KOULUTUS- KALENTERI - Suomen Lukiolaisten Liitto

Transcription

KOULUTUS- KALENTERI - Suomen Lukiolaisten Liitto
2014
KOULUTUSKALENTERI
SISÄLLYSLUETTELO
4 Opiskelijakunta- ja opettajakoulutukset
5 Tilauskoulutukset
6 Aktiivitapahtumat- ja koulutukset
7 Liittokokous XXX
8 Vaikuttamista ja edunvalvontaa
10 Koulukäynnit
11 Lukiolaismediat
takakansi Yhteystiedot
Suomen Lukiolaisten Liitto on suurin vapaaehtoiseen
jäsenyyteen perustuva opiskelijajärjestö Suomessa. SLL
on perustettu vuonna 1985. Liitto toimii lukiolaisten
edunvalvonta-, palvelu- ja harrastejärjestönä. Liiton toiminta
on monipuolista ja valtakunnallista. Ylintä päätösvaltaa
käyttävät lukiolaiset ja liittoa johtaa vuosittain vaihtuva
puheenjohtajisto. Heidän apunaan toimii kymmenhenkinen
toimisto, jonka esimiehenä toimii pääsihteeri.
2
TIETOA, TAITOA JA
OSAAMISTA
Tervehdys!
Käsissäsi on Suomen Lukiolaisten
Liiton koulutuskalenteri vuodelle 2014.
Tässä opuksessa esitellään lyhyesti
ja kattavasti SLL:n tämänvuotinen
koulutus- ja tapahtumatarjonta, josta
toivomme olevan iloa ja hyötyä myös
teidän lukiollenne.
SLL on kaikkia Suomen lukiolaisia
edustava opiskelijajärjestö. Vaikutamme
sekä valtakunnallisella, että paikallisella
tasolla siihen, että asiat olisivat
lukiossa ja lukiolaisilla paremmin.
Lisäksi tarjoamme jäsenillemme
kosolti palveluita, aina lakineuvonnasta
jäsenalennuksiin.
Koulutuskokemustakaan ei Liitolta
puutu. Järjestämme vuosittain
yli kolmekymmentä koulutusta ja
tilaisuutta opiskelijoille, opettajille ja
lukiokoulutuksesta kiinnostuneille.
Liiton koulutukset ovat pääsääntöisesti
maksuttomia, majoitus- tai
ateriakustannuksia lukuunottamatta.
Niihinkin olemme neuvotelleet
opiskelijaystävälliset hinnat.
Tänäkin vuonna toista tuhatta
lukiolaista saapuu SLL:n tapahtumille
kouluttautumaan, verkostoitumaan ja
pitämään hauskaa. Tervetuloa mukaan!
Otto Ahoniemi
Puheenjohtaja
[email protected]
040 419 5707
3
OPISKELIJAKUNTA- &
OPETTAJAKOULUTUKSET
-opiskelijakuntafestivaalit
MITÄ? Water-opiskelijakuntafestivaalit
tarjoavat kattavan koulutuksen opiskelijakuntatoiminnan eri osa-alueista;
Lukiolaiset saavat Watereilla hyvä valmiudet mm. kokousten johtamiseen, taloudenhoitoon, tapahtuman järjestämiseen
ja lukiodemokratian rakentamiseen ja
kehittämiseen.
Waterit ovat alkoholittomia tapahtumia,
joihin osallistuu lähes 800 nuorta eri
puolelta Suomea.
TAVOITE? Koulutuksen tavoitteena on
tarjota lukiolaisille valmiuksia aktiiviseen
ja osaavaan opiskelijakuntatoimintaan ja
kehittää opiskelijakuntien toimintaa entisestään.
KENELLE? Kaikille oplskelijakuntatoiminnasta kiinnostuneille lukiolaisille. Tapahtuma on omiaan aloittelevalle opiskelijakuntatoimijalle, mutta myös kokeneempi
löytää koulutuksesta uusia ideoita, innostusta ja hyödyllistä tietoa.
MISSÄ & MILLOIN?
Ł 5.-6.4. Water Seinäjoki
Ł 12.-13.4. Water Kuopio
Ł 18.-19.10. Water Hämeenlinna
Ł 25.-26.10. Water Jyväskylä
LISÄTIEDOT & ILMOITTAUTUMISET:
www.lukio.fi/water, ilmoittautumiset
päättyvät n. 1 kk ennen tapahtumaa
HINNAT: 49-69 euroa sisältäen hotellimajoituksen ja koulutusohjelman.
