Rautjärven vuodeosasto

Comments

Transcription

Rautjärven vuodeosasto
Tervetuloa oppimaan!
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Vuodeosasto Rautjärvi
Viipurinkatu 6
56800 Simpele
www.eksote.fi
vastuuhenkilö:
Toimintayksikön esimies
Helena Tiainen
p. 040 842 5159
tavattavissa sopimuksesta ma-pe klo 8-16
Vuodeosasto Rautjärvi
Tarjoaa akuuttihoitoa ja pitkäaikaishoitoa
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
www.eksote.fi
www.eksote.fi
Hoitopaikat
15 potilaspaikkaa ja yksi ylipaikka
vaatiessa lääkäri on saatavilla päivittäin.
Fysioterapeutti käy päivittäin.
Yksikön sijainti
Rautjärven vuodeosasto sijaitsee Rautjärven
hyvinvointiasemalla, Simpeleellä
Osastolla työskentelee lisäksi laitoshuoltaja aamuja iltavuorossa.
Opiskelijat
Vuodeosasto sopii harjoittelupaikaksi kaikissa
opintojen vaiheissa lähihoitajille ja perusopintojen
vaiheessa sairaanhoitajille. Opiskelijalle sovitaan
ohjaaja ja näytön vastaanottaja ennen harjoittelun
alkua. Opiskelijan toivotaan ottavan yhteyttä
esimieheen ennen harjoittelun alkua sekä käyvän
tutustumassa yksikköön.
Tavallisimmat potilaat
Potilaat ohjautuvat osastolle omalta
terveysasemalta, kotihoidosta sekä tulevat
jatkohoitoon EKKS:sta. Asiakkaat ovat yleensä
monisairaita, jotka tarvitsevat erilaista hoivaa ja
huolenpitoa. Osastolla on myös
saattohoitopotilaita.
Osaston potilaat jakautuvat lyhyt- ja
pitkäaikaispotilaisiin. Pitkäaikaispotilaat eivät enää
kotiudu osastolta. Lyhytaikaispotilaiden
hoitojaksot ovat noin 1 vrk:n – 1 kk:n mittaisia.
Henkilökunta
Henkilökuntaan kuuluu toimintayksikön esimies,
0,5 toimipisteen vastaava, 2 sairaanhoitajaa ja 8,5
lähi- tai perushoitajaa. Työ osastolla on
kolmivuorotyötä. Lääkäri käy osastolla
keskimäärin kolme kertaa viikossa. Tarpeen
Muuta
Osaston toimintaa ohjaa eettisyys, asiakkaan
itsemääräämisoikeus ja yksilöllisyys. Osastolla on
käytössä kuntouttava työote asiakkaan
omatoimisuutta tukien. Osastolla toteutuu
moniammatillinen yhteistyö laboratorion,
fysioterapian, kotisairaanhoidon ja psykiatristen
sairaanhoitajien kanssa. Osastolta pidetään tiiviisti
yhteyttä potilaan omaisiin ja tarvittaessa
järjestetään hoitoneuvotteluja.