Foredragsholdere Emner Område Udstyr Transport

Transcription

Foredragsholdere Emner Område Udstyr Transport
Foredragsholdere
Emner
Område
Preben K. Mogensen
DSUK-bestyrelse
Dansk Kirke i Thailand
Præst i Canada og Sydslesvig - historisk og aktuelt
Finn Egeris Petersen
Transport
Adresse
Mail
Telefon
Hele landet
Bil
Åbenrågade 25, D-24939 Flensborg
[email protected]
0049-461-43376
Den danske menighed i Paris 1660-2000.
Om at være dansker i Frankrig
Jylland og Fyn
Tog/Bil
Adelbyer Kirchenweg 34, D-24943 Flensborg
[email protected]
0049-461-25299
Christian Ulrich Terp
På den anden side - om dansk kirkeliv i Sydslesvig, på folkekirkelig vis
Vi, som blev glemt - om Danmarks glemsomhed for sit mindretal
Præst og soldat - om Folkekirkens tjeneste i forsvaret
Ribe, Haderslev, Århus og
Københavns stifter
Bil/Tog 1.kl.
Mansteinstrasse 9, D-24837 Schleswig
[email protected]
0049-4621-32566
Nils og Lajla Roland
Et år som dansk præstepar i Canada
Lolland-Falsters og Roskilde stifter
Bil
Horsevænget 22, 4800 Nykøbing F.
[email protected]
5481 5408
Ole Stevns
Kirken i Bruxelles i ord og billeder
Generelt om DSUKs arbejde i det fremmede - om glæder, muligheder og
problemfelter
Det kirkelige/folkelige arbejde syd for grænsen
Hele landet
Bil/Tog/Fly
Dannebrogsgade 56, 9700 Brønderslev
[email protected]
9880 1127
Frede Tamm
Når pastoratet er en verdensdel. En pensioneret præst på vikarjob i Australien.
Roskilde Stift
Bil
Kissendrupvej 15, 4640 Faxe
[email protected]
5671 8994 / 2139 3594
Randi W Korsgaard
Livet i Sydslesvig, krydret med børnesalmer
Hele landet
Bil
Amselweg 9, D-24376 Kappeln
[email protected]
0049-4642-2057
Carl Christian Jessen
Canada - kort og godt. Dansk vikarpræst i Edmonton og Toronto.
Biskop i grænselandet. Theodor Kaftan 1847-1932
Du skønne land. Erindringer til dato, fra det sønderjyske.
Kirken i verden. Mission, diakoni, økumeni med egne erfaringer.
Hele landet
Bil/Tog/Fly
Tolnevej 17, 9900 Frederikshavn
[email protected]
9848 1145
Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F
[email protected]
5485 0211
Bil/Tog/Fly
Andreas Bjørns Gade 28, 2 th., 1428 Kbh K
[email protected]
6065 1836
Bil
Agertoften 36, Brylle, 5690 Tommerup
[email protected]
4844 7189
Bil
Harkielweg 2, D-24963 Tarp
[email protected]
0049-463-880131
Steen Skovsgaard
Udstyr
Projektor
Lolland-Falster Stift
Eskild S. Pedersen
Med sømandspræsten på job
Mennesker og begivenheder jeg aldrig glemmer
Hvor danske end i verden bor, bør den danske kirke være
DSUK - Den danske folkekirke i Udlandet (En diskussion om DSUKs placering
i spændingsfeltet mellem privat organisation og officel dansk folkekirke)
Oplæsning "Terje Vigen" af Henrik Ibsen
Oplæsning "Den store Bjørns endeligt" - digt af Holger Drachmann
Hele landet (sommer helst Jylland)
Jørgen og Kirsten Flensted-Jensen
Præstefolk blandt danske udvandrere i Canada - inkl. film
Hele landet
Ib Nedergaard Christensen
Dansk Kirke i Sydslesvig, Dansk/tyske forhold generelt
Jylland/Fyn
Iben Vinther Nordestgaard
Christianskirken i Berlin - Skæbneglimt fra en menighed
i krig og fred!
