Vejledning til BørneIntra.pdf

Comments

Transcription

Vejledning til BørneIntra.pdf
Vordingborg Kommune
Kulsbjerg Skole
Skolebestyrelse
Dato
17. marts 2014
Tidspunkt
18.00- 18.15: Spisning
18.15: Skolebestyrelsesmøde.
21.30: Møde slut
Afdelingen i Stensved
Sted
Mødeleder/klummeskribent Søren Oldenburg
Fraværende
SFO-Leder
Deltagere
Afdelingsleder
1
1. Godkendelse af dagsordenen
Beslutning:
2. Orientering (max 25 min.)
a. Formanden –
b. Eleverne
c.
Afdelingen / afdelingsråd
-
Afdelingsråd indskoling/mellemtrin Stensved 26. februar
Afdelingsråd udskolingen Stensved 6. marts
d. Skolelederen
- Møde 27. februar om den Åbne Skole.
- Besøg fra BUF udvalget i Nyråd og Mern
- Gennemgang af legepladserne er fortaget v/ Gert Olsen.
- Samrådsmøde 9. april 2014
e.
Kompetencecenter Kalvehave
f.
Pædagogisk råd.
3. Behandlingssager (max 2. timer)
a. Kvalitative nøgletal for skolen.
Sagsfremstilling: Kvantitative nøgletal februar 2014.
Referat:
Bilag: bilag 1
b. Budget 2014
Sagsfremstilling: Orientering om regnskab over Lockoutmidlerne.
Budget uddybes på mødet – Irene Hansen deltager i dette punkt.
Der fremlægges budget for de første 7 måneder. Budget for de sidste 5.mdr af
2014 behandles på aprilmødet.
Referat:
2
Bilag: Bilag 2. Bemærkninger til budget 2014 Bilag 3 Tildelingsbudget Kulsbjerg Skole.
Bilag 4. Forslag til budget pr. 1.1.2014-31.7.2014
c.
Revision af princip faseskift til udskolingen.
Sagsfremstilling: Punkt fra sidste møde.
Referat:
Bilag: Bilag 5.
d. Skolebestyrelsesvalget.
Sagsfremstilling:
Det ordinære valg til skolebestyrelserne skal være afsluttet senest d. 1. juni 2014.
Dette betyder, at tidsplanen for afviklingen af valget sker efter fl. tidsplan, jf. bilag til
styrelsesvedtægt om regler for valg til skolebestyrelse:
Valg- og informationsmøder:
Mandag d. 7. april 2014: Gåsetårnskolen
Tirsdag d. 8. april 2014: Kulsbjerg Skole, Præstø Skole, Svend Gønge-skolen, Møn
Skole
Frist for fredsvalg : fredag d. 25. april 2014
Eventuel digital afstemning: tirsdag d. 20. maj 2014
Klagefrist: lørdag d. 31. maj 2014
Vi afventer den politiske beslutning se bilag.
Referat:
Bilag: Bilag 6 og bilag 7
e.
Skolemadsordningen.
Sagsfremstilling: Kontrakten med leverandør i hallen er opsagt pr. 1. marts til afslutning 1.6.2014.
Referat:
Bilag:
f.
Inklusion.
Sagsfremstilling: En status på arbejdet med et inkluderende læringsmiljø på Kulsbjerg skole.
Orientering om lovgivningen vedr. supplerende undervisning og specialundervisning. Hvordan arbejdes der i praksis.
Bilag fra Mads
Referat:
3
Bilag: Bilag 8.
g. Byggeri og udearealer
Sagsfremstilling: Byggemøde i byggeudvalget den 5. marts 2014 vedr. Stensved afdelingen.
Udearealer i SFO- Stensved hvordan kan den etapeopdeles?
Referat:
Bilag
h. Værdiregelsæt.
Sagsfremstilling: Værdierne er nu vedtaget, dertil skal der samværsregler og en
trivselspolitik/mobbepolitik for at færdiggøre værdiregelsættet er udarbejdet.
Referat:
Bilag:
i.
Skolepatruljen
Sagsfremstilling: Problematikken omkring skolepatruljen er, at det om morgen kun er elever fra
Stensved, der kan stå ved vejen. Da alle andre kommer ind med skolebusserne.
Yderligere orientering - ellers består patruljen af elever, som af egen fri vilje ønsker at gøre en
ekstra indsats. Ansvarlige elever fra 7., 8. og 9. årgang.
Som betaling, for et år tro tjeneste, er en tur til Hans-Park i Tyskland, som forventet kommer til at
foregå i maj måned. (Sammen med Gåsetårnskolen)
Referat:
Bilag:
j.
EVT.
k.
Punkter til kommende møder
Ekstraordinært møde den 10.april kl.19-20. Høringssvar vedr: Evalueringsrapport fokus
på folkeskolen i Vo. Kommune.
Skolebestyrelserne får materialet samtidig med BUF-udvalget den 31. marts. Den 8. april behandler
BUF materialet på deres ordinære møde. Den 9. april drøftes resultatet på Samrådsmødet.
Høringsfristen er den 16. april.
Mvh
Thorsten Gregersen
4
Underskrifter – referatet printes og underskrives af mødedeltagerne på mødet.
Bent Hummelmose
Carsten Nøhr Larsen
Henning Larsen
Len Bønnerup
Mads Brinck Lillelund
Søren Oldenburg
Thorsen Gregersen
Jacob Kofoed-Hansen
Mette Brendstrup
Frederik
Mathilde Isaksen
Anne-Marie Jacobsen
Bjørn Haldur
5