Mitron IP-pohjainen informaatiojärjestelmä raitiovaunuihin ja muihin

Comments

Transcription

Mitron IP-pohjainen informaatiojärjestelmä raitiovaunuihin ja muihin
Mitron
Internet-pohjainen informaatiojärjestelmä
raitiovaunuihin ja muihin liikennevälineisiin
DM 02-2012
Copyright © Tekes
Reaaliaikaista tietoa joukkoliikenteen
matkustajille
 Reaaliaikaisen informaation tarve joukkoliikennevälineissä kasvaa
• Kustannustehokas tapa lisätä matkustusmukavuutta ja
asiakastyytyväisyyttä
• Matkustajille reaaliaikaista tietoa esim. aikatauluista, vaihtoyhteyksistä ja
häiriöistä liikenteessä
 Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmillä on myös kaupallisia
sovelluksia
• Esimerkiksi uutiset, mainokset, matkustajien viihdepalvelut
 Haasteena kehittää informaatioalusta, joka nivoo eri informaatiolajit
ja -kanavat yhteen ja joustaa tulevaisuuden kehitystarpeiden
mukaan
• Esimerkiksi tyypillisessä junassa liikkuu monenlaista dataa: näytöt,
kuulutukset, valvontakamerat, automaattinen matkustajien laskenta jne.
DM 02-2012
Copyright © Tekes
IP-pohjainen järjestelmä tuo hallittavuutta ja
joustavuutta
 Mitron on edelläkävijä joukkoliikenteen IP (Internet Protocol)pohjaisissa informaatiojärjestelmissä
 IP-pohjaisella järjestelmällä voidaan rakentaa joustava, tehokas ja
vakiintuneita tietoliikennestandardeja käyttävä
informaatiojärjestelmä – ”kulkuneuvon oma internet”
• Käyttää samaa IP-protokollaa, johon internetin toiminta perustuu
 IP-pohjaisella järjestelmällä lukuisia etuja
• Yhteensopivuus jo käytössä olevien järjestelmien kanssa
• Joustavuus ja laajennettavuus tulevaisuuden tarpeisiin
• Samaa perusteknologiaa voidaan käyttää sekä ajoneuvon sisäisessä
verkossa että yhteyksissä ulospäin, muuhun liikenneverkkoon
• Etähallittavuus
DM 02-2012
Copyright © Tekes
Perusteknologian kehitystä ja markkinakartoitusta
 Tekes-projektissa keskityttiin sekä teknologian että liiketoiminnan
kehitykseen
• Teknologisessa projektissa kehitettiin itse teknologiaa - pääasiassa
järjestelmätason kehitystä ja arkkitehtuuriratkaisun määrittämistä
• Liiketoimintaa kehitettiin luotaamalla Yhdysvaltain markkinoiden
mahdollisuuksia ja vaatimuksia – asiakkaista tällä hetkellä noin 90
prosenttia eurooppalaisia, Yhdysvalloissa merkittävä kasvupotentiaali
www.mitron.com
www.tekes.fi/ohjelmat/ubicom
DM 02-2012
Copyright © Tekes

Similar documents