L&T Biowatin Metsäpalvelut Puusta puhdasta energiaa

Transcription

L&T Biowatin Metsäpalvelut Puusta puhdasta energiaa
L&T Biowatin Metsäpalvelut
Puusta puhdasta energiaa
1
Metsäpalvelupäällikkö
Heikki Vesteri
© Copyright Lassila & Tikanoja
Energiapuun tarjonta
 Metsäenergian
lähteet
 Uudistushakkuut


Hakkuutähde
Kannot
 Kasvatushakkuut


2
Kokopuu
Karsittu energiaranka
© Copyright Lassila & Tikanoja
Kanto

Määrä riippuvainen uudistushakkuista

Pääasiassa kuusivaltaiset kohteet

Ympäristövaikutukset ??

Korjuuaikataulu / metsänuudistamisketju
3
© Copyright Lassila & Tikanoja
Hakkuutähde

Määrä riippuvainen uudistushakkuista

Pääasiassa kuusivaltaiset kohteet

Korjuuaikataulu / metsänuudistamisketju
4
© Copyright Lassila & Tikanoja
Kasvatusmetsien energiapuu
5

”Itsenäinen” puutavaralaji

Ympärivuotinen toiminta

Metsänhoidolliset tarpeet

Omaisuuden hoito

Maisema
© Copyright Lassila & Tikanoja
Määräpeli, hakkuumäärästä 100 000 m3

Hakkuutähde (kuusikot)
energiapuuta
-> 20 000 m3

Kannot (kuusikot)
energiapuuta
-> 25 000 m3

Nmh
-> 100 000 m3 energiapuuta

Ensiharvennus
puuta
-> 40 000 – 100 000 m3 e-
6

© Copyright Lassila & Tikanoja
Väljennyshakkuut
-> 10 000 – 30 000 m3
Urakoitsija ja metsäenergia
Erikoistuminen




Asenne
Kalusto
Kuljettajat
Laatu




Korjuujälki
Ei epäpuhtauksia haketettavissa erissä
Energiapuunjalostus ->energiasisältö
Työllisyys




7
Ympärivuotinen
Kasvavat volyymit
Ei heilahteluja vientimarkkinoiden mukaan -> talvi tulee joka
vuosi…
© Copyright Lassila & Tikanoja
Loppuarvio

Kiitoksia.

L&T Biowatti Oy
8
© Copyright Lassila & Tikanoja

Similar documents