Naročilnica - OŠ Dušana Bordona

Comments

Transcription

Naročilnica - OŠ Dušana Bordona
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA BORDONA SEMEDELA – KOPER
SCUOLA ELEMENTARE DUŠAN BORDON SEMEDELLA - CAPODISTRIA
Rozmanova 21/ a, 6000 KOPER
Via Rozman 21/ a, 6000 CAPODISTRIA
Tel ./Fax.: 05/6276-077, (05) 6271-431
Koper, 8. 6. 2015
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH
PRIPOMOČKOV ZA UČENCE v šolskem letu 2015/2016
Spoštovani starši!
Tako kot vsako leto bo šola tudi letos omogočila učencem, da si za prihodnje šolsko leto iz
učbeniškega sklada šole izposodijo komplet učbenikov, ki so jih izbrali učitelji.
Izposojevalnino, ki jo šola izračuna v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov,
sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport; v zadnjih letih je bilo financiranje 100-odstotno.
Pripravljene komplete učbenikov bodo učenci prevzeli prvi šolski dan v šoli. Ob izteku
šolskega leta morajo učbenike vrniti. Če vrnejo poškodovan učbenik ali pa ga sploh ne
vrnejo, plačajo zanj odškodnino v skladu s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških
skladov. Učenci se lahko med letom odločijo, da posamezni učbenik obdržijo.
Prosimo, da izpolnite naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, ki je
priložena temu obvestilu (tudi, če se za izposojo ne boste odločili). Učenec/-ka naj jo
vrne svoji razredničarki/razredniku najkasneje do ponedeljka, 16. 6. 2015.
Starši boste nakup in prevzem delovnih zvezkov ter drugih učnih gradiv opravili sami v
izbrani knjigarni. Naša šola bo tako kot vsako leto sezname učbenikov, delovnih zvezkov in
drugih pripomočkov posredovala knjigarnam, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani šole
www.dusanabordona.si. Da bi se izognili morebitnim zapletom pri dobavi gradiv, vam
predlagamo, da čim prej obiščete izbrano knjigarno in se dogovorite o nakupu, plačilnih
pogojih in prevzemu gradiv ter naročite delovne zvezke najkasneje do 25. 6. 2015.
Spodaj navedene knjigarne so šoli predstavile svojo ponudbo:
Knjigarna/založba
LIBRIS, Prešernov trg 9, Koper
MLADINSKA KNJIGA, Dom knjige, Pristaniška ulica 5, Koper
DZS, Pristaniška ulica 3, Koper
DZS, Hipermarket Mercator, Dolinska cesta 1a, Koper
Sabina Višček,
skrbnica učbeniškega sklada
informacije
05/6274-165
05/6633-880
05/6276-038
05/6250-620
Vesna Lavriša,
ravnateljica
Prosimo, da izpolnite naročilnico (tudi, če se za izposojo ne boste odločili) in jo vrnete
razredničarki/razredniku najkasneje do torka, 16. 6. 2015.
--------------------------------------------------- odrežite -------------------------------------------------NAROČILNICA ZA UČBENIKE ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
Ime in priimek učenca(-ke) ter razred, ki ga letos obiskuje:
……………………………………………………
……. razred
Za svojega otroka nepreklicno naročam komplet učbenikov, ki ga je
določila šola.
DA
NE
(obkrožite)
Koper, ……………………….
Podpis staršev: ……………………………
Prosimo, da izpolnite naročilnico (tudi, če se za izposojo ne boste odločili) in jo vrnete
razredničarki/razredniku najkasneje do ponedeljka, 16. 6. 2015.
--------------------------------------------------- odrežite -------------------------------------------------NAROČILNICA ZA UČBENIKE ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
Ime in priimek učenca(-ke) ter razred, ki ga letos obiskuje:
…………………………………………………
……. razred
Za svojega otroka nepreklicno naročam komplet učbenikov, ki ga je
določila šola.
DA
NE
(obkrožite)
Koper,……………………
Podpis staršev: ……………………………………

Similar documents