KEVÄT 2015 TOIMINTAKALENTERI

Transcription

KEVÄT 2015 TOIMINTAKALENTERI
KEVÄT 2015
TOIMINTAKALENTERI
SUOMEN KIELEN RYHMÄT
Kurssit
Rauhallisesti etenevillä kursseilla harjoitellaan suomen kieltä ja saadaan
tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Ne helpottavat Suomeen
kotoutumista ja antavat valmiuksia suomen kielen jatko-opiskeluun
sekä auttavat pitämään yllä hankittua kielitaitoa. Kurssit on suunnattu
erityisesti työelämän ulkopuolella oleville, esimerkiksi äskettäin
Suomeen muuttaneille, ikääntyville ja pikkulasten kotivanhemmille.
Mikäli kursseilla on vapaita paikkoja, niille voivat osallistua myös muut
kiinnostuneet.
Kirjaimet ja numerot tutuiksi –kurssi A
maanantai ja keskiviikko kello 10.30-12.00 (19.1.-.18.3.)
Kurssilla harjoitellaan lukemista ja kirjoittamista latinalaisilla kirjaimilla sekä
helppoa
arkielämän
suomea.
Kurssin
aikana
ei
lastenhoitoa.
Ilmoittautuminen käymällä Familia Clubin toimistolla 13.-14.1. kello 10.0015.00. Ilmoittautuessa on hyvä olla mukana suomen- tai englannintaitoinen
avustaja. Aloittaa voi myöhemminkin, mikäli kurssilla on tilaa. Opettaja Riitta
Rantaniska. Yhteistyössä ViSiO:n kanssa.
Kirjaimet ja numerot tutuiksi –kurssi B
maanantai ja keskiviikko kello 10.30-12.00 (23.3.-27.5.)
Kurssilla harjoitellaan lukemista ja kirjoittamista latinalaisilla kirjaimilla sekä
helppoa
arkielämän
suomea.
Kurssin
aikana
ei
lastenhoitoa.
Ilmoittautuminen käymällä Familia Clubin toimistolla 9.3. alkaen kello 10.0015.00. Ilmoittautuessa on hyvä olla mukana suomen- tai englannintaitoinen
avustaja. Aloittaa voi myöhemminkin, mikäli kurssilla on tilaa. Opettaja Riitta
Rantaniska. Yhteistyössä ViSiO:n kanssa.
Kirjaimet ja numerot tutuiksi –kurssi C
maanantai ja keskiviikko kello 12.30–14.00 (19.1.–27.5.)
Kurssilla harjoitellaan lukemista ja kirjoittamista latinalaisilla kirjaimilla sekä
helppoa arkielämän suomea. Ilmoittautuminen käymällä Familia Clubin
toimistolla 13.-14.1. kello 10.00-15.00. Ilmoittautuessa on hyvä olla mukana
suomen- tai englannintaitoinen avustaja. Aloittaa voi myöhemminkin, mikäli
kurssilla on tilaa. Kurssin aikana mahdollisuus lastenhoitoon. Opettaja Riitta
Rantaniska. Yhteistyössä KSL:n kanssa.
Alkeiskurssi A
tiistai ja torstai kello 14.15–15.45 (20.1.–28.5.)
Kurssi on tarkoitettu aivan vasta-alkajille. Se ei edellytä aiempia suomen
kielen opintoja, mutta sujuva latinalaisten kirjainjärjestelmän luku- ja
kirjoitustaito tarvitaan. Ilmoittautuminen käymällä Familia Clubin toimistolla
14.1. kello 10.00-15.00. Ilmoittautuessa on hyvä olla mukana suomen- tai
englannintaitoinen avustaja. Kurssin aikana mahdollisuus lastenhoitoon.
Opettaja Borbála Fábián. Yhteistyössä KSL:n kanssa.
Alkeiskurssi B
maanantai ja keskiviikko kello 10.15–11.45 (2.3.-29.4.)
Kurssi on tarkoitettu aivan vasta-alkajille. Se ei edellytä aiempia suomen
kielen opintoja, mutta sujuva latinalaisten kirjainjärjestelmän luku- ja
kirjoitustaito tarvitaan. Ilmoittautuminen käymällä toimistolla 18.2. alkaen
kello 10.00-15.00. Ilmoittautuessa on hyvä olla mukana suomen- tai
englannintaitoinen avustaja. Kurssin aikana ei lastenhoitoa. Opettaja Kristina
Ehrenpreis. Yhteistyössä ViSiO:n kanssa.
