חזרה למבחן קבלה לכיתות ז`

Transcription

חזרה למבחן קבלה לכיתות ז`
‫חזרה למבחן קבלה לכיתות ז'‬
‫‪ .1‬פתרו בדרך הנוחה לכם ( הראו את הדרך )‬
‫______ = ‪365 + 2,609‬‬
‫______ = ‪1,021 - 372‬‬
‫______ = ‪206  34‬‬
‫______ = ‪154 : 7‬‬
‫______ = ‪8,040 – 304‬‬
‫______ = ‪407  101‬‬
‫______ = ‪624 : 6‬‬
‫______ = ‪98  52‬‬
‫‪ .2‬השלימו את המספר ( הראו את דרך )‬
‫‪1,276 + ______ = 3,169‬‬
‫‪60  _____ = 1,200‬‬
‫‪2,008 - ______ = 1,470‬‬
‫‪140 : _____ = 20‬‬
‫‪ .3‬הציגו את המספר ‪ 180‬כמכפלה של ‪ 4‬גורמים שכולם מספרים טבעיים שונים מ‪1 -‬‬
‫_____ ‪.180 = _____  _____  _____ ‬‬
‫‪ .4‬רשמו > ‪= , < ,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1.35‬‬
‫‪1‬‬
‫‪%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .5‬השלימו את המספר המתאים ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫>‬
‫> ‪0.32‬‬
‫‪> 75%‬‬
‫> ‪0.6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫>‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪> 50%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪> 0.5‬‬
‫>‬
‫> ‪0.4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪ .6‬כתבו שני שברים שמכפלתם גדולה משני הגורמים ‪ .‬הוכיחו ‪:‬‬
‫________________________________________________________‬
‫‪ .7‬כתבו שני שברים שמכפלתם קטנה משני הגורמים ‪ .‬הוכיחו ‪:‬‬
‫________________________________________________________‬
‫‪ .8‬רשמו מספר מתאים ‪,‬כך שיתקבל פסוק אמת ‪:‬‬
‫‪= 0.23‬‬
‫‪0.23 ‬‬
‫‪< 0.23‬‬
‫‪0.23 ‬‬
‫‪> 0.23‬‬
‫‪0.23 ‬‬
‫‪ .9‬השלימו את הטבלה ‪:‬‬
‫אחוזים‬
‫א‬
‫שבר פשוט‪/‬מספר מעורב‬
‫‪35%‬‬
‫‪9‬‬
‫‪25‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫‪0.7‬‬
‫‪123%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫ה‬
‫‪3‬‬
‫ו‬
‫ז‬
‫ח‬
‫מספר עשרוני‬
‫‪2.08‬‬
‫‪1‬‬
‫‪%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .10‬רשמו מתחת לכל שרטוט את החלק הצבוע כשבר פשוט ‪ ,‬כמספר עשרוני ובאחוזים ‪:‬‬
‫שבר פשוט ‪_________ :‬‬
‫שבר פשוט ‪_________ :‬‬
‫מספר עשרוני ‪_______ :‬‬
‫מספר עשרוני ‪_______ :‬‬
‫אחוזים ‪___________ :‬‬
‫אחוזים ‪___________ :‬‬
‫שבר פשוט ‪_________ :‬‬
‫שבר פשוט ‪_________ :‬‬
‫מספר עשרוני ‪_______ :‬‬
‫מספר עשרוני ‪_______ :‬‬
‫אחוזים ‪___________ :‬‬
‫אחוזים ‪___________ :‬‬
‫‪ .11‬צבעו בכל שרטוט שטח ע"פ החלק הנתון ‪:‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .12‬פתרו את התרגילים ‪ .‬הראו דרך הפתרון‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪+‬‬
‫_______ =‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫_______ =‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫_______ =‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‬‫_______ =‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3 - 1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫______ =‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫______ =‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫______ =‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 3‬‬
‫______ =‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫______ =‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫______ =‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪20 :‬‬
