PDF-lomake

Comments

Transcription

PDF-lomake
Tulostuslomake
Henkilötietolain mukainen
REKISTERITIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ
Peruste: Henkilötietolaki (523/99) 26 §
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Rekisterinpitäjä: ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
Vastaanottaja: ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Kirjaamo
Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta
HAKIJA TÄYTTÄÄ
Pyydän saada tietää, mitä tietoja minusta on tallennettu ylläpitämäänne
Lastensuojelu
Lastensuojelulaitos , laitoksen nimi:
Sosiaalipäivystys
Perheoikeudelliset asiat: isyys ja elatusturva, huolto- ja tapaamissopimukset, sopimustekstit
Tapaamispaikka
Lapsiperheiden kotipalvelu
Neuvola
Ehkäisevä perhepalvelu
Lapsi- ja nuorisovastaanotto
Lasten ja nuorten alkuarviointi
Oppilashuolto
Opiskeluterveys
Toimeentulotuki
Vammaispalvelut
Perheneuvolan
rekisteriin
ajanjaksolla olevat tiedot
Haluan tarkastaa
Tiedot pyydetään
kopiona asiakirjasta
nähtäväksi/luettevaksi
Omakätinen allekirjoitus
Päiväys
Nimen selvennys
Puhelin
Henkilötunnus
Osoite, johon pyydetyt tiedot postitetaan:
Katuosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Jos rekisterinpitäjä epää tarkastusoikeuteni, rekisterinpitäjän on annettava tästä henkilötietolain 28 §:n mukaisesti
kirjallinen kieltäytymistodistus. Kieltäytymistodistuksessa on mainittava myös kieltäytymisen syy.
Tietopyyntöön vaaditaan allekirjoitus, konekielisenä hakemusta ei voi lähettää.
TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTUMINEN
Tiedot annettu
nähtäväksi
kopioina
Viranhaltijan allekirjoitus
Päiväys
_____________________________________________________
Nimen selvennys ja virka-asema
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Kirjaamo
Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta
Vaihde (05) 352 000
[email protected]
www.eksote.fi

Similar documents