Alkeisjatkokurssi
tiistai ja torstai kello 12.30-14.00 (20.1.-28.5.)
Kurssi on tarkoitettu henkilöille jotka ovat aikaisemmin opiskelleet suomea
vähintään noin 50-80 tuntia. Ilmoittautuminen käymällä Familia Clubin
toimistolla 14.1. kello 10.00-15.00. Kurssin aikana ei lastenhoitoa. Opettaja
Borbála Fábián. Yhteistyössä ViSiO:n kanssa.
Jatkokurssi
maanantai ja keskiviikko kello 12.30–14.00 (19.1.-27.5.)
Keskustelupainotteiselle kurssille osallistuminen edellyttää suomen kielen
perusteiden hallintaa. Ilmoittautuminen käymällä Familia Clubin toimistolla
13.-14.1. kello 10.00-15.00. Kurssin aikana on mahdollisuus lastenhoitoon.
Opettaja Eeva Saarinen. Yhteistyössä KSL:n kanssa.
Muut kurssit ja ryhmät
Suomea kotivanhemmille
tiistai ja torstai kello 12.30-14.00 (8.1.-28.5.)
Syksyllä alkanut Helsingin kaupungin rahoittama kurssi jatkuu. Mahdollisia
vapaita paikkoja voi tiedustella Familia Clubilta. Osallistuminen edellyttää
taitotasoa A1.1 ja kotipaikkaa Helsingissä. Etusija pienten lasten vanhemmilla
Opettaja Tuija Hannula.
Sukellus suomeen
perjantai kello 11.00-14.15 (20.2.-27.3.)
Tukikurssi sinulle, joka tarvitset teho-opetusta latinalaisella kirjaimistolla
lukemiseen ja kirjoittamiseen. Myös retkiä ja tutustumiskäyntejä.
Ilmoittautuminen 9.2. alkaen käymällä toimistolla kello 10.00-15.00.
Opettaja Riitta Rantaniska. Yhteistyössä ViSiO:n kanssa.
Lukemisen ensimmäinen askel
maanantai kello 14.15-15.00 (2.2.-27.4.)
Tukikurssi sinulle, joka osaat puhua suomea, mutta et osaa lukea sitä.
Ilmoittautuminen 13.-14.1. Familian toimistolla kello 10.00-15.00. Opettaja
Riitta Rantaniska. Yhteistyössä ViSiO:n kanssa.
Arkielämän suomea
sunnuntai kello 15.00–17.00 (18.1.-26.4.)
Ryhmään osallistuminen edellyttää suomen kielen perustaitoja, eikä se
sovellu aivan vasta-alkajille. Opetellaan lisää arkielämässä tarvittavia sanoja
ja lauseita. Ryhmään voidaan ottaa muutama uusi osallistuja.
Ilmoittautuminen käymällä Familia Clubin toimistolla 14.1. kello 10.00-15.00.
Ohjaaja Satu Saarela.
Torstaikeskustelu
torstai kello 10.00-11.30 (22.1.-21.5.)
Keskusteluryhmässä puhumme selkeällä suomen kielellä osallistujia
kiinnostavista aiheista. Ilmoittautuminen käymällä Familia Clubin toimistolla
14.1. kello 10.00-15.00. Tarjolla on myös kahvia ja teetä. Ohjaajat Ulla
Ropponen ja Päivi Lehtonen.
Puhutaan suomea
perjantai kello 10.00–11.30 (16.1.-22.5.)
Keskusteluryhmään otetaan enintään viisi suomen kielen perusteet
hallitsevaa osallistujaa. Etusija ikäryhmällä 55+. Ryhmä keskustelee
osanottajia kiinnostavista aiheista. Ilmoittautuminen käymällä Familia Clubin
toimistolla 14.1. kello 10.00-15.00. Ohjaaja Kaarina Koivuniemi.
Lauantaikeskustelu
lauantai kello 15.00–17.00 (17.1.-30.5.)
Ryhmä on avoin kaikille kiinnostuneille suomen kielen perusteet hallitseville,
eikä siihen tarvita ennakkoilmoittautumista. Mukaan voi tulla milloin vain.
