממשלה ‪325 .............‬‬
‫המשרד לביטחון הפנים‬
‫משטרת ישראל‬
‫העברת הטיפול בבתי המעצר ממשטרת ישראל‬
‫לשירות בתי הסוהר ‪351 .............................................................................‬‬
‫שירות בתי הסוהר‬
‫המערך הרפואי לטיפול בכלואים בשירות בתי הסוהר ‪385 ..............................‬‬
‫שם הדוח‪:‬‬
‫מסגרת הפרסום‪:‬‬
‫שנת פרסום‪:‬‬
‫דוח שנתי ‪65‬ג‬
‫התשע"ה‪2015-‬‬
‫משרד הבינוי‬
‫סיוע בדיור לזכאים ‪431 .....................................................................‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫רישום זכויות במקרקעין שבניהול רשות מקרקעי ישראל ‪473 .................‬‬
‫משרד הבריאות‬
‫השמירה על זכויות החולה המאושפז ועל כבודו ‪..............................‬‬
‫סוגיות בתקציב מערכת הבריאות‪..................................................‬‬
‫בדיקות דימות מתקדמות‪.............................................................‬‬
‫שירותי בריאות השן ‪....................................................................‬‬
‫‪503‬‬
‫‪555‬‬
‫‪609‬‬
‫‪667‬‬
‫המשרד להגנת הסביבה‬
‫הטיפול בזיהום אוויר ממקורות נייחים ‪717 .........................................‬‬
‫משרד החוץ‬
‫התכנון והניהול של משאבי האנוש במשרד החוץ ‪767 .............................‬‬
‫כרך שני‬
‫משרד החינוך‬
‫הבקרה על התמיכה במוסדות לימוד תורניים ‪.................................‬‬
‫יישום רפורמות וצמצום פערים בחינוך לגיל הרך ‪............................‬‬
‫העסקת עובדי הוראה בידי גופים מתווכים )"מורי קבלן"( ‪................‬‬
‫יישום רפורמת "עוז לתמורה" בחינוך העל‪-‬יסודי ‪............................‬‬
‫‪805‬‬
‫‪853‬‬
‫‪907‬‬
‫‪943‬‬
‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬
‫ענף הלול ‪ -‬היבטים באסדרה‪ ,‬בטיפול ובפיקוח‪987 ................................‬‬
‫משרד הכלכלה‬
‫פעולות המדינה להגנה על זכויותיהם של עובדים בשכר נמוך ‪1027 ............‬‬
‫משרד הפנים‬
‫הפיקוח על חופי הרחצה בישראל ‪1065 ..................................................‬‬
‫רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול‬
‫הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם ‪1091 ....................................‬‬
‫שם הדוח‪:‬‬
‫מסגרת הפרסום‪:‬‬
‫שנת פרסום‪:‬‬
‫דוח שנתי ‪65‬ג‬
‫התשע"ה‪2015-‬‬
‫משרד הרווחה והשירותים החברתיים‬
‫היבטים בטיפול בקטינים נפגעי תקיפה מינית או אלימות ‪1143 ................‬‬
‫היבטים פיזיים של מסגרות רווחה חוץ‪-‬ביתיות ‪1175 ...............................‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מורי דרך בישראל ‪1211 .......................................................................‬‬
‫פיתוח תשתיות ציבוריות לתיירות‪1245 .................................................‬‬
‫פרק שלישי ‪ -‬מוסדות המדינה‪ ,‬חברות ממשלתיות‬
‫ותאגידים‬
‫המוסד לביטוח לאומי‬
‫פרויקט "תבל" לשדרוג מערך המחשוב במוסד לביטוח לאומי‪1289 ...........‬‬
‫המועצה להשכלה גבוהה‬
‫תכנון ופיקוח אקדמי של מל"ג‪/‬ות"ת על המוסדות‬
‫להשכלה גבוהה ‪1333 ...........................................................................‬‬
‫פיקוח ות"ת על העסקת הסגל האקדמי הבכיר ומורים מן החוץ ‪1365 ........‬‬
‫המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה‬
‫היבטים בפעולות המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ‪1393 ..................‬‬
‫חברת נמל אשדוד בע"מ‬
‫היבטים במינהל ובממשל תאגידי ‪1415 ..................................................‬‬
‫רשות השירות האזרחי לאומי‬
‫השירות האזרחי‪-‬לאומי ‪ -‬ממצאי מעקב‪1443 .........................................‬‬
‫פרק רביעי ‪ -‬השלטון המקומי‬
‫ההיערכות לבחירות לרשויות המקומיות וניהולן ‪1469 .............................‬‬
‫שם הדוח‪:‬‬
‫מסגרת הפרסום‪:‬‬
‫שנת פרסום‪:‬‬
‫דוח שנתי ‪65‬ג‬
‫התשע"ה‪2015-‬‬
‫חוק יסוד‪ :‬מבקר המדינה ‪1595 .............................................................‬‬
‫חוק מבקר המדינה‪ ,‬התשי"ח‪] 1958-‬נוסח משולב[ ‪1597 ...................‬‬
‫שם הדוח‪:‬‬
‫מסגרת הפרסום‪:‬‬
‫שנת פרסום‪:‬‬
‫דוח שנתי ‪65‬ג‬
‫התשע"ה‪2015-‬‬

Similar documents