anmeldelse - Struer Kajak

Transcription

anmeldelse - Struer Kajak
anmeldelse
arrow
18
version 2.0
Struer Kajaks turbåd »Arrow« har fået et ansigtsløft,
og børnesygdommene er ved at være overstået
Jeg har kigget version 2.0 efter i sømmene og mener
smagssag om man, som jeg, kan lide denne form for
klart, at den fortjener fornyet opmærksomhed. Den
liv. Jeg vil personligt gerne slippe for alt for meget
første udgave af Arrow, synes jeg ikke, var noget at
retningsstabilitet, og i stedet have fornemmelsen af,
hejse Dannebrog over. Den var blød i bunden, tung,
at kunne rykke båden på plads med rotaget ligesom
og man skulle vel være under omkring 165 høj for,
man føler det i en kapbåd.
at man kunne have sine ben i den, fordi sædet ikke
kunne rykkes ret langt tilbage.
Jeg fik en god tur i relativt store bølger fra forskellige retninger og oplevede, at jeg fuldstændigt kontrollerede båden og ikke blev drejet af.
Nogle vil mene, at Arrow er den samme båd som en
»Spica« (Bygget af Struer Boats som jo ikke må for-
En anden faktor, der gør oplevelsen mere levende, er,
veksles med Struer Kajak), men ifølge Struer Kajak
at Arrow har fået et kapsæde af den type, der kører i
foreligger der et sæt selvstændige tegninger på netop
Arrow, udført af den, desværre afdøde, legendariske
skinner oven på en plade.
Resultatet er, at man sidder relativt højt, hvilket
Jørgen Samson. Arrow’ens familiære bånd til Spica’en
dels destabiliserer og dels gør, at jeg personligt sav-
lader sig dog ikke skjule, og kunne man for eksempel
ner at komme lidt længere ned for at kunne arbejde
lide det kantede forskib på Spica’en, så kan man også
mere med vandet. Dog kender jeg mange, der gerne
lide Arrow’en. Kantningen gør båden smal at se på og
vil sidde højt, fordi man fornemmer, at det koster no-
gør, at man kan komme langt ind ved isættet, noget
get mindre arbejde med mavemusklerne at sidde lidt
jeg som kapbådsroer sætter stor pris på.
højere.
I forhold til Spica’en er den lille kantning i bunden
lige omkring vandlinjen (chinen) også fjernet.
Sædet flyttes meget nemt med et enkelt greb i de
ni trin, og gør Arrow’en velegnet til klubbåd, og det
Tekst og foto: Anders Krintel
har to højdetrin. Eller rettere: meningen er, at det skal
Den nye Arrow er heller ikke, som den gamle, forsy-
have to, men en tanketorsk hos en eller anden gør, at
net med fast finne, hvilket i den grad gør den til en
det ikke kan sidde i den lave position, fordi sædeskå-
langt mere levende og spændende oplevelse. Man
len så kommer i vejen for den skinne, det hele skal
oplever en noget mere »dansende« båd, hvis opførsel i vandet peger mere i retning af en kapbåd med
køre i. Struer ved det og har rettet det.
Fodsparket er også nemt at flytte på. Man skub-
spring, end tilbage på de meget fastliggende og ret-
ber bare på en lille split, og så kan man køre det i en
ningsstabile tur- og motionsbåde.
skinne (Styrepinden følger ikke med). Selve fodpla-
Fraværet af den faste finne gør også, at båden ven-
den er lavet af solid støbeplade med ru overflade, der
der fortræffeligt, men prisen er, at man måske nok
giver et godt fodfæste. Det hele er også robust nok
skal styre en anelse mere aktivt i bølger og på en
til, at jeg omgående ville montere en god fodstrop og
hænger, end i både med fast finne. Men det er jo en
med tiden måske en pumpe.
19
Den nye model, som i øvrigt bliver fremstillet i Polen,
at pakrummet ikke er synderligt stort, og det afskæ-
er vakuumstøbt epoxy i kulfiber/kevlar, og det gør den
rer Arrow fra at blive en langturskandidat, men det
rigtig stiv og meget let. Top og bund er solidt samlet
har nu nok heller aldrig været meningen. Men der er
med et bånd af kulfiber.
plads nok til en stor madpakke og en pose tørt tøj.
Cirka 13,7 kg med skot og luge og 12,5 kg uden
Der kan imidlertid være et problem med det luk-
vejer modellerne. Den lette og stive konstruktion gør,
kede rum i bagenden, for på den gamle Arrow i vo-
at båden er nem at rykke op i fart, og man oplever
res klub, var der trængt vand ind i dette rum, og rum-
ikke, at den »suger« sig fast i vandet eller »låser«,
met var temmelig jordslået, og man kan ikke komme
om man vil. Mange turbåde har dette tydelige punkt,
derind og tørre det. Derfor er det som altid en god
hvor de bare ikke vil accelerere mere. Det oplevede
ide at tage dækslerne af, når båden ikke benyttes, så
jeg ikke med Arrow’en. En opfattelse jeg delte med
eventuel fugt kan komme ud. Ellers kan man meget
Line (Pigen på billederne). Vi var også klart enige om
let fjerne det bagerste skot, og så bliver der samti-
bådens livlighed og begejstrede for den.
dig også plads til et enmandstelt og en lille sovepose.
Bådens »flow« (den hastighed, hvor det bare kører,
og man føler, at man kan blive ved) lå for mit ved-
Min endelige dom er, at der her er tale om en hurtig,
kommende på næsten 11 km/t (mens Line lå om-
levende turbåd. Den er ikke for begyndere, og derfor
kring ni). Og en tempotest på 10 km viste da også
bekymrer det mig heller ikke, at karmen måske ikke
11,0 km/t i rimelig kraftig blæst. Det er faktisk gan-
er den stærkeste i verden.
ske udmærket, og man vil kunne forvente yderligere
lidt fart i modellen uden skot og luge.
Skulle jeg ud og investere i en Arrow, ville jeg nok
droppe lastrummet, for det vejer og man slipper for
eventuel bøvl med vand i det ekstra rum i bagenden,
Både den gamle og den nye Arrow, som jeg har kig-
men prisen er sjovt nok den samme – med eller uden
get på, var udgaverne med pakrum. Lugens åbning er
lastrum.
dejlig stor og oval, og gummilåget virker solidt og ikke
Ellers er Arrow en rigtig lækker båd, der sagtens
mindst vandtæt.
kan vinde løb, men også en båd der appellerer til
Skottene er lavet af et skummateriale, der minder
om et kraftigt siddeunderlag. Der er to skot i, så pak-
gode motionister, der vil have noget let og lækkert
rummet er lukket af ned mod roret. Dette betyder,
båd er vel også som den skal være.
20
med fin finish. Prisen på 12.999 for en hård kulfiber-
21

Similar documents