Kuntouttava hoiva ja hoito esite

Comments

Transcription

Kuntouttava hoiva ja hoito esite
Ota yhteyttä!
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Vaihde 05 352 000
Faksi 05 352 7800
Sähköposti: [email protected], [email protected]
Valto Käkelän katu 3, PL 24
53101 Lappeenranta
www.eksote.fi
Riikka Lehmus
Eksote kuntoutus
Kuntouttava hoiva ja hoito
Kotikuntoutuksen vastaava, Voimaa Vanhuuteen ohjelmakoordinaattori
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
p. 040 127 4128
[email protected]
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
on ihmisestä välittämistä
www.eksote.fi
www.eksote.fi
Osallisena omassa elämässä!
Eksoten kotihoidossa, palveluasumisessa ja laitoshoidossa on otettu käyttöön
kuntouttavan hoidon malli. Sen tavoitteena on tukea ikäihmisten asumista
omassa kodissaan tai kodinomaisissa olosuhteissa mahdollisimman pitkään.
Kuntouttava hoiva ja hoito tarkoittavat sitä, että asiakkaan arkeen osallistuvat
ihmiset tukevat häntä päivittäisistä askareista selviytymisessä puolesta
tekemisen sijaan. Tämä tukee omatoimisuutta ja toimintakyvyn säilymistä,
jopa parantaa sitä. Kuntouttava hoiva ja hoito ovat ihmisestä välittämistä. Sen
tavoitteena on saada ihminen pysymään kiinni elämässä sairauksista tai iästä
huolimatta.
Aktiivisesti mukana oman arjen suunnittelussa
Henkilökunta havainnoi, arvioi ja mittaa asiakkaan kykyä selviytyä arjen
toiminnoista. Asiakas kertoo omat haaveensa ja toiveensa kuntoutumiselle
sekä odotuksensa hoivalle ja hoidolle. Kuntoutumissuunnitelma tehdään
yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan
osallistuminen päivittäisiin toimintoihin sekä omaisten mahdollisuus olla
mukana asiakkaan arjessa. Kaikki tämä liitetään osaksi virallista hoito- ja
kuntoutumissuunnitelmaa.
Kuntoutumisen kulmakivet
Toimintakykyä on useimmiten mahdollista parantaa korkeasta iästä ja
sairauksista huolimatta. Pienin askelin, osallistumalla arkeen ja harjoittamalla
säännöllisesti jalkojen lihasvoimaa sekä tasapainoa, toimintakyky voi kohentua
huomattavastikin. Lisäksi on tärkeää huolehtia monipuolisesta ja riittävän
proteiinipitoisesta ravitsemuksesta. Ulkoilun merkitystä ei myöskään voida
unohtaa, siinä omaisten ja läheisten rooli on merkittävä.
Pärjääminen ilman apua lisääntyy
Pieniltä tuntuvat asiat voivat nousta isoihin mittasuhteisiin, kun ne kertautuvat
päivän mittaan. Jo muutaman päivittäisen harjoituksen avulla esimerkiksi
tuolilta ylös nouseminen helpottuu ja liikkuminen muuttuu turvallisemmaksi,
jolloin asiakas pärjää arjessa itsenäisemmin. On hyvä muistaa myös, että
toimintakyvyn parantuminen mahdollistaa osallistumisen itselle tärkeisiin
asioihin ja virkistää mieltä.
Mitä haittaa on ikäihmisten makuuttamisesta?








Lihasvoima vähenee vuodelevossa viisi prosenttia päivässä
kahden ensimmäisen viikon ajan. Makuuttaminen heikentää
erityisesti alaraajoja.
Lisää pystyasennossa ilmenevää verenpaineen alhaisuutta.
Lisää komplikaatioiden kuten infektioiden, verisuonitukkeumien, makuuhaavojen ja kaatumisen riskiä.
Vauhdittaa luuston heikkenemistä.
Altistaa virtsanpidätyshäiriöille.
Aiheuttaa sekavuutta ja masennusta.
Alentaa toimintakykyä diagnoosista riippumatta.
Liikkumattomuus heikentää iäkkäillä henkilöillä lihasvoimaa
kolme kertaa nopeammin kuin nuorilla ja ennustaa
laitostumisen uhkaa.
Yleislääketieteen professori Olli-Pekka Ryynänen, Itä Suomen yliopisto

Similar documents