4
MITÄ? Jokainen hyvin toimiva opiskelijakunta tarvitsee tuekseen osaavan ohjaavan opettajan. Ohjus-koulutuksissa
opettajat pääsevät vaihtamaan ideoita
ja kokemuksia ohjaavan opettajan työstä ja saavat vinkkejä muilta opettajilta.
Koulutuksiin osallistuu opettajia ympäri
Suomen.
TAVOITE? Ohjus-koulutusten tavoitteena
on antaa näkökulmia ja eväitä ohjaajan
roolissa toimimiseen ja demokratian kehittämiseen lukiossa.
KENELLE? Opiskelijakuntien ohjaaville
opettajille. Koulutus tarjoaa hyödyllistä
tietoa tehtävässään aloittavalle opiskelijakunnan ohjaavalle opettajalle, mutta
myös kokeneempi opettaja voi ammentaa Ohjuksesta motivaatiota työhönsä.
MISSÄ & MILLOIN?
4.9. Oulu
LISÄTIEDOT &
ILMOITTAUTUMISET:
www.lukio.fi/ohjus
Koulutukset ovat maksuttomia.
TILAUSKOULUTUKSET
MITÄ? Virta-tutorkoulutuksissa opiskelijat saavat tuhdit eväät hyvään tutortoimintaan.
Päivän
mittaisessa
koulutuksessa tehdään paljon toiminnallisia harjoituksia, suunnitellaan toimintaa
viihtyvyyden lisäämiseksi, keskustellaan
tutoroinnin tavoitteista ja valmistaudutaan kohtaamaan erilaisia tilanteita.
MITÄ? Jano on juuri teidän lukionne opiskelijakunnan hallituksen tarpeiden mukaan räätälöity koulutus, jossa pureudutaan opiskelijatoiminnan kehittämiseen,
mahdollisiin ongelmiin ja ideoidaan yhdessä uutta. Koulutus toteutetaan koulupäivän aikana. Koulutuksen kesto on n.
6 h.
TAVOITE? Koulutuksen tavoitteena on
antaa valmiudet tutorina toimimiseen
sekä parantaa kouluviihtyvyttä ja opiskelun sujuvuutta tutortoiminnan keinoin.
KENELLE? Tutoreille ja tutoreiksi haluaville opiskelijoille.
LISÄTIEDOT & TILAUKSET:
www.lukio.fi/virta
TAVOITE? Koulutuksen tavoitteena on
tarjota täsmäkoulutusta opiskelijakun- Koulutukset ovat maksuttomia.
nan hallituksen tarpeisiin ja tukea hallitusta tehtävissään.
KENELLE? Opiskelijakunnan hallitusten
jäsenille.
LISÄTIEDOT & TILAUKSET:
www.lukio.fi/jano
Koulutukset ovat maksuttomia.
Kaipaako lukionne opiskelijakunta uutta puhtia?
Piristävä koulutus ja raikkaat ideat odottavat
Water-opiskelijakuntafestivaaleilla!
5
AKTIIVIKOULUTUKSET
& -TAPAHTUMAT
TA
ÄT
V
I
Ä
LVIP
VÄT
KEVÄTPÄI
SYYSPÄ
IVÄT
MITÄ? SLL:lla on 11 piirijärjestöä, joita
pyörittävät lukiolaiset itse. Aktiivitapahtumien koulutuksissa lukiolaiset oppivat
mm. järjestämään tapahtumia, hoitamaan piirin taloutta ja tapaamaan lukiokoulutuksesta vastaavia päättäjiä.
SLL:n aktiivitapahtumat ovat alkoholittomia ja maksavat 50-65 euroa sisältäen
yöpymisen ja ohjelman.
Piirien omat tapahtumat ovat usein
maksuttomia ja ne vaihtelevat bileistä
seminaareihin ja oppilaskuntatapaamisiin.
TAVOITE? Aktiivikoulutuksilla tarjotaan
käytännön oppeja järjestössä toimimiseen
ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
KENELLE? Järjestötoiminnasta kiinnostuneelle lukiolaiselle.
MISSÄ & MILLOIN? Suuret valtakunnalliset tapahtumat järjestetään kolmesti
vuodessa ympäri Suomea. Yöpyminen
tapahtuu hotellissa tai leirikeskuksessa.
