SAUVAKÄVELYN VARAUSLUVAT, MITÄ TARKOITTAA?

Comments

Transcription

SAUVAKÄVELYN VARAUSLUVAT, MITÄ TARKOITTAA?
Ohje potilaalle
Versionro:
Laatija(t):
Hyväksyjä:
Hyväksytty:
Päivitetty:
Terapiapalvelut
1 (1)
fysioterapeutit ja kuntohoitajat/ kirurgian tiimi
ortopedian ylilääkäri Matti Wennerstrand
26.1.2015
22.1.2015
Potilasohje Eksote
SAUVAKÄVELYN VARAUSLUVAT, MITÄ TARKOITTAA?
KUORMITUSRAJOITUKSET
Raajanpainovaraus
Saatte laittaa jalan maahan – ei kuormitusta!
1/2 –painovaraus
Kuormitusharjoitusten aloitus. Saatte seisoa niin, että paino asettuu tasaisesti
molemmille jaloille. Kävellessä pitää siirtää puolet painosta
kävelynapuvälineeseen.
Täyspainovaraus
Ei rajoitusta kuormitukseen, tarvittaessa kävelynapuväline käytössä.
MUUTA HUOMIOITAVAA
o
o
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Eksoten fysioterapian palvelunumero/ajanvaraus puh. 05 352 7054 tai
sähköinen asiointi www.hyvis.fi –sivujen kautta
Imatran fysioterapian ajanvaraus puh. 020 617 7000.
Vaihde 05 352 000
www.eksote.fi

Similar documents