Ohjaaja Raija Sipilä.
Papupata -keskusteluryhmä
tiistai ja torstai kello 18.00–19.30 (13.1.-28.5.)
Ryhmä on avoin kaikille kiinnostuneille suomen kielen perusteet hallitseville,
eikä siihen tarvita ennakkoilmoittautumista. Mukaan voi tulla milloin vain.
Ryhmiä ohjaavat Punaisen Ristin vapaaehtoiset. Kokoontumisista saa lisää
tietoa sähköpostitse osoitteesta [email protected]
Harjoitusta YKI-testiin
tiistai kello16.00-17.30 (20.1.-10.2.)
Kirjallisten tehtävien lisäharjoituksia suomen kielen keskitason YKI-testiin
aikovalle. Ilmoittautuminen käymällä Familia Clubin toimistolla 14.1. kello
10.00-15.00. Ohjaajat Ulla Ropponen ja Päivi Lehtonen.
Kesäintensiivi
maanantai - torstai kello 12.45-16.00 (1.6.-6.8.)
Maksullinen suomen alkeiskurssi, ilmoittautuminen alkaa 21.4.
TOIMINTAA LAPSILLE JA PERHEILLE
Lapsiparkki
maanantai ja keskiviikko kello 12.30-14.00 (19.1-27.5.)
tiistai ja torstai kello 12.30-15.45 (20.1.-26.5.)
Lapsiparkki on tarkoitettu Familia Clubin suomenkursseille osallistuvien
vanhempien lapsille. Ohjaaja käyttää suomen ja englannin kieltä. Ryhmä on
pieni,
ja
hoitoon
osallistuminen
edellyttää
jäsenyyttä
sekä
ennakkoilmoittautumista kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä.
Kiinankielinen lastenkerho
maanantai kello 17.15–18.00 (19.1.–18.5.)
Kerhossa lauletaan ja leikitään kiinan kielellä. Toiminnallinen kerho on
tarkoitettu 3-6 –vuotiaille lapsille, jotka haluavat tutustua kiinalaiseen
lastenkulttuuriin sekä oppia tai ylläpitää kiinan kieltä. Ohjaaja Ling Ollikkala.
Osallistumismaksu 55 euroa/lapsi. Lisäksi Familian jäsenmaksu 10 euroa.
Ilmoittautuminen viimeistään 12.1. sähköpostitse [email protected]
Thainkielinen Saimit-perhekerho
sunnuntai kello 15.00–18.00 (25.1.–17.5.)
Thainkielisessä kerhossa lauletaan, leikitään, askarrellaan ja kuunnellaan
satuja. Tarkoituksena tarjota lapselle tilaisuus käyttää toista äidinkieltään
thainkielisessä ympäristössä. Kerho on suunnattu lähinnä alle kouluikäisille
thaimaalais-suomalaisille lapsille ja heidän huoltajilleen, mutta kaikki
kiinnostuneet
ovat
tervetulleita.
Tärkeät
päivitykset
facebookista
www.facebook.com/Thaikidshelsinki tai puhelimitse Fonille 0504367710.
Ennakkoilmoittautuminen toivottavaa.
Swahilinkielinen lastenkerho
lauantai kello 10.00-12.00 (parilliset viikot 10.1.-16.5.)
Ilmoittautuminen sähköpostilla [email protected]
Azer-turk -muskari
lauantai kello 10.00-12.00 (parittomat viikot 17.1.-24.5.)
Ryhmä harjoittelee lauluja eri maista ja eri kielillä. Lisätiedot Ulvija Jabbarova,
sähköposti [email protected]
Italiankielinen muskari
torstai kello 17.00-18.00 (29.1.-16.4.)
perjantai 10.00-11.00 (30.1.-17.4.)
Circolo delgi Italiani –yhdistyksen muskarissa lauletaan ja leikitään italian
kielellä. Lisätiedot [email protected]
Kannelmäen perhekerho
keskiviikko kello 10.00–12.00 (21.1.-27.5.)
Ohjelmassa on keskustelua, yhteistä tekemistä ja leikkejä sekä tutustumista
kaupungin tarjoamiin palveluihin. Mukaan ovat tervetulleita lapset ja aikuiset.
Lisätiedot Nancy Hursti, 044 3770744. Paikka: Kannelmäen nuorisotalo.
