perhepalveluiden lasten ja nuorten talon moniammatillinen

Comments

Transcription

perhepalveluiden lasten ja nuorten talon moniammatillinen
PERHEPALVELUIDEN LASTEN JA NUORTEN
TALON MONIAMMATILLINEN TYÖRYHMÄ
www.eksote.fi
Perhepalveluiden lasten ja nuorten talossa toimii moniammatillinen
työryhmä, jonka tarkoitus on miettiä tarkoituksenmukaista tukea,
tutkimusta tai hoitoa lapselle, nuorelle ja perheelle.
Työntekijä, johon perhe ottaa yhteyttä tai jossa tutkimuksen tai tuen
tarve havaitaan, täyttää asiasta yhdessä perheen/nuoren kanssa
Lasten ja nuorten talon yhteistyölomakkeen. Lomake toimitetaan
työryhmälle, joka viikoittain käsittelee tulleet yhteistyölomakkeet ja
arvioi olemassa olevan tiedon perusteella, ketkä työntekijät lähtevät
perheen kanssa työskentelemään.
Työryhmässä ovat mukana edustajat perheneuvolasta, lapsi- ja
nuorisovastaanotolta, lasten- ja nuorisopsykiatriasta, ehkäisevästä
sosiaalityöstä, lastensuojelusta sekä lastenneurologian
poliklinikalta. Perheen suostumuksella työryhmä saa luvan käsitellä
lomaketta lasten ja nuorten talon moniammatillisessa työryhmässä.
Työryhmän jäsen voi tuoda työryhmän jäsenille tutkimuksen ja
hoidon kannalta oleelliset tiedot kokoukseen omasta työryhmästään.
Työryhmässä ei kuitenkaan käsitellä esimerkiksi päivystysasioita tai
lastensuojeluasioita eikä yhteistyölomake merkitse
lastensuojeluilmoitusta. Jos perhe ei anna lupaa asiansa käsittelyyn
työryhmässä tai yhteistyölomakkeen täyttöön, niin tässä tapauksessa
perhe voi ilmoittautua itse lasten ja nuorten taloon puh. 05-3522360.
Ota yhteyttä!
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Lasten ja nuorten talo
Kasarmikatu 7
53900 Lappeenranta
Lisätietoja:
Leena-Maria Pohjola, ylilääkäri, 040 651 3934,
[email protected]
Tiina Vormisto, palveluesimies, 040 712 2303,
[email protected]
Tuula Secomandi, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, 0447914862
[email protected]
Tarja Nylund, perhepalvelupäällikkö, 0400672543,
[email protected]
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
www.eksote.fi

Similar documents