Lisäksi piireillä on vuosittain kymmeniä
omia tapahtumia.
Ł
Ł
Ł
6
Kevätpäivät: 16.-18.5.2014, Imatra
Syyspäivät: 6.-7.9.2014, Tampere
Talvipäivät: tammikuussa 2015
LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET:
SLL:n isojen tapahtumien ilmoittautumiset aukeavat aina noin kuukautta etukäteen liiton kotisivuilla:
www.lukio.fi/tapahtumat
Mukaan piirien toimintaan pääsee ottamalla yhteyttä alueensa piirin puheenjohtajaan: www.lukio.fi/piirit
Aktiivitapahtumilla opitaan mm. miten
pyöritetään itsenäistä yhdistystä, järjestetään
tapahtumia ja kirjoitetaan mielipidekirjoitus
paikallislehteen.
Liittokokous XXX
14.-16.11.2014, Vaasa
MITÄ? Liittokokous on jäsendemokratian
ja unohtumattoman kokemuksen huikea
yhdistelmä. Kyseessä on SLL:n suurin
tapahtuma ja samalla ylin päättävä elin.
Vuosittain liittokokoukseen osallistuu
300 lukiolaista ympäri Suomen päättämään liiton seuraavan vuoden tavoiteohjelmasta, toimintasuunnitelmasta ja
talousarviosta sekä SLL:n tulevasta puheenjohtajasta ja liittohallituksesta.
Liittokokous kestää kolme päivää ja sen
ohjelmaan kuuluvat tiukat asiakeskustelut kokoussalissa ja toimikunnissa, kiihkeät henkilövaalit äänestyksineen sekä
rento yhdessäolo iltaohjelman merkeissä.
KENELLE? Kaikille Suomen Lukiolaisten
Liiton jäsenille.
MISSÄ & MILLOIN?
Ł 14.-16.11.2014, Vaasa
LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET:
SLL:n piirijärjestöt valitsevat liittokokousedustajat. Liittokokoukseen voi
hakea mukaan ottamalla yhteyttä piirin
puheenjohtajaan: www.lukio.fi/piirit
7
Suomen Lukiolaisten Liitto valvoo lukiolaisten
etuja niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin.
Liitto on edunvalvontatyössään aktiivinen
vaikuttaja ja visioija, eikä tyydy vain
reagoimaan muiden tekemiin esityksiin.
8
LLÄ
opintoih
in o
hjauks
esta
VAIKUTTAMISTA
& EDUNVALVONTAA
LUKIOLAISTEN
HUIPPUTAPAAMINEN 2014
Lukiolaisten Huipputapaaminen 2014
- Mitä Euroopasta tulee isona?
MITÄ? Eurovaalien lähestyessä Eurooppa-keskustelu käy kuumana ja myös lukiolaiset haluavat tuoda omat ajatuksensa keskustelun keskiöön.
Lukiolaisten Huipputapaaminen 2014 on
vuoden suurin lukiolaistapahtuma, joka
kokoaa lukiolaiset ympäri Suomen keskustelemaan Euroopan kansalaisuuden
ja vaikuttamisen teemoihin, luöden vision nuorten vaikutusmahdollisuuksien
parantamiseksi Euroopassa.
Suomen jokaisesta päivälukiosta kutsutaan kaksi edustajaa keskustelemaan
muiden lukiolaisten, meppien sekä nuorisoalan vaikuttajien kanssa. Lähetämme lukiollenne helmikuun aikana ohjeet
kuinka teidänkin lukionne pääsee mukaan.
Pamfletti koulutuksen
tulevaisuudesta
“Katoavatko liukuhihnamaiset ja määrämittaiset koulumuodot, koulutusohjelmat ja tutkinnot? Hävittääkö teknologia tarpeen opiskella kieliä? Siirtyykö
opiskelu paikallisista luokkahuoneista
globaaleihin
verkkoympäristöihin?
Häviääkö muodollisen ja epämuodollisen
oppimisen raja tyystin? Onko postmoderni koulutusjärjestelmä enää järjestelmä lainkaan?”
