EKAT:n

Transcription

EKAT:n
EKAT:n
EKSAKTI
1/2012
Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry
Kuva: Margareetta Lenruth
www.talentia.fi/etelakarjala
email: [email protected]
Puheenjohtajan palsta
________________________________________________________________________________
Kevät tulee, oletko valmis?
Terveiset helmikuun alussa olleilta puheenjohtajien neuvottelupäiviltä! Esillä oli paljon ajankohtaista asiaa,
mm. työhyvinvoinnista, varhaiskasvatus- ja sosiaalihuoltolakien uudistukset ovat parhaillaan menossa.
Näistä päällimmäisenä jäi mieleen se valtava näkymätön taustatyö, jota lakien uudistamiseksi tehdään.
Taustatyötä on yhteensovittaminen eri lakien kanssa sekä tilastofaktojen selvittäminen, kuten mistä
asiakkuudet aiheutuvat, miten palvelujen laatua voidaan arvioida, millaisia tuen ja palvelujen tarpeita
ihmisillä on vuonna 2020? Lain kirjoittaminen on varsin hidasta puuhaa, sitä tehdään useiden toimijoiden
kanssa yhteistyössä pykälä kerrallaan, välillä kommentoiden, halutaan että kun laki on kerran hyvin tehty, se
on sitten pitkään toimiva.
Kyseltiin myös miten Talentian arvot näkyvät jäsenten arjessa? Arvothan ovat eettisyys, yhtenäisyys ja
jäsenen turva. Arvelisin että sosiaalialan ammattilaiselle ainakin ammattieettisyys on ihan sisäänrakennettu
ominaisuus. Yhtenäisyys arvona tuntuu olevan tällä hetkellä koetuksella Eksoten työn vaativuuden
arvioinneissa, sekä suhteessa eri sosiaalialan ammattiryhmiin että muiden alojen vastaaviin arvioihin.
Jäsenen turva on taas osa ammattiliiton perustehtävää, pitää jäsenpalvelut toimivina ja kouluttaa asiansa
osaavia luottamusmiehiä. Uutena jäsenetuna on tullut yksityisasioiden oikeusneuvonta, josta tarkempaa
tietoa jäsensivuilla.
Meille on tulossa parikin isoa tapahtumaa tänä keväänä Lappeenrantaan. Saimaan ammattikorkeakoulun
kanssa olemme järjestäneet monena vuonna yhteisen seminaarin. Tänä vuonna teemamme aihe sijoittuu
nuorisososiaalityöhön peruspalveluissa, ja on nimeltään Nuoren hyvä arki. Seminaarista lisää tämän lehden
viimeisellä aukeamalla. Seminaari on maksuton, ja yhdistyksemme tarjoaa aamukahvit, ilmoittaudu ajoissa!
Toinen iso tapahtuma on Talentian Ratkaisija-kiertue, joka käy tänä vuonna vain neljällä paikkakunnalla.
Lappeenrannassa tavataan 11.4. klo 16 - 20, siitä tulee vielä tarkempaa tietoa sähköpostiisi. Ohjelmassa on
ajankohtaisia aiheita mm. puhetta palkasta, työmäärästä ja vaihtuvuudesta, ja eiköhän siellä näitä alueen
puhututtavia asioitakin sivuta. Illallinen on heti tilaisuuden alussa ja cocktailit lopussa ja alalla työskentelevän
kaverinkin voi ottaa mukaan. Nyt jos koskaan kannattaa tulla mukaan tutustumaan samalla Talentian
toimiston asiantuntijoihin!
Teimme kevätkokoukselle viime vuoden toimintakertomusta, ilahduttavaa oli jäsenmäärän nouseminen niin,
että nyt meillä tässä alueyhdistyksessä on viimeisten päivitysten jälkeen kaikkiaan 579 jäsentä, joista
opiskelijoita peräti 115. Hienoa että tämä ala kiinnostaa ja uusia työntekijöitä on tulossa, arvelen että
tekemistä tulee riittämään! Muistutan että alueyhdistys on myös opiskelijoiden yhdistys, ottakaa yhteyttä,
osallistukaa!
