Teollinen Internet, Aki Ylönen, Tekes

Comments

Transcription

Teollinen Internet, Aki Ylönen, Tekes
Teollinen internet
– liiketoiminnan vallankumous
Tekesin ohjelma 2014–2019
Mitä teollinen internet on?
Teollinen internet =
sulautettujen ja älykkäiden
laitteiden ja järjestelmien,
saatavan tiedon analytiikan
sekä työn tehokasta
yhdistämistä liiketoiminnassa.
Se mahdollistaa:
• uusia liiketoimintamalleja
• kilpailukykyisiä palveluja
asiakastarpeisiin.
Miksi ohjelma tarvitaan?
Ohjelman tavoitteena on
uudistaa ja luoda uutta
yritysten liiketoimintaa
teollisen internetin keinoin ja
kannustaa eri alojen yrityksiä
uudenlaiseen yhteistyöhön.
Näin luodaan kilpailuetua, uusia
yrityksiä, työpaikkoja ja täysin
uusia liiketoimintamalleja
suomalaisyrityksille. Päätavoite:
pk-yritysten viennin kasvu.
Edelläkävijäyrityksiä – isoja kehitystarpeita
Case Konecranes:
anturitiedon käyttö
etämonitoroinnissa ja huollossa.
Digitalisaatiossa Suomi laahaa
edelleen jälkijunassa – vauhtia
Horisontti 2020-, ECSEL JU- ja
Saksa-yhteistyön kautta.
Case Wärtsilä:
moottoreiden huollon ja
kunnossapidon
palveluratkaisu.
Big Data -analytiikkaan ja
käytettävyysalueelle lisää osaajia.
Case Enevo:
jätekuljetusten
ennakointi- ja
optimointiratkaisu.
Case Eniram: laivojen
operoinnin big-datapohjainen optimointi.
ICT-osaamisen ja -tarpeiden
teollisuudessa kohdattava
paremmin.
Tarvitaan kyky kehittää uusia
digitaalisuuteen pohjautuvia
liiketoimintamalleja.
Asiakasymmärryksen hakeminen
pilottien ja kokeilujen avulla.
Ohjelman tavoitteet
1. Uudet avoimet monialaiset verkostot ja tiedonvaihto yli toimialojen
”Siilojen purku”
2. Lisääntyvän tiedon parempi hyödyntäminen liiketoiminnassa
”Datasta arvoa”
3. Nopeuttaa teollisen internetin avulla yritysten uudistumista, kasvua ja
kansainvälistymistä
”Business Internet”
Teollinen internet -ohjelma:
Future Watch, F&S,
Gartner, tutkimus,
selvitykset
Tavoitteet Keinot Yhteistyö
SHOKtulosten
kaupallistam
inen
Tiedottaminen
ja
vaikuttaminen
Hyödynnetään
valmiita alustoja
(EU, INKA,
SHOK-ohjelmat)
vaikutetaan
prosessien
kehittymiseen
Kotimaiset
ja
kansainväliset
kokeiluympäristöt
”Business
Internet”
Yritysten
kokonaisrahoitus
tilanteeseen
vaikuttaminen
Asiakasymmärrys
Kansainvälinen
kasvu
Täydentävä
rahoitus
”Datasta arvoa”
ECSEL JU
”Siilojen
purku”
Sidosryhmäyhteistyö
(Teknologiateollisuus, Sitra, SA,
Team Finland,
Invest in,
Finland, SHOK,
verkottaminen
Uudistumista
tukeva
aktivointi ja
viestintätyö
Vaikuttaminen
keskustelufoorumeilla
Projektirahoitus
ja yhteistyö:
Teknologiateolli
suus,
Keskuskauppakamari, SA,
OKM
Tekes ja TESI
Pääomasijoitus ja
sijoitustapahtumat
Partnerointi ja
yhteisprojektit
Horisontti 2020,
EUREKA
Eurostars
Kv. rahoitusyhteistyö
(Saksa, USA, ?)
Teollinen internet -alueen eri ohjelmia ja toimijoita