‫‪ .13‬לפניכם ארבעה מספרים ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫מצאו זוג מספרים שמכפלתם שווה ל‪1 -‬‬
‫‪-‬‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪, 5‬‬
‫_____________________‬
‫מצאו זוג מספרים שמכפלתם קטנה מ‪_____________________ 1 -‬‬
‫מצאו זוג מספרים שמכפלתם גדולה מ‪_____________________ 1 -‬‬
‫‪ .14‬סמנו על הציר את המקום של המספרים הבאים ‪1.5 :‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .15‬סמנו על הציר את מקום המספרים ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2.75 , 2 , 0.25 ,‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .16‬פתרו ‪:‬‬
‫______ = ‪4  ) 6 + 14 ( – 80  0  7‬‬
‫______ = ‪) 17 – 9 ( + 56 : 8‬‬
‫______ = ‪4  6 - 12 : 4 + 3‬‬
‫______ = ‪20 + ) 18 + 2 ( : 5‬‬
‫_____= ( ‪12  3 - 3  ) 4 + 2‬‬
‫_____ = ( ‪3  8 : ) 3  4  2‬‬
‫‪1 2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-)1- :‬‬
‫______ = (‬
‫‪3 3‬‬
‫‪3‬‬
‫______ =‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫______ = (‬
‫‪ )2‬‬‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+ 1.8 : 2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫______ = ( ‪ ) 20 - 20 ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫מקבץ שאלות מילוליות – ענו על השאלות הבאות ( הציגו את דרך הפתרון )‬
‫‪3‬‬
‫‪ .1‬יואב קרא ‪ 15‬עמודים שהם‬
‫‪5‬‬
‫מכלל העמודים שבספר ‪.‬‬
‫א‪ .‬כמה עמודים היו בספר ?‬
‫ב‪ .‬כמה עמודים נשארו ליואב לקרוא ?‬
‫ג‪ .‬איזה חלק מהעמודים נשאר ליואב לקרוא ?‬
‫‪ .2‬בשבט הצופים ‪ 120‬חניכים ‪ 80% .‬מהחניכים יצאו לטיול ‪.‬‬
‫א‪ .‬כמה חניכים יצאו לטיול ?‬
‫ב‪ .‬מהו אחוז החניכים שלא יצא לטיול ?‬
‫ג‪ .‬כמה חניכים לא יצאו לטיול ?‬
‫‪5‬‬
‫‪ .3‬גנן חתך ‪ 9‬מטר צינור ל‪ 10 -‬צינורות שווים באורכם‪.‬‬
‫מה האורך בס"מ של כל אחד מ‪ 10 -‬הצינורות ? ____________________‬
‫‪1‬‬
‫‪ .4‬מחיר מחשב ‪ . ₪ 3500‬בתחילת חודש ינואר התייקר המחשב ב‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫ממחירו ‪.‬‬
‫בסוף חודש דצמבר הוזל המחשב ב‪ 20% -‬ממחירו ‪ .‬מה מחיר המחשב לאחר ההוזלה ?‬
‫‪1‬‬
‫‪ .5‬מחיר שולחן ‪ . ₪ 1200‬השולחן התייקר ב‪-‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫ממחירו ‪.‬‬
‫לאחר חצי השנה שוב התייקר השולחן ב‪-‬‬
‫‪7‬‬
‫ממחירו ‪.‬‬
‫א‪ .‬מה מחיר השולחן לאחר ההתייקרות הראשונה ?‬
‫ב‪ .‬מה מחיר השולחן לאחר ההתייקרות השנייה ?‬
‫‪.6‬‬
‫המשקל הממוצע של ארבעה בנים ‪ :‬יוסי‪ ,‬רמי‪ ,‬אורן ויותם הוא ‪ 45‬ק"ג‪ .‬כל אחד מהבנים‬
‫שוקל יותר מ‪ 40 -‬ק"ג ופחות מ‪ 50 -‬ק"ג‪ .‬ידוע שרק שניים מהם שוקלים אותו הדבר‪.‬‬
‫כתבו אפשרות אחת למשקל כל אחד מארבעת הבנים‪.‬‬
‫יוסי‪________:‬‬
‫‪.7‬‬
‫רמי‪_________:‬‬
‫אורן‪_________:‬‬
‫יותם‪______:‬‬
‫ספר לימוד שמחירו היה ‪ ,₪ 40‬התייקר ב‪. 30% -‬‬
‫תלמיד קנה ספר זה בהנחה של ‪ 25%‬מהמחיר שלאחר ההתייקרות‪.‬‬
‫כמה כסף שילם התלמיד על הספר? ______________________________‬
‫בכמה ש"ח מכרה את כל החצאיות ?_______________________________‬
‫‪.8‬‬
‫לספריית בית הספר הגיע משלוח של ‪ 50‬ספרים ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הספרנית סדרה‬
‫‪5‬‬
‫מכמות הספרים על מדף אחד ‪.‬‬