Opiskelijoita kiinnostanee Talentian tekemä Vastavalmistuneiden urapolut
2011, se löytyy sähköisenä versiona www.talentia.fi/materiaalit/julkaisut.
Opiskeluaikana työssä olleet työllistyivät nopeimmin, ja muutenkin alan
työllisyysnäkymät ovat hyvät.
[email protected]
Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry
TOIMIHENKILÖT vuonna 2012
HALLITUS
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
Mirja Silvennoinen
Veikko Heikkinen
Varsinainen jäsen
1. Hanna Huhtanen
2. Mauno Nummela
3. Leena Häll
4. Raija-Liisa Anttonen
5. Laura Hoikkala
6. Teija Turunen-Iloani
7. Hannele Keltanen
8. Leena Cederström
Jäsensihteeri ja yhdysjäsenvastaava
Hallituksen sihteeri
Rahastonhoitaja
Työtaistelupäällikkö
Varatyötaistelupäällikkö
Tiedotus- ja koulutusvastaava
Yhteysvastaava
Opiskelijavastaava
Varajäsen
Seija Ojansuu
Hanna Koponen
Ilkka Keronen
Petra Pusa-Soininen
Maritta Soininen
Mia Ikonen
Jenni Ryynänen
Tuula Ravi
Teija Turunen-Iloani
Leena Cederström
Tilitoimisto Abacus
Veikko Heikkinen
Leena Häll
Mirja Silvennoinen
Hannele Keltanen
Jenni Ryynänen, Mia Ikonen
TOIMIKUNNAT
Toiminta- ja taloustyöryhmä: Mirja Silvennoinen, Veikko Heikkinen, Hannele
Keltanen, Leena Häll, Raija-Liisa Anttonen
Eksakti-lehden toimituskunta: Veikko Heikkinen, Mirja Silvennoinen, Teija
Turunen-Iloani, Leena Cederström, Seija Ojansuu, Jenni Ryynänen
Kevytenergia-työryhmä: Petra Pusa-Soininen, Mia Ikonen, Raija-Liisa Anttonen,
Mauno Nummela, Hanna Koponen
Palkka- ja edunvalvontatyöryhmä: Maarit Kauppinen, Hannele Keltanen, Niina
Blom, Leena Häll, Veikko Heikkinen
Toimihenkilöiden sähköpostiosoitteet löydät yhdistyksen kotisivuilta
www.talentia.fi/etelakarjala
Yhteydenotot hallitukselle [email protected]
Helena Vuokniemi:
Aloitin 15.8.2011 Imatran kaupungin sosiaalipalveluissa vanhus- ja vammaispalveluiden johtavana
sosiaalityöntekijänä. Työkokemukseni antaa minulle valmiuksia tehtävääni, kun puhutaan substanssista.
Olen työskennellyt kymmenkunta vuotta vammaisjärjestössä, jossa myös vanhusten palvelut tulivat
tutuksi. Kuntoutusasioihin olen perehtynyt järjestötyön lisäksi kuntoutuskeskuksessa. Muutaman vuoden
työurastani olen työskennellyt mielenterveyspalveluissa. Moniammatilliset työryhmät ja toimiminen
sosiaalityön ja terveydenhuollon rajapinnoilla on minulle tuttua. Myös graduni käsittelee vammaishuollon
sosiaalityötä.
