Afklaring udeståender ny løn

Transcription

Afklaring udeståender ny løn
Lejre
Forsyning
Spildevandsoperatør, procesoperatør
Lejre Forsyning Service A/S søger ny kollega, med en ugentlig arbejdstid på 37
timer.
Lejre Forsyning står for driften af 8 renseanlæg, opstuvningsbassiner, pumpestationer samt et større ledningsnet. Derudover driver Lejre Forsyning 1 vandværk og 3
vandforsyningsnet.
I Lejre Forsyning er vi 21 medarbejdere hvoraf de 11 er ansat i driften. Den ledige
stilling er med stilleplads på Ejby renseanlæg, Åvej 4, 4070 Kirke Hyllinge. Der kan
ske ændringer i stilleplads i forbindelse med ændringer i organisationen/arbejdsopgaverne.
Stillingsindhold
Drift og vedligeholdelse af renseanlæg.
Drift og vedligeholdelse af pumpestationer, kloakledninger og opstuvningsbassiner.
Deltagelse i vagtordning.
Vores forventninger
Det vil være en fordel, at du har erfaring/kendskab fra tilsvarende arbejdsområde
gerne med relevant håndværksmæssig baggrund.
Det er for os vigtigt, at du har teknisk snilde samt lyst og mod på at blive oplært
indenfor området.
Det forventes at du deltager i relevante kurser inden for området.
Du har et godt humør og er samarbejdsvillig.
Du kan arbejde selvstændigt.
Du har grundlæggende kendskab til It, da anlæggene overvåges og styres via SRO.
Kørekort kategori B er en nødvendighed.
At du ved vagt kan stille inden for 30 min. ved lokaliteterne i Lejre Forsyning.
Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale og gældende overenskomst.
Ansættelsesdato snareste muligt efter nærmere aftale.
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte driftsleder Mogens
Olsen på tlf. 20455117.
Send din ansøgning på mail til [email protected].
Skriv ”Spildevandsoperatør” i feltet Emne.
Der kan ikke forventes accept af modtaget ansøgning.
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 4. april 2014 kl. 12.00.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 19.
Du kan få flere informationer om Lejre Forsyning på vores hjemmeside
www.lejreforsyning.dk.
Lejre Forsyning • Højbyvej 19 • 4320 Lejre
Tlf. 46464040 • e-mail [email protected]
www.lejreforsyning.dk