‫את שאר הספרים סדרה בשלושה מדפים ‪ ,‬מספר שווה של ספרים בכל מדף ‪.‬‬
‫כמה ספרים סדרה על כל מדף ?‬
‫תרגילים ‪__________________________________________ :‬‬
‫תשובה ‪___________________________________________ :‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .9‬יעל קנתה שקית חרוזים משני צבעים ‪.‬‬
‫היחס בין החרוזים הכחולים לחרוזים הירוקים הוא ‪. 5 : 2‬‬
‫א‪ .‬האם יתכן שבשקית היו ‪ 10‬חרוזים כחולים ?‬
‫אם כן ‪ ,‬כמה חרוזים ירוקים היו ? הוכיחו ‪.‬‬
‫ב‪ .‬האם יתכן שבשקית היו ‪ 25‬חרוזים ירוקים ?‬
‫אם כן ‪ ,‬כמה חרוזים כחולים היו בשקית ? הוכיחו‪.‬‬
‫ג‪ .‬האם יתכן שבשקית היו ‪ 56‬חרוזים בסה"כ ?‬
‫אם כן ‪ ,‬כמה חרוזים היו מכל צבע ? הוכיחו ‪.‬‬
‫‪ .10‬במחיר של ‪ 2‬ק"ג עגבניות ניתן לקנות ‪ 3‬ק"ג מלפפונים‪.‬‬
‫א‪ .‬כמה ק"ג מלפפונים ניתן לקנות במחיר של ‪ 6‬ק"ג עגבניות ? הוכיחו ‪.‬‬
‫ב‪ .‬כמה ק"ג עגבניות ניתן לקנות במחיר של ‪ 12‬ק"ג מלפפונים ? הוכיחו ‪.‬‬
‫ג‪ .‬אמא קנתה ‪ 1‬ק"ג עגבניות ‪ .‬כמה ק"ג מלפפונים יכלה לקנות באותו המחיר ? הוכיחו‪.‬‬
‫‪ .11‬בחבילת פיצוחים יש ‪ 80‬גרם שקדים ו‪ 120 -‬גרם גרעינים‪.‬‬
‫א‪ .‬מהו אחוז השקדים בחבילת הפיצוחים?__________________________‬
‫ב‪ .‬מירב אכלה ‪ 40‬גרם גרעינים בלבד‪ .‬מה אחוז הגרעינים בחבילה לאחר שמירב אכלה?‬
‫‪ .12‬מחירם של אופניים ‪ .₪ 450‬האופניים התייקרו ב‪ .30% -‬מהו מחירם לאחר ההתייקרות?‬
‫‪ .13‬היקף המשולש ‪____________________ :‬‬
‫שטח המשולש ‪___________________ :‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ 6‬ס"מ‬
‫‪ 15‬ס"מ‬
‫ס"מ‬
‫‪ 9‬ס"מ‬
‫‪7‬‬
‫‪ .14‬א‪ .‬שרטטו מלבן ששטחו ‪ 12‬סמ"ר ‪.‬‬
‫ב‪ .‬חשבו את היקף המלבן ששרטטתם ‪_____________________ :‬‬
‫‪ .15‬היקפו של מלבן ‪ 24‬ס"מ ‪.‬‬
‫מצאו שתי אפשרויות שונות למימדי המלבן ‪.‬‬
‫לכל אפשרות מצאו את שטח המלבן ‪.‬‬
‫אפשרות א ‪ :‬אורך המלבן ‪ . ______ :‬רוחב המלבן ‪ . ______ :‬שטח המלבן ‪______ :‬‬
‫אפשרות ב ‪ :‬אורך המלבן ‪ . ______ :‬רוחב המלבן ‪ . ______ :‬שטח המלבן ‪______ :‬‬
‫‪ .16‬שטחו של מלבן ‪ 28‬סמ"ר ‪ .‬אחת מצלעות המלבן ‪ 7‬ס"מ ‪.‬‬
‫א‪ .‬מה אורך הצלע השנייה ?‬
‫ב‪ .‬מהו היקף המלבן ?‬
‫‪ .17‬מה היקפה ומה שטחה של הצורה שלפניכם ? הראו תרגילים מתאימים ‪:‬‬
‫היקף הצורה ‪:‬‬
‫‪ 4‬ס"מ‬
‫שטח הצורה ‪:‬‬
‫‪ 1‬ס"מ‬
‫‪ 3.5‬ס"מ‬
‫‪ 2‬ס"מ‬
‫‪8‬‬
‫‪ .18‬לפניכם צורה המורכבת ממשולש ומלבן ‪.‬‬
‫שטח כל הצורה ‪ 54‬סמ"ר ‪.‬‬
‫צלעות המלבן ‪ 8‬ס"מ ו‪ 4 -‬ס"מ ‪.‬‬
‫מהו שטח המשולש ?‬
‫‪ .19‬סמנו את המשפט הנכון‪:‬‬
‫א‪ .‬מרובע שיש לו זוג צלעות שוות באורכן הוא מקבילית‪.‬‬
‫ב‪ .‬מרובע שיש לו זוג צלעות מקבילות הוא מקבילית‬
‫ג‪ .‬מרובע שיש לו שני זוגות של צלעות מקבילות הוא מקבילית‪.‬‬
‫ד‪ .‬מרובע שיש לי ארבע צלעות הוא מקבילית‪.‬‬
‫‪ .20‬לפניכם שרטוט של מלבן‪:‬‬
‫‪ 5‬ס"מ‬
‫‪ 4‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫א‪ .‬מה שטחו של המשולש בשרטוט?‬
‫ב‪ .‬איזה חלק מהווה המשולש מכל המלבן?‬
‫‪ .21‬יואב סרטט על נייר מלבן שמידותיו הן‪ 15 :‬ס"מ ו‪ 25 -‬ס"מ‪.‬‬
‫א‪ .‬מה היקפו של המלבן?‬
‫ב‪ .‬מה שטחו של המלבן?‬
‫יואב הגדיל את הסרטוט במכונת צילום‪ ,‬כך שכל אחת מהצלעות גדלה פי ‪.2‬‬
‫ג‪ .‬מה היקף המלבן שהתקבל בצילום? ד‪ .‬מה שטח המלבן שהתקבל בצילום?‬
‫ד‪ .‬פי כמה גדל שטח המלבן בצילום?‬
‫ה‪ .‬מה היחס בין היקף המלבן המקורי להיקף המלבן החדש?‬
‫עבודה נעימה !‬
‫‪9‬‬