Hyvis.fi - Sähköisen asioinnin portti

Transcription

Hyvis.fi - Sähköisen asioinnin portti
Hyvis.fi - Sähköisen asioinnin portti
23.8.2013 Henna Granqvist
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Saimaan sairaanhoitajat ry
Sairaanhoitajaliiton
seniorisairaanhoitajapäivät 22.-23.8.2013
Strateginen lähestyminen
Odotuksiin on vastaaminen:
Nettotoimintamenojen arvioitu kehitys 2011-2040
1 200
1 100
1 000
300 milj.
900
800
M€
4 mrd
700
600
500
400
Inflaatio
Kysynnän kasvu + inflaatio
2040
2039
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
300
Sähköisen asioinnin strategia
Eksotessa on osa kokonaisstrategiaa…
… toimintatapojen täytyy uusiutua
Sähköinen
asiointi
Liikkuvat
palvelut
Kotona
asumisen tuki
Palveluneuvonta
Terveyskioskit ja sosiaalija terveysasemat
Yhteydensaanti 24h
Hoidon-/Palvelutarpeen
arviointi, itsehoidon tuki
Anonyymi nettineuvo /
tunnisteinen nettineuvo
Ajanvaraus
Omahoito
Monitoimipisteet
Konsultoiva tiimi ja
etävastaanotto
3.Sektorin toimintamalli
Tehostettu ja kuntouttava
kotihoito
Ennakointi ja toipilasajan
tuki
Vertaistuki
Kodin ulkopuolella
liikkuminen
Hyvis.fi
Kehitetään yhdessä
•
Hyvis.fi on alusta pitäen rakennettu maakuntarajat ylittäväksi, asiakasnäkökulma edellä
kehittyväksi ratkaisuksi, joka käsittää niin erikoissairaanhoidon, avoterveydenhuollon kuin
sosiaalitoimen palvelut.
•
Tämän näkökulma on huomioitu SADe-hankkeessa, jonka puitteissa VM ja STM valitsivat
Hyviksen kehittäjäkumppaniksi SoTe-SADe-hankkeeseen.
•
SADe-hankkeessa paneudutaan kansalliseen määrittelyyn (esim. moniajanvaraus),
kansalliseen määrittelyyn ja pilotointiin (hoitoonhakeutuminen, moniajanvaraus,
palautepalvelut, palveluhakemisto) ja kansalliseen toteutukseen (palautepalvelut,
palveluhakemisto = Palveluvaaka.fi)
Hyvis.fi
Kaikille avoin julkaisuportaali
OmaHyvis, kansalaisen
asiointiportaali
Ammattilaisen Hyvis
Hyvis: sähköiset palvelut (8/2013)
•
•
•
•
•
•
•
•
Yleinen terveys- ja hyvinvointitieto eli julkaisuportaali
Integroitu diabetesriskitesti
Anonyymi nettineuvo
Sähköiset lomakkeet (tunnisteinen nettineuvo,
yhteydenottopyyntö, erilaiset esitiedot, huoli sukupuolitaudista)
Soittopyyntö netissä
Turvallinen viestinvälitys
Kansalaisen ajanvaraus
OmaHoito 2013 alkaen
Hyvis.fi – avoin verkkosivusto tarjoaa:
• Tietoa tarvitsevalle – Internet on pullollaan terveys- ja
hyvinvointitietoa, jota ei löydy hakemallakaan
• Monipuolisesti terveys- ja hyvinvointitietoa elämänkulun mukaisesti
jaoteltuna
• Alueelliset sivustot palvelussa mukana oleville (esimerkiksi EteläKarjala, Etelä-Savo, Itä-Savo…)
• Yhteydet kansallisiin palveluihin, mm. kehitteillä oleva
Palveluvaaka.fi-sivusto
Nettineuvonta
• Nettineuvo - ammattilaisena sairaanhoitaja
• Organisaatiossa noin 20 konsultoivaa sote-asiantuntijaa –
tarvittaessa haetaan lisää
• Näyttöä anonyymin nettineuvonnan vaikuttavuudesta ei ole
• ”Nice to have”, houkuttelee kävijöitä sivustolle ja kannustaa
itsehoitoon
• Onnistuttu järjestämään ”sivutuotteena” koko sähköiselle
asioinnille – tärkeä käyttäjille
Nettineuvo
Nettineuvoon tulleet kysymykset kumulatiivisesti 9/12-6/13
90
80
70
60
50
Sarja1
40
30
20
10
0
SyyskuuLokakuu
Marraskuussa
Joulukuu
Tammikuu
Helmikuu
MaaliskuuHuhtikuuToukokuuKesäkuu
Asiointitilastoja ammattilaisen kanssa
Eksote Nettineuvo Anonyymi
YHTEENSÄ
Eksote Kontaktipyynnöt
YHTEENSÄ
79
2013 Tammikuu
7
Helmikuu
18
Maaliskuu
2
Huhtikuu
7
Toukokuu
14
Kesäkuu
Heinäkuu
29
Lokakuu
16
Marraskuu
7
Joulukuu
4
11
Helmikuu
1
21
Maaliskuu
4
10
Huhtikuu
10
Toukokuu
5
Kesäkuu
2
Heinäkuu
4
53
2013 Tammikuu
2012 Syyskuu
2013 Tammikuu
Eksoten Nettineuvo / OmaHyvis
YHTEENSÄ
93
5
Helmikuu
6
Maaliskuu
4
Huhtikuu
10
Toukokuu
6
Kesäkuu
15
Heinäkuu
7
Muut lomakkeet