Hele landet
Brienner Strasse 12, D-10713 Berlin
[email protected]
0049-30-8734430
Anders Vestergaard
Erfaringer fra Sømandskirken i Hull
Danskerne i Udlandet
Ungdomsarbejde og rammerne for DSUKs organisation
Nordsjælland
Kirkevej 9, 3460 Birkerød
[email protected]
2856 1809
Jesper Engholm
Om at være fremmed, og om at finde hjem
De danske sømands- og udlandskirker har en ambition om at være "hjemme"
for danskere i det fremmede. I en globaliseret verden, der hastigt forandrer
sig, kan man hurtigt miste fornemmelsen for, hvor ens rødder er, hvor man
hører til. Kirkerne i udlandet bidrager ved deres arbejde til, at danskerne kan
fastholde deres identitet - religiøst, kulturelt, sprogligt og socialt. Jesper
Engholm har en baggrund som præst for de danske menigheder i Australien
fra 2005 til 2012 og giver med erfaringerne derfra, en personlig beretning
om at føle sig fremmed og at finde hjem
Sjælland og Nordjylland
Bil
Christen Bergs Allé 3, 2500 Valby
[email protected]
31539400
Bil
Bregnevænget 4, 3050 Humlebæk (fra 1.6.2014)
[email protected]
2388 3506
Bernhard Bangs Alle 53 B, 2000 Frederiksberg
[email protected]
3324 0272
Ederlandsvej 34a, 2730 Herlev
[email protected]
3058 8545
Jens Barfod (fra 01.06.2014)
Birgitte Grøn
DSUK generelt
Venskabsmenigheder
Hele landet
Hjørdis Kjærgaard
Præst i udkanten: Sømandspræst i Hull
Dansk/færøsk sømandspræst i Hull
København/Sjælland
Projektor/Lærred
Tog/Bil/cykel
Steen Tygesen
Sømandspræst i Hull
Hele landet
Bil/Tog
Carstensgade 15, 6270 Tønder
[email protected]
29434224
Vibeke Nyborg (tidl. Schweiz)
Om at være kirke i udlandet
Øst-Danmark
Bil/Tog
Nørre Søgade 37 B, 1370 København K
[email protected]
25 34 07 27
Per Melhof
Frem og tilbage er ikke lige langt
Man rejser heldigvis ikke ustraffet ud i verden i syv år. Danmark er forandret
når man vender tilbage, og familien, der rejste ud, er forandret. Og mekanismerne i forvandlingen ved at rejse ud og hjem er værd at overveje i en
verden, det bliver stadig lettere at bevæge sig rundt i. Danskerne udstationeres, udveksles og studerer i andre lande. Vi rejser meget, og vi kan
måske også blive lidt klogere på os selv ved at gøre det.
Det er frivilligt, så det kommer ikke af sig selv
Frivillighed spiller en stadigt større rolle for løsningen af en lang række opgaver. Det gælder i kirken, og det gælder i samfundet i øvrigt. Den bedst
mulige løsning af rigtig mange opgaver er af mange grunde blevet tydeligt
afhængig af evnen til at involvere frivilligt arbejde i større eller mindre omfang. Ikke fordi frivilligt arbejde er hverken billigt eller nemt, men fordi det
er frit og villigt! Men skal frivillighedskulturen vokse og bære frugt kræver
det både viden og sans for de særlige vilkår, som frivilligt arbejde og frivillige medarbejdere lever af. De danske udlandskirker har lang erfaring
med at fungere i et samspil mellem offentlig støtte, medlemsbidrag, markedsvilkår og frivillighed. Med udgangspunkt i erfaringer fra Den danske
kirke i Bruxelles og fra andet frivilligt arbejde vil foredraget pege på
styrker og svagheder, udfordringer og potentiale i civilsamfundets
kringlede logikker.
Sjælland
Bil
Sdr. Jagtvej 1, 2970 Hørsholm
[email protected]
4576 3236/
3085 5736
Ronald Pedersen
Fra vikingerne til A.P. Møller - kirken rejste med
Danmark er en søfartsnation - i mere end 1000 år har danskere pløjet
verdenshavene - og kirken og dens præster er fulgt med, enten ombord
eller ved at oprette Sømands- og Udlandskirker i mange lande. Ronald
Pedersen (som i dag er pensioneret og bor i Ebeltoft) har været orlogspræst på Grønland og sømandspræst forskellige steder rundt om i verden
(New York, Hong Kong, Antwerpen, Singapore, Canada og London) i over
30 år samt generalsekretær for Dansk Sømandskirke i 11 år - alle årene i
samarbejde med sin hustru Inge. Han beretter i ord og lysbilleder om de
danskes færden gennem tusind år, om sine egne oplevelser og om den
danske kirkes virke i udlandet.
Hele landet
Lærred
Bil
Musvitvej 11, 8400 Ebeltoft
[email protected]
2362 7081
8636 1090
Margith Pedersen, DSUK
Generalsekretær
Folkekirken rækker ud over Danmarks grænser gennem DSUK
Glimt fra livet i de danske sømands- og udlandskirker.
Et generelt foredrag og introduktion til arbejdet i forskellige typer af
menigheder og kirker - med powerpoint
DSUK og folkekirken - to sider af samme sag.
Om forskelle og ligheder i kirker og menigheder - ude og hjemme.(PP)
Ildsjæle i sømands- og udlandskirkerne bærer det hele.
Om mødet med mennesker i sømands- og udlandskirkerne
Hele landet
Projektor
Fly/Tog/Bil
Smallegade 47, 2000 Frederiksberg
[email protected]
7026 1828
Bo Nyggard Larsen, DSUK
Webredakteur/Kommunikation
Kirken på udebane - De danske sømands- og udlandskirker har en stor betydning for danskere i udlandet. Det er her de mødes til gudstjeneste og
dyrker en del af deres sociale liv. Kirken på udebane fortæller historien
ude fra verden.
Hele landet
Fly/Tog/Bil
Smallegade 37, 2000 Frederiksberg
[email protected]
4076 2151
Anders Friis-Knudsen, DSUK
Landssekretær
Dansk emigration og kirkeliv i USA/Canada
DSUKs ungdomsarbejde
DSUK generelt
Hele landet
Tog/Bil
Smallegade 47, 2000 Frederiksberg
[email protected]
2320 6347