Marts måned startede med afviklingen af kursus#3 i

Transcription

Marts måned startede med afviklingen af kursus#3 i
Marts måned startede med afviklingen af kursus#3 i Internationalisering på SIMAC med 25 deltagere. Der var
spændende indlæg om Norge, Tyskland, Brasilien og USA fra Eksportrådet, Væksthus Syddanmark, Eksportforeningen, Scancab Cables, Det Norske Veritas, Tonny Dalhøj Poulsen – grundlæggeren af Unifeeder, Focus Advokater,
SIMAC og EMUC. De forskellige præsentationer fra kursus#3 kan ses på www.fynsmaritimeklynge.dk – se under
“Afholdte aktiviteter”. Selve kurset kom også i Søfart med en artikel, som kan læses på hjemmesiden – se under
“Nyheder 2014”.
Det Blå Inno+ lagde vejen forbi SIMAC den 13.marts og afholdte et informationsmøde for 30 deltagere fra Fyn, Vejle
og Als. Heraf 17 fra klyngen. Der er 30-50 mio.kr. til fordeling i Inno+, hvor formålet er at give små- og mellemstore
virksomheder et løft. Ét af fokusområderne er ”Blå arbejdspladser via grønne løsninger”. Den 29.april afholder Det
Blå Inno+ et stormøde fra kl. 13.00-15-00 på Copenhagen Business School. Er man som virksomhed interesseret i
mere info om Det Blå Inno+. Herunder tilmelding til den 29.april og få interesseskemaet tilsendt til udfyldelse, skal I
kontakte chefkonsulent Magnus Gary på [email protected] eller på telefon +45 3348 9220 / mobil +45 4095
0714. Ansøgningen til Inno+ skal afleveres 1. september 2014. Her i klyngen arbejder 4 virksomheder på ét projekt
og andre virksomheder har indsendt interesseskemaet til Inno+.
Hotel Svendborg lagde rammerne for klyngemødet den 24.marts. Klyngen blev introduceret til de muligheder, som
Inspiring Denmark og Hotel Svendborg har at tilbyde af konferencemuligheder, overnatning og bespisning mv. Til
klyngemødet deltog 26 deltagere. Her følger link til de forskellige præsentationer:
Klyngemøde 24.03.14: http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/32811490
Cand.tech i maritim teknologi: http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/32811423
Talentprogrammer på SIMAC: http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/33069450
SH-Group´s talentprogram: http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/32811514
Stars & Academic Link: http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/32811546
UAS Denmark Unmanned aircraft Systems: http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/32811577
I marts er der kommet 2 nye deltagere med i klyngen:
Ejde Nielsens Værktøjsfabrik i Svendborg http://www.ejde.dk/index.php/dk/
Kontakt Claus Koch Jensen på: [email protected], tlf: 20403366
Lauritz Andersen & Co. i Odense http://www.lauritzandersen.dk/
Kontakt Michael Brodersen på : [email protected], tlf: 40209585
Survey-undersøgelsen af klyngen er slut og 36 deltagere besvarede undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på
28 pct. Vi er nu igang med at bearbejde de anonyme svar.
Troels rejser den 2-3.aprilpå en studietur til Subsea Vally Conferencen med Danmarks Eksportråd for at præsentere det udarbejdede kompetencekatalog for 19 virksomheder og skabe kontakter. Identitetsdesigner Peter Liisberg
fra klyngen, lavede det endelige layout af kataloget.
Den 25.april. afholdes der morgenmøde i udviklingsgruppen Maritim Support og Rådgivning på SIMAC kl. 08.3011.00. Morgenmødet omhandler patenter, som investering og profit ved Skibsingeniør Claus Hoffmann (European
Patent Attorney) og M.Sc.Mech.Eng. Ole Kragh Møller Patent Attorney and Intellectual Property Advisor), begge fra
Hoffman Dragsted. Claus Hoffman og Ole Kragh Møller giver et inspirerende oplæg om IP-muligheder, patenter, rettigheder og licenser. Her gøres opmærksomhed på skjulte fælder med patenter, herunder patentansøgninger til EU.
Efter oplægget er der workshop om patenter, hvor Business Model Canvas anvendes som redskab til at belyse jeres
virksomheders muligheder for mere profit af øget fokus. I kan læse mere om morgenmødet og tilmelde jer på:
http://www.maritimecenter.dk/konferencerogarrangementervedemuc/61897.html
Den 16.juni afholdes National Konference om Det Blå Danmark på Lindø Industripark. Nærmere information følger.
Side 1 af 3
Den 27.marts var der fyraftensmøde om ”Stratetisk Automation og fremtidens robotløsninger“ med Blue Ocean
Robotics som oplægsholder for 40 deltagere. Arrangementet var arrangeret i samarbejde med SIMAC, Maskinmestrenes Forening, IDA Sydfyn, Projekt Danmarks Maritime Klynge og EMUC.
I maj afholdes det 4. kursusmodul på SIMAC “Kom sikkert i havn – Fra ide til realisering”. Varigheden er et 2 dages
kursus. Kursus 4 udarbejdes af SIMAC og SDU. Nærmere infomation følger.
