SUOMEN RAKKAIN MIESKUOROLAULU

Transcription

SUOMEN RAKKAIN MIESKUOROLAULU
Levyuutuus: suosituimmat mieskuorolaulut yhdessä paketissa!
SU OM E N R AK K AI N
M I E S KU O R O L AU L U
Suomen Mieskuoroliitto järjesti 5.–7.4.2013 Helsingin Musiikkitalossa ennennäkemättömät mittasuhteet saaneen mieskuorotapahtuman: Talvipäivät, jotka keräsivät pääkaupunkiin liki 1 500 mieskuorolaista yli 50 mieskuorosta ympäri Suomen. Historiallisen tapahtuman huipensi Suomen rakkain mieskuorolaulu -konsertti, joka
toi Musiikkitalon konserttisaliin mieskuorojen ja mieskuorolaulujen kirkkaimmat tähdet.
Suomen rakkain mieskuorolaulu -konsertti on nyt julkaistu myös liveäänitteenä. Mukana levyllä ovat kaikkien
aikojen rakkaimmat mieskuorolaulut Sibeliuksesta Kuulaan, Madetojasta Palmgreniin ja Rautavaarasta Bergmaniin. Suosituimpia mieskuorolauluja tulkitsee maamme mieskuorojen parhaimmisto yhdessä ja erikseen. Levyn
kruunaa kaikkien aikojen rakkaimmaksi äänestetty suomalainen mieskuorolaulu, Sibeliuksen Finlandia-hymni
lähes 1 500 laulajan suurkuoron voimin.
Levyn suositeltu jälleenmyyntihinta on 20 euroa (sis. ALV 24 %). Levyä myyvät Fuga, muut hyvinvarustellut levykaupat, Suomen Mieskuoroliiton toimisto sekä mieskuorot kautta maan. Jokaisesta myydystä levystä ohjataan
1 euro poikakuorojen ja nuorten miesten kuorojen hyväksi tehtävään työhön.
Lisätietoja: Suomen Mieskuoroliitto ry, toiminnanjohtaja Aino Herranen,
[email protected], puh. 010 8200 236
www.mieskuoro.fi
erttisalissa
Mieskuorot Musiikkit alon kons
SUOM EN MIES KUOR OLIIt tO Ry
2:18
1:24
2:12
1:48
2:09
1:54
2:04
2:07
2:48
2:27
2:25
1:25
1:34
2:34
2:42
3:22
4:27
1:33
1:43
2:25
47:04
6 419 369 992
798
SU OM EN RA KK
AI N M IE SK UO
RO LA
UL U
1. Fredrik Pacius:
Suo
2. A. E. Ma rschner men laulu
: Gute Nacht
3. Jean Sibelius:
Syd ämeni laulu
4. sov. Erik Bergm
an:
5. Toivo Kuu la: Ilta Eteläpohjalainen kansanlaulu
tun
6. Toivo Kuu la: Nui nelma
jamiesten marssi
7. Nils-Eric Fougste
dt: Nat tlig madonn
8. sov. Heikki Kle
a
metti: Oi, kallis Suo
9. Leevi Madetoja:
menmaa
Valkeat kaupungit
10. Selim Palmgren
: Sjöfararen vid mil
an
11. Tuudur Vettik:
Kuu
12. P. J. Hannik aine
n:
13. Fra ns Linnav uor Kevätsointuja
i,
14. Juha Holma: Löy sov. Ma rtti Turunen: Minä laulan
sun ilta si tähtihin
lyloitsu
15. Einoju hani Rau
tava ara: Laulaja
16. Toivo Kuu la: Vir
ta venhettä vie
17. Seppo ”Pa ron
i” Paa kkunainen:
Dálvi duoddar luoh
18. Leevi Madetoja:
ti
Hän kulkevi kuin
yli
19. Taneli Kuusist
o: Suomalainen ruk kukkien
ous
20. Jean Sibelius:
Finlandia-hymni
SMK LCD13
2013 Suomen Mies
kuor
& Yleisradio Oy (vide oliitto ry (äänite)
o)
2013 Suomen Mies
kuoroliitto ry
www.mieskuoro.fi
SU O M EN RA KK A IN
M IE SK UO RO LA UL U
+ videora itana Jean
Sibelius: Finlandia
-hymni
Etelä-Pohja nmaan
Mieslau lajat Jussit,
joht. Tommi Niskala
Julén • Joensuun Mie
•
slau lajat, joht. Kar
i Vää nänen • Kauppa Hämeenlinnan Mieskuoro, joht. Ann
joht. Matti Apajala
hti • Lau lu-Miehe
eli
korkea kou lun Ylio
t, joht. Matti Hyö
Mieskuoro Sirk at,
kki • Mieskuoro Lau ppilaskunnan Lau lajat,
joht. Nik ke Isomöttö
lajat, joht. Juha Ho
Kuoro, joht. Saa ra
nen • Pohjan Lau lu,
lma
Aittakumpu • Por
•
joht
.
Mihkel Koldits • Pol
in Mies-Laulu, joht
joht. Pek ka Peltone
ytek nik kojen
. Guido Ausmaa •
n•
Rauman Mieslau laja
päivien 1500 laulajan Ylioppilaskunnan Lau lajat, joht. Pas
i Hyökki • Suomen
t,
suurkuoro
Mieskuoroliiton Tal
vi-

Similar documents