Äiti&vauvakerho
maanantai kello 14.15–15.45 (19.1., 16.2., 16.3., 20.4. ja 18.5.)
Kerho on tarkoitettu äideille ja heidän alle vuoden ikäisille vauvoilleen.
Ryhmässä tutustut muihin äiteihin, saat tukea ja vinkkejä vauvan hoitoon ja
tietoa vauvaperheiden palveluista. Kielinä suomi ja englanti. Ohjaaja Nancy
Hursti. Ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon torstaina.
Olohuone monikulttuurisille yhden vanhemman perheille
kk toinen keskiviikko kello 17.30-19.30 (14.1., 11.2., 11.3., 8.4., 13.5.)
Päksy ry:n ja Familian Olohuoneessa kahden kulttuurin liitosta eronneet
vanhemmat keskustelevat ohjaajan johdolla ja lapset leikkivät hoitajan
kanssa. Lisätiedot [email protected] Paikka: Vallila.
Duo-toimintaa kahden kulttuurin perheille
Perhekahvila lapsille ja vanhemmille
torstai kello 10.30-12.30 (29.1., 12.3. ja 30.4.)
Couple’s Cafe kahden kulttuurin nuorille pareille
keskiviikko kello 17.30-19.30 (11.2. ja 20.5.)
Keskusteluilta rasismista kahden kulttuurin lapsen kohtaamana
torstai 5.3. kello 17.00-19.00
Lisäksi mm
Netti- ja teemaryhmiä, vanhempainvalmennusta …
Tarkemmat tiedot osoitteesta www.duoduo.fi tai sähköpostilla [email protected]
TOIMINTAA AIKUISILLE
Englanninkerho English Club
keskiviikko kello 14.30-16.00 (21.1.-20.5.)
Kerhossa harjoitellaan puhumaan englantia käytännön tilanteissa.
Ilmoittautuminen käymällä Familia Clubin toimistolla 14.1. kello 10.00-15.00.
Ohjaaja Irfan ”Ifi” Hussain Sheikh.
Joogakerho
perjantai kello 15.30–17.00 (16.1-22.5.)
Acarya G Anandan ohjaama jooga auttaa sinua rauhoittumaan ja
keskittymään. Tule mukaan joka viikko tai kun sinulle sopii! Osallistuminen ei
vaadi aikaisempaa kokemusta joogasta. Ilmoittautuminen edellisenä
torstaina Kotolassa tai sähköpostilla [email protected]
Arjen taidot -kerho
perjantai kello 10.30-13.30 (23.1., 27.2., 27.3, 24.4. ja 22.5.)
Kerhossa opitaan kodin- ja lastenhoitoa, suomalaisen ruuan valmistusta ja
muita taitoja, jotka helpottavat elämää Suomessa. Samalla opitaan suomea.
Lapsen voi ottaa mukaan. Enintään 10 osallistujaa. Ilmoittautuminen
viimeistään edeltävänä keskiviikkona. Materiaalimaksu 1 euro/kerta.
Yhteistyössä Finlands svenska Marthaförbundin kanssa. Paikka: Marttojen
opetuskeittiö.
Makuja Suomesta ja maailmalta -keittiökerho
perjantai kello 11.30–14.00 (6.2., 13.3., 10.4. ja 8.5. )
Valmistamme ja maistelemme ruokia ja leivonnaisia Suomesta ja muista
maista sekä opettelemme keittiössä tarvittavia sanoja suomeksi. Lapsen voi
ottaa mukaan. Enintään seitsemän osallistujaa. Ilmoittautuminen edellisenä
tiistaina. Materiaalimaksu 1-2 euroa/kerta.
Helsinki tutuksi!
maanantai kello 14.30–16.00 (9.2.-2.3.)
Tutustu Helsingin palveluihin ja opi lisää suomea. Puhutaan liikkumisesta,
vapaa-ajasta, terveyspalveluista ja muusta hyödyllisestä. Ilmoittautuminen
edellisenä torstaina. Ohjaaja Kristina Lappi-Seppälä.
Henkisen hyvinvoinnin seminaari
keskiviikko kello 17.30-20.30 (28.1., 18.2., 18.3., 15.4. ja 6.5.)
Venäjänkielisessä kerhossa keskustellaan naisten hyvinvointiin liittyvistä
asioista alustusten pohjalta. Lisätiedot Zoja Aalto, puh. 044 5942920.
