Prim. Milivoj Piletič – Opolnomočenje bolnika Pogovarjajmo se.

Transcription

Prim. Milivoj Piletič – Opolnomočenje bolnika Pogovarjajmo se.
Opolnomočenje bolnika?
Pogovarjajmo se
Milivoj Piletič, dr. med
Opolnomočenje bolnika
Kaj to pomeni?
Kako ga lahko prepoznamo?
Kdaj se začne?
Kako ga ocenimo?
Kdaj smo na cilju?
Opolnomočenje
Družbeno – socialni
proces, ki pomaga
ljudem pridobiti nadzor
nad svojim življenjem
Opolnomočenje – koncept, ki si ga deli veliko disciplin
socialna gibanja
psihologija
gospodarstvo
izobraževanje
zdravstvo
Opolnomočenje v zdravstvu
model oskrbe akutno bolnega
model oskrbe kronično bolnega
Model oskrbe akutno bolnega
znanje
Model oskrbe akutno bolnega
znanje
nadzor
Model oskrbe akutno bolnega
znanje
nadzor
odgovornost
Model oskrbe kronično bolnega
znanje
nadzor
odgovornost
Model oskrbe kronično bolnega
98% oskrbe je v
rokah bolnika
Odgovornost za
posledice svojih
odločitev nosijo
bolniki
Pomembne odločitve
glede zdravja
sprejemajo bolniki
Odgovornosti
se ne da
prenesti
Zdravstveni
strokovnjaki nimajo
nadzora in posledično
odgovornosti za ukrepe
bolnika
Model oskrbe kronično bolnega – odgovornosti zdravstvenega
strokovnjaka
Zagotavljati okolje, kjer
bo bolnik lahko izrazil
svoje želje, potrebe,
strahove…
Z edukacijo zagotoviti
razumevanje, znanje in
osvajanje veščin, na podlagi
česar bo lahko bolnik sprejel
odločitve v zvezi s svojim
življenjem in sladkorno
boleznijo.
Srečanje dveh ekspertov
Zdravstveni strokovnjak
je ekspert za sladkorno
bolezen
Bolnik je strokovnjak za
svoje življenje
Elementi odnosa bolnik – zdravstveni strokovnjak
spoštovanje
Elementi odnosa bolnik – zdravstveni strokovnjak
informacije
odločitve na osnovi informacij
samozavest
sodelovanje
empatija
sodelovanje v
načrtovanju zdravljenja
brez obtoževanja
spoštovanje
aktivni partner
podpora
svoboda
poslušanje
avtonomija
osredotočenost
na bolnika
Elementi odnosa bolnik – zdravstveni strokovnjak
informacije
odločitve na osnovi informacij
samozavest
sodelovanje
empatija
sodelovanje v
načrtovanju zdravljenja
brez obtoževanja
spoštovanje
aktivni partner
podpora
svoboda
poslušanje
avtonomija
osredotočenost
na bolnika
Kakšna orodja uporabimo za opolnomočenje?
Edukacija ni nikoli nevtralen proces.
Lahko služi kot instrument, ki olajša integracijo
v logiko sedanjega sistema in vanj vnaša
konformizem.
Lahko pa tudi postane ”praksa svobode”, ko
ljudje kritično ocenijo realnost in raziskujejo
možnosti spreminjanja lastnega sveta.
Definicija
Opolnomočenje bolnikov je proces, ki omogoča osebam, da
povečajo nadzor nad lastnim življenjem in ki krepi zmožnost
ljudi, da ukrepajo v zvezi z zadevami, ki jih sami prepoznajo
kot pomembne.
Consortium EMPATHiE
Opolnomočenje bolnika
Kaj to pomeni?
Kako ga lahko prepoznamo?
Kdaj se začne?
Kako ga ocenimo?
Kdaj smo na cilju?
Opolnomočenje bolnika
Pogovarjajmo se

Similar documents