New systems for strawberry production Henrik Lind – Lindflora Aps

Transcription

New systems for strawberry production Henrik Lind – Lindflora Aps
Marselisborg Renseanlæg,
bassin og tunnelering
Formål med projektet:
Nedlæggelse af Jægergårdsgades Pumpestation.
Større kapacitet til Marselisborg Renseanlæg.
Pumpestation og trykledninger skulle renoveres.
Større sikkerhed/ekstra trykledning.
Flytning af trykledninger for Marselis Tunnel.
Større ledninger i oplandet for at afhjælpe hydrauliske problemer.
Udbuds projekt
• Lukket spildevandsbassin, med skyllesystem, på 2.500 m³, beliggende
ved Marselisborg Renseanlæg.
• Løftepumpestation fra tunnelering til indløbskanal ved renseanlæg.
Pumpestationen kan evt. integreres i bassinet.
• Ca. 850 m min. Ø2200 mm tunnelering fra Jægergårdsgade til
Marselisborg renseanlæg.
• Ca. 1000 m Ø1600 mm tunnelering gennem Jægergårdsgade fra
Nordhavnsgade til Frederiks Allé.
• Nedlæggelse af Jægergårdsgades Pumpestation.
• Overløbsbygværk ved Jægergårdsgade/Sydhavnsgade.
• Bygværk skal forberedes for installation af løftepumper.
• Nyt Ø1600 mm udløb til havnen.
Udbudsform
EU-udbud, prækvalifikation.
Funktionsudbud.
Udbud efter forhandling (forsyningsdirektivet)
Totalentreprise i partnering
Hvorfor partnering – hvad ønsker vi at opnå?
Entreprenør:
Per Aarsleff, Østergaard, Envidan og
Viggo Madsen
Udfordringer
Udløbsledning, havledning, overløb m.v.
Jægergårdsgade, ankre, jordbundsforhold
Bassin, jordbundsforhold.
Banekrydsning