ICT2023-t&k&iohjelma (Suomen
Akatemia, Tekes)
Finnish Industrial Internet Forum, FIIF (TT ry,
VTT, FIMECC, DIGILE, Tekes + muita)
EU’s Horizon 2020: Cyber Physical Systems, Internet of Things,
Factories of the Future
ECSEL PPP: Embedded Systems, IoT, Smart Systems, Critical Systems
EUREKA ITEA3 Software-intensive Systems & Services
Suomen
Akatemia
ICT2023-haut
Strategisen
tutkimuksen
neuvosto STN
Perustutkimus
Sitra
Resurssiviisaus, Liiketoiminnan kehitys,
Teolliset symbioosit….
Tekes
Tutkimusrahoitus
Hilla-ohjelma
FIMECC
S-STEP, S4Fleet
VTT
Productivity with
IoT, Business
Models for IoT
Strateginen tutkimus
DIGILE
IoT, D2I,
CyberTrust
SHOK-tutkimus
Markkinaläheisyys kasvaa
Tekes
Teollinen internet ohjelma
Muut Tekesin
ohjelmat;
5thGear
Terveyttä biteistä
Liideri
Tekesin ohjelmat
TEM/Finpro
Team Finland
Future Watch
TEM/Finpro-ohjelmat
Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous
 Ohjelman kesto:
• 5 vuotta (2014-2019)
 Arvioitu kokonaisvolyymi:
• 100 MEUR
 Tekesin rahoitus:
• 50+ MEUR
Rahoituskriteerit ?
Normaalit Tekesin kriteerit seuraavin
painotuksin:
1. Edellytetään korkeaa uutuusarvoa,
riskitasoa ja vaikuttavuutta yrityksen
liiketoiminnan uudistumisen kannalta
2. Kehitysprojektien oltava
vaikuttavuudeltaan riittävän suuria
3. Vaikuttavuuden kannalta kannustetaan
hyvin verkottuneeseen kehitystyöhön ja
yhteisprojekteihin
4. Tavoitteena käynnistää asiakkaiden
kanssa pilotointi- ja
demonstraatioprojekteja
Kysy lisää! Ohjelmatiimin jäsenet ja roolikuvaus:
• Sakari Karppinen, uudet liiketoiminta- ja ansaintamallit,
+USA –yhteistyö
• Aki Ylönen, analytiikkayritykset, nuoret yritykset
• Kimmo Ahola, ECSEL viestintä, sulautetut järjestelmät
• Kaj Nordgren, viestintä
• Reijo Smolander,/Finpro, Kasvuohjelman kontakti
• Marko Heikkinen, ohjelman vastuullinen johtaja
• Kari Penttinen, ohjelmapäällikkö
Tulevia ohjelman tapahtumia 2015 keväällä:
 Satakunnan Kauppakamarin tilaisuus 24.3. / Pori
 ECSEL työpaja 24.3. / Tekes Pasila
 Digiroadshow Tampere 15.4.
 Digiroadshow Jyväskylä 16.4.
 Digiroadshow Seinäjoki 20.4.
 Digiroadshow Kuopio 23.4.
 Talentum: Teollinen internet seminaari 26.5. Helsinki
 MPD 2015 oheistapahtuma Tampere 10.6.
• http://www.mpdays.com/programme/wednesday.html
DM
03-2013
Projektikysynnästä
 Tehty noin 40 rahoituspäätöstä
 Käsittelyssä noin 20 hakemusta
 Tunnusteluvaiheessa monia mielenkiintoisia
 Projektien valmistelu käytännössä voi viedä pitkään,
koska hyviin projekteihin ei oma osaaminen riitä vaan
etsittävä uusia kumppaneita
 Merkittävien liiketoimintaa uudistavien projektien
käynnistämiseen tarvitaan lisäksi:
ROHKEUTTA JA YRITYKSEN STRATEGISTA
SITOUTUMISTA MUUTOKSEEN
DM
03-2013
Kysy lisää!
Kari Penttinen
Ohjelmapäällikkö
Tekes
[email protected]
p. 050 5577 916
www.tekes.fi/ti

Similar documents