Opgaver til Arbejde Jens Vejmand

Transcription

Opgaver til Arbejde Jens Vejmand
Præsentation
Navn:
Flemming Hartmann Jensen
Bygningsingeniør, HD
NIRAS
Rådgivende ingeniørfirma
1300 ansatte
Dækker alle ingeniørområderne
”Vi skaber velfungerende bygninger, bæredygtigt miljø og dynamisk
infrastruktur.”
Marts 2013
Norgeskonference
INFRASTRUKTUR
Funder Ådal
Marts 2013
Norgeskonference
Holbæk Motorvejen
Marts 2013
Norgeskonference
Femern Syd
Cypern Havneanlæg
BYGGERI & INDUSTRI
DR, Koncertsalen
Handicaphuset
Kolding Sygehus
Shopping Center Galeria,
Kazimierz, Polen
Marts 2013
Norgeskonference
MILJØ
Jordundersøgelser,
Haldor Topsøe
Affaldshåndtering
Olieforurening
Marts 2013
Norgeskonference
VVM
VEDVARENDE ENERGI & KLIMA
Vind
Vaarst-Fjellerad
Biogasanlæg
Marts 2013
Norgeskonference
Biodiesel, Tønder
Carbon Footprint
VANDFORSYNING OG SPILDEVAND
Vandforsyning
Klimatilpasning
Fjernvarme
Marts 2013
Norgeskonference
Spildevandsrensning
KONTORER I DANMARK
(Hjørring)
Marts 2013
Norgeskonference
(Frederikshavn)
KONTORER I EUROPA
Marts 2013
Norgeskonference
Etablering i Norge i 2012
Oslo:
Promitek A/S
Miljørådgivning (forurening, farligt affald, grundundersøgelser m.m.)
Stavanger:
SMI energi & miljø A/S
Energi- og klimarådgivning
Energiledelse
Energimærkning og energioptimering (ENØK)
Energiløsninger for områder, byer, industri
Fjernvarme og energiattester
Miljørådgivning
NIRAS kar købt andel i de norske firmaer.
Sammen med NIRAS´s kompetencer skabes det en god synergieffekt, som
dermed giver store muligheder for udvikling af markedet i Norge.
Marts 2013
Norgeskonference
Opgaver i Norge
Stavanger kommune
Energikortlægning og energimærkning af alle kommunens ejendomme.
Ca. 300 ejendomme, 750.000 m2
Skoler, sygehuse, sygehjem, idrætshaller, svømmehaller, kontorer mm.
Opgaven vundet ved konkurrence.
2 års rammeaftale – som kan forlænges 1 år af gangen
Opgaven løses i samarbejde mellem danske og norske medarbejdere.
Ejendommene gennemgås konstruktivt og installationsmæssigt.
Energimærkning (Simien – NS 3031) , indberettes til Altinn.
Energikortlægningsrapport
Tiltagsliste med omkostningsbudget, og retabilitet.
Beskrivelse af fremgangsmåde.
Gode erfaringer med samarbejdet med de norske kollegaer.
Vi udnytter hinandens kompetancer.
Konklusion: Meget positivt og lærerigt samarbejde
Marts 2013
Norgeskonference
Opgaver i Norge
Stavanger kommune
Marts 2013
Norgeskonference
Opgaver i Norge
Stavanger kommune
Marts 2013
Norgeskonference
Opgaver i Norge
Parkportalen
Bygherre:
Entreprenør:
Arkitekt:
Ingeniør:
Smedvig Ejendom A/S.
KRUSE SMITH
LINK Arkitektur
NIRAS (RIE, RIV, Energirådgivning)
Procon (RIB)
SWECO (RIBr)
Kontorbyggeri på 25.000 m2, samt P-kælder 10.000 m2
Bygges som Energiklasse Grøn B, som Passivhus og BREEAM certificeres.
Funktionsbeskrivelse/-tegninger til prissætning ved TE.
Projektorganisation:
NIRAS
Marts 2013
Norgeskonference
NIRAS
SMI
Opgaver i Norge
Parkportalen
Marts 2013
Norgeskonference
Opgaver i Norge
Parkportalen
Marts 2013
Norgeskonference
Opgaver i Norge
Parkportalen
Marts 2013
Norgeskonference
Opgaver i Norge
Parkportalen
Beskrivelse af fremgangsmåde.
Vi arbejder i Workshops – hvor alle ting koordineres/afklares indbyrdes.
Der holdes 3 dages workshops hver 3. uge i Stavanger.
Entreprenør leder workshops, alle sidder ved PC - Projektor
Teknikrum, skakte og føringsveje for forskellige installationer fastlægges.
Alle tegninger lægges ind på Projektweb. (3D modeller – Revit)
Opgaven løses i samarbejde mellem danske og norske medarbejdere.
Projektering i mellemtiden foregår både i Norge og DK.
Fordele ved at have norske kollegaer med i fasen:
De kender til de norske Normer og regler og myndigheder.
De kan korrigere beskrivelser m.m. så det bliver korrekt norsk.
Vi bruger SMI’s rådgiver-registrering – Søger selv pt.registerering i Altinn.
Vi udnytter hinandens kompetencer.
Konklusion: Meget positivt og lærerigt samarbejde
Marts 2013
Norgeskonference
Opgaver i Norge
Parkportalen - Energiramme
Marts 2013
Norgeskonference
Opgaver i Norge
Parkportalen - Energiramme
Marts 2013
Norgeskonference
BREEAM
(Building Research Establisment Environmental Assesment Method)
BREEAM’s pointsystem
Outstanding ≥ 85 %
Excellent ≥ 70 %
Very good ≥ 55 %
Good ≥ 45 %
Pass ≥ 30 %
Marts 2013
Norgeskonference