Vanhus- ja vammaispalveluiden
sosiaalityötä Imatralla
Johtavan sosiaalityöntekijän virka on uusi, kuten työryhmä, jonka lähiesimies olen. Siihen
kuuluvat vammais- ja vanhussosiaalityötä tekevät sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat. Heistä
yksi sosiaaliohjaaja on myös omaishoidontukitiimissä, jossa hänen lisäkseen työskentelee
terveydenhoitaja ja kotipalvelutiimi, jossa on kodinhoitaja ja kaksi lähihoitajaa. Vanhus- ja
vammaispalveluiden sosiaalityöhön kuuluvat IsoApu -palveluohjauskeskuksen kaksi
sosiaaliohjaajaa, palvelukoordinaattori ja veteraanineuvoja; viimeksi mainituilla on
terveydenhuollon tutkinto. Lisäksi kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen
maksupäätökset valmistelee ja tekee työryhmään kuuluva sosiaaliohjaaja.
Työryhmän monipuoliset tehtävät
Yhteisenä nimittäjänä työryhmän jäsenille on asiakkaiden ohjaus ja neuvonta ja kotona
asumisen tukeminen. Asiakkaat tarvitsevat erityisen paljon tukea saadakseen
tarvitsemiaan palveluita. Yhteistyö sekä omaisten että muiden palvelujärjestelmän
toimijoiden kanssa on keskeistä. Työntekijöiltä vaaditaan erityisosaamista, jota ei
peruskoulutuksessa saa. Esimerkiksi vammaispalvelun sosiaalityöntekijän "tontille"
kuuluvat asunnonmuutostyöt edellyttävät tietoja ja taitoja, jotka opitaan työtä tekemällä.
Imatralla voidaan käyttää teknisen toimen osaamista alkaen muutostyön suunnittelusta
laskun kirjoittamiseen. Tämä prosessi on mielestäni hyvin toimivaa moniammatillista työtä.
Työryhmän viranhaltijat tekevät päätöksiä, jotka perustuvat sosiaalihuolto-, omaishoito-,
asiakasmaksu-, vammaispalvelu- ja erityishuoltolakiin. Itse en asiakaspäätöksiä tee, mutta
lähiesimiehenä keskustelen viranhaltijan kanssa joskus ennen päätöksen tekemistä ja
viimeistään silloin, kun asiakas hakee päätökseen muutosta. Esimerkiksi omaishoidon
tukea on Imatralla haettu vilkkaasti sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto antoi ponnen,
jonka mukaan omaishoidontuen palkkio myönnetään kaikille kriteerit täyttäville hakijoille.
Se tarkoittaa, että tukea ei evätä määrärahan loppumisen vuoksi, vaan rahaa myönnetään
tarvittaessa lisäbudjetissa. Jotkut kuntalaiset ovat tulkinneet asian niin, että tuki
myönnetään kaikille hakijoille. Tästä johtuen omaishoidosta on jouduttu tekemään paljon
hylkääviä päätöksiä, koska myöntämiskriteerit eivät täyty.
Uusia haasteita ja yhteistyötä
Kehitysvammaisten palvelut erityishuolto-ohjelmineen ovat minulle nykyisen työtehtäväni
vierain osa-alue. Kehitysvammahuollon osalta järjestämisvastuu on Eksotella. Imatralla on
omia asumispalveluita, joita pyritään kehittämään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita:
yövalvottua asumista ja ikääntyville kehitysvammaisille sopivia asumispalveluja.
Haastavasti käyttäytyville kehitysvammaisille nuorille ei myöskään tahdo löytyä palveluita.
Kehitysvammahuollon osalta toivon yhteistyön tiivistymistä muiden Eksote-kuntien kanssa.
Kehitysvammaisten työllistyminen on keskeistä, kun puhutaan kehitysvammaisten
ihmisten osallisuudesta. Imatra on maksanut vuoden alusta 160 €/kk avotyössä käyville
henkilöille. Aikaisemmin korvaus oli 130 €. Työpaikkojen löytäminen vaatisi lisää
resursointia. Imatralla on myös oma toiminta- ja työkeskus.