YHT
6/13
7/13
Anestesia
Huoli
sukupuolitaudista
Miete-lomake
5
3
2
Uusien toimintatapojen
jalkauttaminen
Jos henkilökunta ei omaksu palveluita, niitä on sitä vaikeampi saada
asiakkaiden laajaan käyttöön (Lahtinen & Isoviita 1998, 266).
Jalkautusmalli
– Projektityöntekijöillä vastuualueet
– n. 60 (Eksotessa) yhteyshenkilöä koulutettu/
koulutetaan
– Valmiit, yhteiset materiaalipaketit esittelyyn /
käyttäjille / ammattilaisille / yhdyshenkilöille
– Sähköisen asioinnin raportit osana
johtamisjärjestelmää
Mitä tulee huomioida tavoitteiden
saavuttamiseksi?
Pelkkä positiivinen palaute ei riitä
Tarvitaan tavoitteet
Tarvitaan selkeät mittarit
On seurattava mittareita
Muutoksiin mittareissa on reagoitava
Tutkimukset osana todellisuutta
(käytettävyystutkimukset, kustannuslaskelmat,
mallinnukset)
• Massan liikkuminen on todellista hyötyä
•
•
•
•
•
•
Tieto työn tuloksista lämmittää
enemmän kuin olalle taputtelu tai
rahallinen korvaus.
Tavoitteet?
5000
4000
3000
Puhelinkontaktit
2000
Sähköiset kontaktit
1000
Sähköiset kontaktit
0
2012
Puhelinkontaktit
2013
2014
Miten pärjäävät vanhat ja raihnaiset?
•
•
•
•
•
Entäpä jos uusia toimintamalleja ei haeta?
Tasa-arvoa ei ole antaa kaikille saman verran samoja asioita – oleellista on tarjota
kaikille suhteessa tarpeeseen
Tarjotkaamme hoitoa myös heille, ketkä eivät siitä itse suoriudu ja fyysistä
läsnäoloa heille, kenen tilanne sitä edellyttää
Erot tietotekniikan käytössä on iäkkäiden kesken suurempia kuin nuoremmissa
ikäryhmissä - tyypillinen vanhus on vielä harvinaisempi kuin tyypillinen nuori
Sähköinen asiointi eroaa terveysasemakäynneistä kuin verkkokauppa
myymälöistä – sopii osalle ihmisistä ja tiettyjen asioiden hoitoon täydellisesti
Sähköiset palvelut – vastaanotto ja
kansalaisten kokemus
Lähde: Mari Ekman 2012
Ilmoittautumisautomaattia oli
aikasemmin käyttänyt
54%
Ilmoittautumisautomaattia ei halunnut
käyttää
10%
4%
0%
SYKSY 2011
KEVÄT 2012
SYKSY 2011
KEVÄT 2012
Sähköiset palvelut – Ammattilaisen
näkökulmaa TVV:n pilotista
• Pilottikäyttäjiltä positiivista palautetta - myös
kehitysehdotuksia
• Potilaskontaktin aikaiset häiriöt vähentyneet
• Ammattilaisen ajankäytönhallinta paranee
• Oletettavaa on puhelinkontaktien väheneminen
• Lopulliset hyödyt konkretisoituvat sähköisen asioinnin
maksimoinnin myötä
Lisää sähköisen asioinnin tilastoja
2012
1000
2013
Heinäkuu
Toukokuu
Maaliskuu
Tammikuu
Marraskuu
Syyskuu
Heinäkuu
Maaliskuu
Tammikuu
Toukokuu
2012
Heinäkuu
Kesäkuu
Toukokuu
Huhtikuu
2013
Eksote
0
Maaliskuu
Helmikuu
Tammikuu
2000
Joulukuu
3000
Marraskuu
Etusivun
käyntimäär
ät…
Lokakuu
4000
Syyskuu
5000
Elokuu
6000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Heinäkuu
Etelä-Karjala - Hyviksen käyntimäärät
sopimukset
/kk
sopimukset
yhteensä
Markkinointi
Miten lisäämme näkyvyyttä?
Viestintää ja markkinointia sisäisesti ja ulkoisesti!
Hyvis.fi
”Kehitteillä”
Terveyden edistäminen ja hoidon/palvelutarpeen arviointi
• Terveyden edistäminen
– Yleinen terveys- ja hyvinvointitieto (yhteistyö, SADe)
– OmaTerveys –kokonaisuus, terveyskansio (PHR)
– Julkaisuportaalin seuraava versio
• Riskitestit – hoitoonohjausmalli (SADe)
– Sähköinen terveystarkastus ja -terveysvalmennus
– Kansalaisen ja ammattilaisen päätöksentuki
• Puolesta-asioinnin kehittäminen kansallisesti (SADe)
Olemassa olevien palveluiden
jatkokehitys
• Itseilmoittautuminen, opastus, anonyymi potilaskutsu jne.
parantaaksemme palvelua ja laatua
• Kaikkien sähköisten palveluiden integrointi Hyvis-alustalle
• Tiedonkeruuratkaisun laajamittainen hyödyntäminen /
Koko prosessien sähköistys
• Omahoidon laajamittainen käyttö
Kiitos mielenkiinnostanne!
Kysymykset ja yhteydenotot:
[email protected]

Similar documents