Tukea Tekesistä uusille innovaatioille, Janne Viemerö, Tekes

Transcription

Tukea Tekesistä uusille innovaatioille, Janne Viemerö, Tekes
Tukea Tekesistä
uusille innovaatioille
8.10.2013
Janne Viemerö
Jälkiteollisen yhteiskunnan haasteet; taloutta kiihdyttävä
lisäarvo ja vaurauden lähde
Osaamisyhteiskunta?
Luova
yhteiskunta?
Jälkiteollinen
yhteiskunta
Teollistunut
yhteiskunta
Taantuva
talous?
Käsityö
ja kauppa
Käänteinen
kehitys?
Agraarikulttuuri
>10exp4
>10exp3
Palveluyhteiskunta?
>10exp2
>10exp1
DM 190820
04-2006 Copyright © Tekes
Mihin osaamisyhteiskuntamme panostaa?
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1991 1992
1993 1994
1995 1996
1997 1998
1999 2000
2001 2002
2003 2004
2005 2006
Yliopistojen tutkimushenkilöstön määrä
15-29 v yrittäjien määrä
Valtionvelka 1990 – 2011 (lähde: valtionkonttori)
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Mrd. €
% BKT:sta
Laajeneva innovaatiokäsite
Ennen:
Keskipitkän
Yrityksien Yritysten
PerusSoveltava
Aikavälin
tutkimus- Kehitys- Sovellus
tutkimus
tutkimus
tutkimus
toiminta toiminta
Asiakas
Laajeneva innovaatiokäsite
Ennen:
Keskipitkän
Yrityksien Yritysten
PerusSoveltava
Aikavälin
tutkimus- Kehitys- Sovellus
tutkimus
tutkimus
tutkimus
toiminta toiminta
Asiakas
Nyt: Kohti dynaamista innovaatiosysteemiä
Customer validation before spending
Customer
discovery
Customer
validation
Customer
creation
Company
building
Pivot
Search
Source: Steve Blank
Execute
Rahoitamme kasvukykyisiä ja –haluisia yrityksiä,
jotka tavoittelevat skaalautuvilla tuotteilla tai
tuotteistetuilla palveluilla kansainvälisiä
markkinoita.
Markkinan tavoitekoko >100
>1000Meuroa.
Meuroa
Others
10 million euros
R&D grants
to companies and
public organisations
215 million euros
R&D loans to
companies
101 million euros
Research funding
for universities,
research institutes
and polytechnics
203 million euros
Mitä painotetaan Tekesin rahoitushaussa?
Oikea yritys
Oikea vaihe
Ratkaisu olemassa olevaan ongelmaan
• Yritys tarjoaa ratkaisun tiettyyn ongelmaan
• Tuottaa asiakkaalle lisäarvoa
Huipputiimi
• Valmista huippuosaamista
• Suunnitelma mahdollisten puutteiden korjaamisesta
Iso markkinapotentiaali ja
määritelty kohdemarkkina-alue
• Selkeä liiketoimintamalli
Testattu liiketoimintamalli
• Maksavia ja tyytyväisiä asiakkaita
Kiinnostava ja tavoiteltu sijoituskohde
KÄYNNISTÄMINEN
KEHITTÄMINEN JA
KASVU
TUOTTEISTAMINEN KANSAINVÄLISTYMINEN
We are looking for companies that have
the urge to grow
Rahoitus nuorille kasvuyrityksille
T&K-rahoitus
Kasvun ja
kansainvälistymi
sen valmistelu
•
•
•
•
Asiakastarve
Kohdemarkkina
Konseptin
testaaminen
Tiimi
75% avustus
• max. 50 + 50k€
• 2 jakso ”tarvittaessa”
Nuorten
innovatiivisten
kasvuyritysten
rahoitus (NIY)
• Tuotteen,
palvelun,
liiketoimintamallin
kehittämiseen
GO /
NO GO
GO /
NO GO
50% - 70 % Laina
35%-50 % Avustus
DM
03-2013
• Lupaavimpien
yritysten nopeaan
kansainväliseen
kasvuun ja
liiketoiminnan
kehittämiseen
75% avustus, max. 1 m€
• jaksotettuna 3-4 jaksoon
• jaksotavoitteet
We search companies that can build
an unfair advantage
Rahoitus kasvuyrityksille, yli 6 v
T&K-rahoitus
Kasvun ja
kansainvälistymisen valmistelu
•
•
•
•
Asiakastarve
Kohdemarkkina
Konseptin
testaaminen
Tiimi
pk 50% avustus
• Tuotteen,
palvelun,
liiketoimintamallin
kehittämiseen
GO /
NO GO
25- 50% tukitaso
DM
03-2013
We focus on focus!
Rahoitus suuryrityksille
DM
03-2013
When you’re swimming with the sharks
try not to look like food!
Tekes shares the risks of
growth and renewal
Please contact us:
www.tekes.fi/test
www.tekes.fi

Similar documents