Olen Imatran edustajana vanhusten- ja vammaisten palveluihin liittyvissä
hanketyöryhmissä. Etelä-Karjala ja Kymenlaakso ovat aktiivisesti kehittäneet vanhus- ja
vammaispalveluita alueellisesti, Socomin ollessa usein koordinoijana. Tämä on lisännyt
asiakkaiden tasa-arvoa asuinpaikasta riippumatta ja on helpottanut viranhaltijoiden työtä.
Hanketyönä aloitettu ”Henkilökohtaisen avun keskus Henkka” on vakiinnuttamassa
toimintaansa osana kuntien palvelua. Erityisen haasteen muodostaa avustajien rekrytointi.
Imatralla nostettiin vuoden alusta avustajan tuntipalkkaa vastaamaan Eksoten maksamaa
palkkaa osana rekrytoinnin helpottamista. Imatra ei ole vielä ottanut käyttöön
palveluseteliä henkilökohtaisen avun järjestämiseksi.
Kolmas sektori tärkeä yhteistyökumppani
Työrupeamani järjestötyössä opetti minut arvostamaan kolmannen sektorin toimintaa.
Yhteistyön lisääminen ja tehostaminen vammais-, vanhus- ja sairausjärjestöjen kanssa on
mielekästä, koska sitä kautta saadaan tietoa asioista laajemmalle joukolle. Tärkeää on
myös järjestöjen kuuleminen. Sieltä saa tietoa ihmisten arjesta ja siellä vastaan tulevista
ongelmista. Imatralla valmistui viime vuoden lopulla vammaispoliittinen ohjelma, jonka
sisällön "jalkauttamiseksi" yhteistyö tiivistyy tänä vuonna.
Työn painopisteitä tulevaisuudessa
Vammaiset lapset perheineen tuen tarpeessa
Edellä mainittujen kehitysvammaisten palveluiden ja henkilökohtaisen avun lisäksi haluan
erityisesti tukea vammaisia lapsia ja heidän perheitään. Perhehoidon koordinaattori, jonka
tehtävänä on kehittää lyhytaikaista perhehoitoa mm. vammaisille ja pitkäaikaissairaille
lapsille, aloitti tämän vuoden alussa työnsä. Toivon, että hankkeen kautta löytyisi toimivia
perhehoitajia. Imatralla lisätään kuluvana vuonna omana toimintana järjestettävää lasten
lyhytaikaishoitoa. Ostopalveluita pitää käyttää harkitusti, mutta vammaisten lasten
perheiden jaksamisen tukeminen on niin tärkeä asia, että siihen panostan - vaikka
ostopalveluilla. Tärkeänä osana jaksamisen tukemista on myös omaishoidontukitiimi, joka
antaa kotiapua perheille. Nykyinen kolmen henkilön työpanos pitää säilyttää.
Ikääntyvien uudet haasteet
Ikääntyvien ihmisten kotona asumisen tukemiseksi työryhmän sosiaalityöntekijät ja ohjaajat sekä sairaanhoitaja tekevät palvelutarpeen selvityksiä ja arvioivat palvelutarvetta.
Näitä käyntejä ovat mm. hyvinvointia edistävät kotikäynnit. Niiden osalta on selkeytettävä
työnjako kotihoidon, terveydenhuollon ja IsoApu -palvelukeskuksen välillä. Kotihoidon
kriteerit palvelun saamiseksi ovat tiukat, joten asiakkaat joutuvat entistä useammin
käyttämään ostopalveluita. Palvelun ostaminen edellyttää kykyä toimia kuluttajaasiakkaana. Nämä kyvyt monilta vanhuksilta puuttuvat, joten he tarvitsevat tietoa
päätöksen teon tueksi. Palvelun tuottajien valvonta on keskitetty IsoAvun
palvelukoordinaattorille; siinäkin haasteet kasvavat. Imatralla palveluseteleiden käyttö on
vähäistä. Seuraan palvelutarpeita ja tarvittaessa teen aloitteita setelien käyttöön
ottamisesta esim. kotihoidossa.