Tämänkaltaisia suureellisia kysymyksiä
pohtii Suomen Lukiolaisten Liiton ja
Suomen Lukiolaissäätiön loppuvuodesta
2014 julkaisema pamfletti. Pamfletin
nimekkäät kirjoittajat visioivat pitkän aikavälin futuurissa, millaisia vaatimuksia
yhteiskunnan kehitys asettaa jäsentensä
koulutukselle ja miten koulutus pystyy
niihin vastaamaan.
MISSÄ & MILLOIN? Eurooppa-päivänä
9.5.2014 Helsingissä
Ota siis vahva etunoja, säädä mentaaliset reseptorisi avoimelle taajuudelle ja
valmistaudu vastaanottamaan viestejä
tulevaisuudesta!
LISÄTIEDOT & ILMOITTAUTUMISET:
www.lukio.fi/huipputapaaminen2014
Lisätietoa pamfletista:
[email protected]
9
KOULUKÄYNNIT
SLL on the road
Suomen Lukiolaisten Liiton edustajat
vierailevat syksyisin kaikissa päivälukioissa. Koulukäynneillä lukiolaiset esittelevät liiton toimintaa sekä SLL:n tarjoamia lukiolaispalveluita.
Koulukäynnin yhteydessä koulukävijä tapaa lukion rehtorin ja opiskelijakunnan
hallituksen.
Jos haluatte liiton vierailevan lukiossanne, voitte tilata koulukäynnin viestintäsuunnittelija Einari Stylmanilta sähköpostitse [email protected]
10
LUKIOLAISMEDIAT
Improbatur on Suomen Lukiolaisten Liiton kustantama lukiolaisten aikakauslehti, joka tarjoaa ajateltavaa ja koettavaa enemmän kuin muut nuortenlehdet.
Lehti on kantaaottava ja itsenäinen julkaisu, jonka näkökulmana on olla rohkeasti aikuistuvan ihmisen asialla.
Improbaturin lukija on pohtiva ja eettisiä
valintoja tekevä lukiolainen, joka on kiinnostunut opiskelijaelämästä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja ihmissuhteista.
Lehti toimitetaan kaikille jäsenille kotiin
kannettuna. Lisäksi se postitetaan lukioihin ja kirjastoihin. Improbaturiin liittyvät palautteet ja kysymykset voi lähettää
sähköpostitse: [email protected]
lukio.fi
Suomen Lukiolaisten Liiton ylläpitämä
lukio.fi-sivusto yhdistää Liiton edunvalvonnan ja palvelut lukiolaisten itsensä
tekemään verkkolehteen. Verkkolehden sisällön tuottaa eri puolilta Suomea
koottu toimituskunta, joka koostuu eriikäisistä lukiolaisista.
11
Puheenjohtajisto 2014
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Otto Ahoniemi
040 419 5707
[email protected]
Rami Laitila
040 703 2665
[email protected]
Riikka Tähkävuori
050 505 2187
[email protected]
Henkilöstö
VT Pääsihteeri
Joonas Mikkilä
YTM
045 129 6791
[email protected]
(Pääsihteeri Sini Korpisen
sijaisena 30.4.2014 asti)
Pääsihteeri
Sini Korpinen
YTK
puh 050 364 4883
[email protected]
YHTEYSTIEDOT
(Työvapaalla 30.4.2014 asti)
Koulutuspoliittinen
asiantuntija
Wiking Vuori
Oik. YO
044 566 9767
[email protected]
Sosiaalipoliittinen
asiantuntija
Milla Halme
HM
045 129 6795
[email protected]
Anni Kosunen
Hum. tiet. YO
045 129 6782
[email protected]
Opiskelijatoiminnan
suunnittelija
Milla Rekola
KM
045 129 6784
[email protected]
Tapahtumasihteeri
Viestintäsuunnittelija
Matti Mannonen
050 433 2281
[email protected]
Einari Stylman
Tradenomi
050 550 8761
[email protected]
(KOPO-asiantuntija Joonas
Mikkilän sijaisena 30.4.2014
asti)
Päätoimittaja,
Improbatur & lukio.fi
Robert Sundman
050 414 6662
[email protected]
Taloussihteeri
Valentina Romkina
Merkonomi
045 129 6793
[email protected]
Järjestösuunnittelija
Jäsensihteeri,
opiskelijakorttiasiat
Andrea Gonzalez-Urquieta
Merkonomi
09 584 21500
[email protected]
Suomen Lukiolaisten Liitto, Töölönkatu 35B, 00260 Helsinki | www.lukio.fi