På SIMAC´s Projekt- og Praktikbank, når I som virksomheder ud til alle SIMAC´s studerende med jeres bachelorprojektidé, praktikplads eller med studierelevante job. Læs mere og tilmeld jer på:
http://www.simac.dk/projekt-og-praktikbank
Valgfaget “Driftsoptimering og Styringsværktøjer“ vil gerne i kontakt med relevante virksomheder. De studerende skal med udgangspunkt i studieplanen lave en cace i procesoptimering indenfor arbejdsmiljø, sikkerhed eller
økonomi. Procesoptimeringen skal behandles ud fra et styringsværkstøj som fx. LEAN. Casen skal indeholde forslag
til, hvordan procesoptimeringen forventes implementeret. Holdet består af 24 studerende, som er opdelt i grupper
af 3-5 studerende. Har det interesse, kan I få mere information ved Torben Iskov Nielsen på mobil: 72215698 eller på
[email protected]
Nyheder fra SDU kan ses på hjemmesiden: www.sdu.dk
SDU inviterer til Projekt og Praktik dag den 30. april.
På PP Dagen har vi booket de studerendes skema, så du kan møde ingeniørstuderende fra SDU’s Tekniske Fakultet
og diskutere fx kommende studenterprojekter, studiejob eller praktikophold med dem. Du kan også gøre opmærksom på de kompetencer jeres virksomhed lægger vægt på, se link:
http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/teknik/samarbejde/praktikogprojektmesse/tilvirksomheder
IDEA inviterer til workshop om kommunikation den 26. april:
Lad nogle universitetsstuderende kigge på din kommunikation til omverdenen
IDEA vil den 26. april sammen Center for Journalistik og 50 journaliststuderende afholde en heldags workshop på
SDU, hvor virksomheder tilbydes at få kikket på deres kommunikation på fx sociale medier eller på mere traditionelle
platforme. Vi søger derfor 3 – 4 virksomheder, med hvem vi kan drøfte, hvilke udfordringer de kunne tænke sig at få
kikket nærmere på. Hver virksomhed får tilknyttet 2 – 3 grupper. Virksomhedstypen og udfordringerne skal være så
mangfoldige som mulige, så lad os tage en snak om emnet og mulighederne. De 50 studerende fordeles mellem de
forskellige virksomheder og temaer. Den 26. april (kl. 09.00 til 20.00 ) afholdes en workshop. Programmet er i korte
træk, at hver virksomhed over for alle studerende præsenterer deres virksomhed (kort) og deres udfordring(er) (ca.
20 minutter pr. virksomhed). Herefter har de studerende lejlighed til spørgsmål og dialog. Herefter arbejder de studerende videre forslag til løsning af den udfordring, som ’deres’ virksomhed ønsker nærmere belyst, eller virksomhederne finder sammen med de studerende frem til den præcise udfordring.
Hvad får du ud af det og hvad kræver det?
Du får ca. 10 unge menneskers bud på, hvordan du skal løse din udfordring, og du får fremmede, kritiske øjne på din
virksomhed. Som virksomhed skal du dels være indstillet på et indledende møde med os, at deltage med mindst 1 og
gerne 2 medarbejdere på workshoppen på SDU i Odense. Vi forventer også, at du vil samle offentligt tilgængeligt
materiale om din virksomhed (brochurer, avisomtale, etc.).
Mere information:
Har du brug for at vide mere, har du spørgsmål, eller vil du være med (tilmelding så hurtigt som muligt): Ivan Tyrsted
på telefon: 60111393, eller mail: [email protected]
Side 2 af 3
"Udvikle din praksis ved at hjælpe andre med at udvikle deres", er jo vores grundlæggende filosofi. Og i den kommende periode har vi på højskolen følgende tilbud som vi også byder ud til klyngen. Forhåbentligt noget der kan være med til at udvikle Jeres forretningsmuligheder. Det er hands-on workshoptilbud og som målrettes små og mellemstore virksomheder.
1. Få lavet en 2 minutters promotion video af Kristoffer Juel Poulsen. Der er allerede lavet 8 videoer af klyngevirksomheder. Tilbudet er stadig gratis og gælder frem til sommer.
2. Kursus over 5 dage i foråret, hvor man designer sin egen hjemmeside og blog, koblet med sociale medier
og webshop. Få selv styr på det med hjemmeside og salg via nettet. Læs mere her:
www.ivaerksaetterhojskolen.dk
3. Kursus i grafisk facilitering d 29.4. eller 21.5.. For dem der vil øge deres salg via visulisering ifm kundemøder og intern kommunikation. Man lærer nogle nemme tricks, så du kan tegne dine budskaber i stedet for at
skrive eller italesætte dem. Nye veje til et succesrigt salg.
Vi afholder også åbne netværksmøder for iværksættere og mikrovirksomheder den første fredag i måneden. Næste
gang den 4. april. Se det som en mulighed for at komme med i et iværksætterorienteret netværk. Netværksmøderne
er faciliterede og har fokus på netværksdelen. Det er et ikke bindende netværk og man betaler kun for kaffen.
Mere information: Tyges Mortensen: [email protected], tl.: 60915845.
Side 3 af 3