Yhteyshenkilöt - Liikennevirasto

Comments

Transcription

Yhteyshenkilöt - Liikennevirasto
Yhteyshenkilöt
Alueellisen liikennejärjestelmätyön ja maakuntatason kaava-asioiden yhteyshenkilöitä ovat:
Maakunta
ELY-keskukset
liikennejärjestelmä
maakuntakaavat
Liikennevirasto
LVM
Liikenteen ja
maankäytön suunnittelu
HSL: UUD Maarit
UUD Minna
Saari, Mirja Hyvärinta Weurlander, Mirja
Hyvärinta
Uusimaa: UUD Mirja
Hyvärinta)
HSL-alue Anne Herneoja, Anni Rimpiläinen
Jukka Ronni
Kanta-Häme
UUD Mirja Hyvärinta
UUD Minna
Weurlander, Mirja
Hyvärinta
Jukka Peura, Tapani
Kajamaa
Anni Rimpiläinen
Päijät-Häme
UUD Mirja Hyvärinta
UUD Minna
Weurlander, Mirja
Hyvärinta
Jukka Peura , Tapani
Kajamaa
Anni Rimpiläinen
Varsinais-Suomi
VAR Hanna Lindholm VAR Raimo Järvinen Olli Holm, Teija Snicker- Katariina Myllärniemi
Järvinen
Satakunta
VAR Hanna Lindholm VAR Raimo Järvinen Tuula Säämänen, Teija
Snicker-Järvinen
Pirkanmaa
PIR Erika Helin
Keski-Suomi
KES Minna Immonen KES Minna Immonen Arja Aalto, Jarmo
Joutsensaari
Riitta Viren, Katariina
Myllärniemi
Etelä-Pohjanmaa
EPO Jarmo Salo
EPO Eeva
Teija Snicker-Järvinen,
Kopposela, John Öst Tapani Kajamaa
Katariina Myllärniemi
Pohjanmaa
EPO Jarmo Salo
EPO Eeva
Teija Snicker-Järvinen,
Kopposela, John Öst Tapani Kajamaa
Katariina Myllärniemi
Keski-Pohjanmaa
EPO Jarmo Salo
EPO Eeva
Teija Snicker-Järvinen,
Kopposela, John Öst Tapani Kajamaa
Katariina Myllärniemi
Kymenlaakso
KAS Kari Halme
KAS Kari Halme
Pekka Ovaska, Seppo
Serola
Seppo Kykkänen
Etelä-Karjala
KAS Kari Halme
KAS Kari Halme
Pekka Ovaska, Seppo
Serola
Seppo Kykkänen
Etelä-Savo
POS Airi Muhonen
POS Patrick Hublin Timo Välke, Pekka
Ovaska, Seppo Serola
Anni Rimpiläinen
Pohjois-Karjala
POS Airi Muhonen
POS Patrick Hublin Timo Välke, Pekka
Ovaska, Seppo Serola
Anni Rimpiläinen
Uusimaa
PIR Erika Helin,
Jarkko Peurala
Uusimaa: Jukka Ronni,
Tapani Kajamaa
Katariina Myllärniemi
Jarmo Joutsensaari, Arja Katariina Myllärniemi
Aalto, Tuula Säämänen
Pohjois-Savo
POS Airi Muhonen
POS Patrick Hublin Timo Välke, Pekka
Ovaska, Seppo Serola
Anni Rimpiläinen
Pohjois-Pohjanmaa POP Timo Mäkikyrö,
Heino Heikkinen
POP Timo Mäkikyrö, Arja Aalto, Seppo Serola
Heino Heikkinen
Tuomo Suvanto, Katariina
Myllärniemi
Kainuu
POP Timo Mäkikyrö,
Jussi Sääskilahti
POP Jussi
Sääskilahti
Tuomo Suvanto, Katariina
Myllärniemi
Lappi
LAP Jorma Leskinen
LAP Jorma Leskinen 1. Timo Välke, Seppo
Serola
1. Arja Aalto, Seppo
Serola
Tuomo Suvanto, Katariina
Myllärniemi
Liikenneviraston väylänpidon yhteyshenkilöt:
Liikenneviraston väylänpito-toimiala vastaa liikenneväylien sekä niihin kuuluvien laitteiden ja rakenteiden kehittämisestä
ja kunnossapidosta. Lisäksi toimiala vastaa viraston hallinnassa olevien kiinteistöjen ja rakennusten hallinnoinnista.
Kunnossapito-osasto vastaa liikenneväylien kunnosta ja väylänpidon ohjauksesta sekä myös tien-, radan- ja
vesiväylänpidon kunnossapidosta ja perusväylänpidon parantamishankkeista.
Radan kunnossapitoyksikkö väylänpito-toimialalla vastaa rataverkon, sen laitteiden ja rakennelmien kunnossapidon
lisäksi mm. ratoja koskevista viranomaisasioista ja -luvista sekä radanpitoon liittyvästä maanhankinta- ja
kiinteistöasioiden valmistelusta. Yhteystiedot
Meriväylät-yksikössä valmistellaan mm. meriväylien maanhankinta- ja kiinteistöasioita. Sisävesiväylät-yksikkö vastaa
mm. viraston hallinnassa olevan varallisuuden hallinnasta sekä maanhankinta- ja kiinteistöasioiden valmistelusta
toimialueellaan. Yhteystiedot