Vanhusten päihteiden käyttö lisääntyy. Päihteiden käytön haittojen ehkäisyyn sosiaalityö
voi tuoda näkemyksensä vanhustyössä terveydenhuollon rinnalla. Kysehän ei ole vain
terveydellisistä riskeistä vaan syrjäytymisestä ja elämänhallinnan kadottamisesta. Toinen
vanhustyössä liian vähälle huomiolle jäävä asia on asiakkaiden kohtaama väkivalta. Näitä
teemoja tulen pitämään esillä ja kehittämään toimintamalleja yhteistyössä
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Haasteellista, mutta hallittavissa
Työni on monipuolista ja haasteellista,
mutta hallittavissa. Olen saanut
arvokasta tukea ja kannustusta sekä
esimieskollegoilta että työryhmältäni.
Paljon olen oppinut, paljon on vielä opittavaa.
Tärkeää on, että jokaisena
aamuna, kun olen töihin tullut, olen tullut mielelläni.
Helena Vuokniemi
Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry
KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Aika:
Paikka:
Maanantaina 19.3.2012 klo 18.00
Ravintola Majurska, Kristiinankatu 1, Lappeenranta
Läsnä:
Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry:n jäsenistö
Käsiteltävät asiat:
1.
Kokouksen avaus
2.
Kevätkokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5.
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6.
Esitetään hallituksen antama toimintakertomus vuodelta 2011
7.
Ehdotus: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2011
Esitetään hallituksen tekemä tilinpäätös vuodelta 2011 ja
8.
tilintarkastajien siitä antama lausunto
Ehdotus: Hyväksytään tilinpäätös vuodelta 2011
Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
9.
Ehdotus: Myönnetään tili- ja vastuuvapaus vuoden 2011 hallitukselle
Päätetään muista jäsenten kokoukselle mahdollisesti esittämistä asioista
10.
Kokouksen päättäminen
TERVETULOA!
HALLITUS
Kahvit ja pientä iltapalaa tarjolla!
MUISTOJA MUMMOISTA
Lapsuudesta muistan naapurin pojan tokaisun: ei meillä koiraa tarvita, kun äiti kaluaa
luut ja mummo haukkuu vieraat. Silloin minusta oli surullista, ettei heille tullut koiraa,
mutta myöhemmin ymmärsin, ettei ihan siitä ollut kyse. Vielä 50- ja 60-luvuilla oli ihan
tavallista, että vanhukset hoidettiin kotona loppuun saakka. Vanhukset osallistuivat
kuntonsa ja voimiensa mukaan perheen arkeen, lapsenvahtina, tuvan lämmittäjinä tai
suvun suullisen perinteen siirtäjinä. Naapurin lasten värikäs kielenkäyttö oli selvästi
tuolta mummolta peräisin, kuten niin monta kylällä lentävää lausetta ja tarinaa.
Omat isovanhempani asuivat omissa kodeissaan kauempana ja heitä näin lähinnä
kyläillessä. Naapurin ikäihmisistä huolehdittiin päivittäin, ainakin katsomalla että
piipusta nousi savu ja verhot oli vedetty pois ikkunasta. Meitä lapsia laitettiin välillä
asialle naapuriin samasta syystä. Jos oli luuta oven edessä, tiesi että nyt oli naapurin
mummo lähtenyt kylälle. Mummot olivat myös tarpeellista ja toivottua talkootyövoimaa
perunannostoaikaan.
Äitini matkusti avuksi, kun molemmat kädet paketissa tarvitsin lastenhoitoapua ja
kesäisin hän mahdollisti monta vapaailtaa. Puolin ja toisin oli asioita, missä autoimme
toisiamme vaikka vain puhelimen välityksellä. Jossain vaiheessa avuntarve kääntyi
toisinpäin, ja äiti eli viimeiset ajat aivan ihanassa naapurikylän palvelukodissa.