Swahilin keskusteluryhmä
perjantai kello 17.30–19.30 (23.1., 27.2., 27.3., 24.4. ja 22.5.)
Aikuisille
tarkoitettu
swahilin
keskusteluryhmä
kokoontuu
kerran
kuukaudessa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset [email protected] tai
puhelin 040 570 2792. Yhteistyössä Kefiso ry:n kanssa.
Kokkauskerho
sunnuntai kello 18.30–21.30 (parittomat viikot ajalla 18.1.–31.5.)
Kerho on suunnattu pääasiassa vastaanottokeskusten asiakkaille.
Tarkoituksena
on
yhdessäolo
ja
kulttuurinen
vuorovaikutus
ruuanvalmistuksen merkeissä. Lisätiedot [email protected]
Yhteistyössä ParatiisiHelsinki –ryhmän kanssa.
RETKET
Luonnontieteellinen museo
perjantai 30.1. kello 11.30
Opastettu Suomen luonto –näyttely vie sinut eri osiin Suomea neljänä
vuodenaikana. Luonnossa näkyy Suomen sijainti pohjoisessa ja ankara
ilmasto. Valoisan kesän vastapainona on pitkä ja pimeä talvi. Sisäänpääsy
jäsenille 2 euroa/aikuinen, muut 10 euroa. Max 15 jäsentä. Ilmoittautuminen
viimeistään torstaina 29.1.
Luistellaan!
perjantai 13.2. kello 11.30
Tutustutaan yhdessä luistelun perustaitoihin Rautatientorin jääpuistossa.
Sieltä voi myös vuokrata luistimet. Jääpuiston pääsylippu jäsenille 2
euroa/aikuinen ja 1 euro/lapsi (muut 6/4 euroa). Luistinvuokra jäsenille 2
euroa (muut 6 euroa). Max 7 jäsentä. Ilmoittautuminen viimeistään torstaina
12.2.
Virkainfo ja kaupungintalo
perjantai 20.2. kello 11.00
Virka-Info on Helsingin kaupungin yleisneuvontapiste kaupungintalolla. Se
palvelee kaikkia helsinkiläisiä. Lisäksi Virka-Infosta saa neuvontaa
maahanmuuttoasioissa monella eri kielellä. Ilmoittautuminen viimeistään
torstaina 19.2.
Eduskuntatalo
perjantai 6.3. kello 11.00
Eduskunta säätää Suomen lait, päättää valtion budjetista, valvoo maan
hallituksen toimintaa ja valitsee pääministerin. Vaaleissa 19.4. eduskuntaan
valitaan 200 uutta kansanedustajaa. Opastetulla kierroksella tutustutaan
kansanedustajan työhön ja eduskuntataloon. Ilmoittautuminen viimeistään
maanantaina 2.3.
Fazerin makeistehdas
perjantai 17.4. aamupäivä
Tutustutaan suklaan ja makeisten valmistuksen historiaan, tehtaan toimintaan
ja maistellaan Fazerin tuotteita. Kierros kestää noin 1,5 tuntia. Mukaan
mahtuu 25 osallistujaa. Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 20.4.
Itäkeskuksen uimahalli
keskiviikko 6.5. kello 10.00-12.00
Uimisen lisäksi tutustutaan uimahallin palveluihin ja uimahallissa toimimiseen.
Tervetulleita ovat sekä vanhemmat että lapset. Sisäänpääsymaksu jäsenille 1
euro/aikuinen, muut 5,40 euroa, lapset alle 7 vuotta maksutta. Max 10
jäsentä. Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 5.5.
TAPAHTUMAT
Anna aikaa -tapahtuma
torstai 5.2. kello 15.00-18.30
Familia osallistuu Kepa:n Anna aikaa –tapahtumaan, jossa järjestöt ja
vapaaehtoistoimintaa etsivät ihmiset kohtaavat. Tule mukaan! Paikka:
Pohjoismainen kulttuuripiste, Kaisaniemenkatu 9.
Saimit-infotilaisuus
keskiviikko 4.2. kello 14.00–17.00
Tilaisuus tulkataan thai-kielelle ja sen aiheina ovat Infopankki- ja VirkaInfopalvelut. Lisätiedot Valisa Krairiksh, puhelin 050 436 7710 tai sähköposti
[email protected] Yhteistyössä Saimit-hankkeen kanssa.
