Fra trainee til miljøchef

Transcription

Fra trainee til miljøchef
CHRISTIAN LIND-HOLM KUHNT
CAND. MERC.
MILJØCHEF
”Når man bliver ansat som trainee i DFD, skal man
være rede til at investere sig selv, før man får noget tilbage. Det forventes, at man viser tålmodighed og accepterer, at vejen til den endelige stilling
indebærer omveje, som ikke nødvendigvis er dem,
der står højest på ønskelisten. Men griber man
bolden undervejs og går positivt til arbejdet, vil
man opleve stor tillid fra ledelsens side.”
For Christian var målet med traineeforløbet at
finde noget, han kunne brænde for – noget, han
ikke nødvendigvis vidste eksisterede.
Christian Lind-Holm Kuhnt er uddannet cand.
merc. og havde i studietiden job i en konsulentvirksomhed, men vidste, at det var en anden vej,
han ville gå.
Mens Christian har base på vaskeriet i Skovlunde,
tilbringer han 1-2 dage om ugen ude af huset.
”Jeg vidste ikke, hvad det skulle være, kun at jeg
havde lyst til at prøve nogle forskellige ting og
til at snuse til ledelse. Jeg kendte ad omveje
en, der havde været trainee i DFD, og ringede til ham for at høre, hvad han havde
at sige om forløbet. Han solgte det godt og
understregede vigtigheden af at være
åben for de muligheder, der byder
sig. Det har jeg i høj grad fået
bekræftet.”
Allerede ved ansættelsessamtalen blev det drøftet, at miljøafdelingen kunne være et relevant
sted for Christian, så efter de obligatoriske uger i produktionen blev
han ’føl’ hos miljøchefen.
”Med tiden fik jeg mere og mere ansvar og selvstændige opgaver, og da
miljøchefen et lille års tid senere fik
tilbudt at lede en afdeling, fik jeg til
gengæld tilbudt jobbet som miljøchef. Det sagde jeg selvfølgelig ja
til. På den måde blev mit traineeforløb meget kort, men generelt er
det kendetegnende for konceptet,
at det er meget individuelt, hvor
længe forløbet varer. Der er ikke
nødvendigvis en masterplan for den
enkelte trainee, men forløbet betyder, at der står kvalificerede folk
klar i organisationen, når ledelsen
ser et behov opstå – nogle gange
ganske uventet og hurtigt.”
”Det lykkedes til fulde. Miljøområdet var helt nyt
for mig, men det er spændende og intenst, og jeg
kan sagtens se mig selv her i lang tid, selvom mit
mål på sigt er at få ansvar for en afdeling.”
Arbejdsområder:
Ledelsessystemer
Projektledelse
Arbejdsmiljø
Miljøledelse
ISO certificeringer
CSR
”For mig har mødet med DFD været en berigende
oplevelse. Det er en familievirksomhed med stort
”F”, kendetegnet ved dybt forankrede kerneværdier, høj moral og korte beslutningsveje. Det er en farverig virksomhed, der
rummer alt fra lavpraktisk, ufaglært
arbejde over tekniske specialister, salg
og marketing til akademiske medarbejdere. Man er nede på jorden på
den gode måde, samtidig med
at alle har et vedvarende fokus på om de ting, vi gør,
giver mening og skaber
værdi. Det kan jeg godt
lide.”
For Christian førte traineeforløbet
til et ukendt felt han i dag
brænder for – noget han
værdsætter højt.

Similar documents