Sellaisen loppuelämän tahtoisi mahdollisimman monelle mummolle, ensin kotona niin
kauan kuin voi olla ja sen jälkeen paikassa, jossa on lämpöä ja huolenpitoa sekä
yksilöllinen kohtelu kaikessa tekemisessä. Omaiset ja vieraat olivat aina tervetulleita,
eikä siellä koskaan ollut kiireen tuntua, välillä saatettiin jopa pistää tanssiksi.
Kun olin itse lapsi, mummot ovat vanhoja ja vaivaisia, mutta kummasti he ovat
nuortuneet tässä vuosien mittaan. Yksi koulukaverikin on jo isomummo! Nykymummot
käyvät töissä ja mummoilevat ehkä vain vapaa-ajallaan. Mummot surffailevat ja
matkustelevat, käyvät kuntosalilla ja juttelevat skypessä lastenlasten kanssa.
Kuluttajina mummot ovat kasvava asiakasryhmä. He osaavat vaatia palveluja, ja
nähtäväksi jää, mukautuvatko kaikki mummot yhteiskuntaan vai mukautuuko
yhteiskunta järjestämään mummoille tarvittavia vaihtoehtoja sekä asumiseen että
muuhun hyvinvointipalvelujen tarjontaan.
– mirjas-
Talentian liittovaltuustovaalit tulossa!
Talentian ylintä päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto. Liittovaltuuston valitsee jäsenistö
keskuudestaan neljän vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Liittovaltuuston vaalit pidetään
15.5. – 31.5.2012. Ehdokasasettelu päättyy 15.4.2012.
Asetu ehdolle ja äänestä!
Sinulla on monta hyvää syytä ryhtyä valtuustoehdokkaaksi ja äänestää.
Tiesitkö, että liittovaltuuston jäsenet päättävät sinun jäsenmaksustasi? Tiesitkö. että
liittovaltuusto päättää, kenestä tulee Talentian puheenjohtaja? Päättää, hyväksytäänkö
sinua koskeva virka- tai työehtosopimus ja sinun palkkauksesi? Hyväksyy Talentian
arvot? Kehittää toimintaa niin, että Talentia näkyy ja alan arvostus nousee? Että
Talentian tehtävänä on edistää jäsentensä mahdollisuutta hyvään työelämään?
Kiinnostuitko?
Asetu ehdokkaaksi 15.4.2012 mennessä
(lomake osoitteessa www.talentia.fi )
ja lisäksi muista äänestää!
Saat vaalimateriaalin postissa kotiin.
Liittovaltuusto
päättää Talentian pitkän aikavälin strategioista
valitsee järjestölle puheenjohtajan ja hallituksen
käsittelee vuosittain järjestön toiminta- ja taloussuunnitelman
sekä edellisen vuoden toiminnasta ja taloudesta tehdyt
kertomukset
päättää virka- ja työehtosopimustavoitteista ja sopimuksia
koskevien tarjousten hyväksymisestä, ellei valtuusto ole
valtuuttanut hallitusta päättämään näistä asioista
päättää mahdollisen työtaistelun aloittamisesta ja
lopettamisesta, järjestön säännöistä ja jäsenmaksusta
nimeää Talentian ammattieettisen lautakunnan.
Nuoren kasvun eväät – seminaari 27.3.2012
NUORISOSOSIAALITYÖN HAASTEITA TUTKIMASSA
"Elämä on täynnä mahdollisuuksia, jotka haastavat meitä jokaista ottamaan riskejä,
kokeilemaan uutta, näkemään asioita uudella tavalla. Sillä vasta kun yritämme, voimme
tietää mitä osaamme ja mihin pystymme." Nuoruus on yksi elämänvaihe, jossa tarvitaan
pohdintaa valintojen runsaiden mahdollisuuksien keskellä.
Nuorisososiaalityö
on
sosiaalityön
marginaalissa.