Familia -ilta
maanantai 16.2. kello 18.00-19.30
Kaikki Familian toiminnasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita!
Tarjolla tietoa Familian ajankohtaisista asioista ja vapaaehtoistehtävistä,
pientä purtavaa ja mukavaa seuraa. Tarjoilujen vuoksi ilmoittautuminen
viimeistään perjantaina 13.2. sähköpostitse [email protected] tai
puhelimitse 044 7738 628.
Kaksin kielin kahden kulttuurin perheissä
keskiviikko 11.3. kello 13.00-15.00
Kaksi äidinkieltä väestörekisteriin – kyllä vai ei? Tilaisuudessa paneudutaan
äidinkieliasioihin erityisesti kahden kulttuurin lasten näkökulmasta.
Tilaisuuteen tervetulleita niin päättäjät, ammattilaiset kuin vanhemmatkin.
Yhteistyössä kulttuurikeskus Caisan kanssa. Paikka: kulttuurikeskus Caisa.
Puolison rinnalla kotoutumisen tukena
torstai kello 18.00-19.30 (16.4. ja 23.4.)
Odotatko vielä ulkomaalaisen puolisosi muuttoa Suomeen tai onko puolisosi
muuttanut tänne vasta vähän aikaa sitten? Kahden illan kokonaisuus antaa
tukea ja tietoa siihen, miten voit helpottaa puolisosi alkutaivalta Suomessa.
Ohjelma ja ilmoittautumistiedot julkaistaan nettisivuilla maaliskuussa.
Yhteistyössä Saimit -hankkeen kanssa.
Yhdistyksen kevätkokous
maanantai 20.4. kello 18.15
Jokainen jäsen on tervetullut vaikuttamaan! Kokouksessa käsitellään mm.
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014. Tarjoilua.
Kansainvälisen perheiden päivän tapahtuma
perjantai 15.5.
YK:n yleiskokouksen vuonna 1993 julistaman perheiden päivän tapahtumalla
Familia haluaa lisätä tietoa Suomessa asuvista kahden kulttuurin perheistä,
joita on jo yli 70 000. Tapahtuman ohjelma julkaistaan nettisivuilla
myöhemmin keväällä.
Maailma kylässä -festivaali
lauantai-sunnuntai 23.-24.5.
Yhdistyksellä on oma esittelypöytä Suomen suurimassa monikulttuurisessa
tapahtumassa. Tule mukaan valmisteluihin ja esittelemään Familiaa
festivaaleilla! Paikka: Kaisaniemen puisto.
Kevätjuhla
torstai 28.5. kello 13.00-15.00
Yhteinen kevätjuhla kaikille suomen kielen ryhmien osallistujille. Tarjoilua,
ohjelmaa, mukavaa yhdessäoloa. Tervetuloa!
KESÄN TOIMINTAKALENTERI JULKAISTAAN 15.5.
Kurssit ja tilaisuudet järjestetään järjestön toimitiloissa Kampissa
ellei toisin mainita. Kaikista Familia Clubin kursseista ja
tilaisuuksista saa lisätietoja yhdistyksen toimistosta. Osallistujat
ryhmiin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollisia vapaita
paikkoja voi tiedustella toimistolta. Toimintaan ovat tervetulleita
kaikki uudet ja vanhat jäsenet eikä ilmoittautumista tarvita, jollei
siitä ole erikseen mainittu.
Familia Clubin kursseille ja tilaisuuksiin osallistuminen on jäsenille
maksutonta (vain jäsenmaksu), ellei toisin mainita.
Jäsenmaksu vuodelle 2015 on aikuisilta 20 euroa ja lapsilta
10 euroa.
Toiminnasta ja mahdollisista muutoksista saa lisätietoa yhdistyksen
kotisivuilta www.familiaclub.fi, duoduo.fi, puhelimitse numerosta
044 7738 628, facebookista tai käymällä toimistolla.
Toimisto on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9-16.
TERVETULOA!
Yrjönkatu 29 A 1
00100 Helsinki
puh. 044 7738 628
sähköposti: [email protected]
www.familiaclub.fi, www.duoduo.fi
facebook.com/familiaclub
MONIKULTTUURISTA TOIMINTAA
VUODESTA 1988