Haluamme
olla
mukana
tarkastelemassa nuorisotutkimuksen nykytilaa. Talentia Etelä-Karjalan tämän kevään
seminaarin
tarkoituksena
on
tarkastella
tämän
päivän
nuoren
elämää
nuorisotutkimuksen kautta sekä innovoida uutta paikallisten toimijoiden kanssa.
Minkälaisia eväitä meillä on tarjolla? Mitä uutta tarjottavaa voisi löytyä tai pitäisi
olla? Mikä on yhteiskuntatakuun merkitys nuorille? Entä mikä on sosiaalisen median
vaikutus? Mitä peruspalveluissa tehtävä ehkäisevä lastensuojelutyö todella on?
Seminaari on tarkoitettu nuorten kanssa toimiville eri alojen ammattilaisille ja
sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.
Ilmoittautuminen seminaariin
23.3.2012 mennessä
sähköpostilla
[email protected]
Seminaari on maksuton,
hyödynnä se osana
täydennyskoulutustasi!
Seminaarissa sosiaalialan ammattilaiset ja opiskelijat käyvät vuoropuhelua
lapsi- ja nuorisososiaalityön haasteista ja innovoivat uusia toimintaideoita
Talentia Etelä-Karjala ry:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun
yhteinen seminaari 27.3.2012 klo 8.30 - 16.00
NUOREN KASVUN EVÄÄT
Saimaan ammattikorkeakoulu, Skinnarilan kampus,
auditorio, Skinnarilankatu 36, Lappeenranta
Ohjelma
8.30
Aamukahvit tarjoaa Talentia Etelä-Karjala ry
9.00
Päivän avaus, sosiaalityöntekijä Leena Häll, Eksote
Nuorten omat eväät, sosionomi(AMK)-opiskelijat
10.30
Nuorisotutkimuksen näkökulma nuoriin, YTT, yliopistonlehtori,
dosentti Päivi Harinen, Itä-Suomen yliopisto
11.30
Iltapäivän työryhmien vetäjien kutsu ja ohjeistus
työryhmätyöskentelyyn, lehtori Leena Byckling, Saimaan amk
12.00
Lounas omakustannushintaan
13.00
Työryhmät työstävät Learning Cafe menetelmällä mitä
tarjottavaa ja mitä kehitettävää nuorille on Etelä-Karjalassa.
1. Turvaverkkoja nuorelle, sosiaaliohjaaja Jukka Rajala, Eksote
2. Kulttuuri ja vaikuttaminen, sos.tt./tuntiop. Päivimaria Seppänen,
Eksote
3. Nuorten osallisuus, lehtori Anne Backman, Saimaan amk
4. Koppi nuorista, sh Maarit Ruokonen, Sihti
5. Koulussa kohtaaminen, koulukuraattori Veikko Heikkinen, Eksote
6. Opiskelijoiden ääni esille, lehtori Leena Byckling ja sosionomi
(AMK)-opiskelijat
14.30
15.45
Eväskorien kokoaminen yhdessä, työryhmien vetäjät esittävät
työryhmien evästykset
Päivien antimet kotiin vietäväksi, sosiaalityöntekijä Leena Häll
Ilmoittautuminen seminaariin 23.3.2012 mennessä.
[email protected] Seminaari on maksuton
Työryhmiin ilmoittautuminen on koulutustilaisuudessa.
Lähettäjä: EKAT ry jäsensihteeri
Teija Turunen-Iloani
Kanava-aukio 8 as 12
55100 IMATRA
puh.044-2522427
[email protected]
EKSAKTIN TOIMITUSKUNTA
Leena Cederström [email protected]
Seija Ojansuu [email protected]
Veikko Heikkinen [email protected]
Mirja Silvennoinen [email protected]
Teija Turunen-Iloani [email protected]
EKSAKTIN ILMESTYMISAIKATAULU
2/2012
3/2012
4/2012
aineisto
22.5.
16.10.
4.12.
ilmestyy
vko 22
vko 43
vko 50