Tekes, Reijo Kangas

Transcription

Tekes, Reijo Kangas
Tekesin innovaatiorahoitus
ja palvelut pk-yrityksille
Reijo Kangas
Johtaja, Kasvuyritykset
27.5.2015, Jyväskylä
UUDISTU
KOKEILE
KASVA
KANSAINVÄLISTY
Tekes jakaa riskiä
DM 1272687
01-2015
Kansainvälisen kasvun suunnittelu
► yli 5-vuotiaat kasvuyritykset
Kansainvälisen kasvun suunnittelu
Uusi avaus tai nykyisen laajennus
Asiakastarve ja kohdemarkkina ► avustus 50 %,
Konseptin testaus
max. 100 000 e
Tiimi
Tutkimukselliset
kehitysprojektit
Uuden osaamisen, tiedon luominen
liiketoiminnan pohjaksi
► avustus max. 50 %
Pilotointi ja nopea kehittäminen
Tuotteen, palvelun, liiketoimintamallin
jatkokehitys
Pilotointi ja demot
► laina 50 - 70 %
Tekesin palveluja pk-yrityksille
Väylä kansainvälisiin rahoitusohjelmiin
Tekesin
ohjelmat
Eurooppalaiset
rahoitusohjelmat
Verkostoidu ja vaikuta uusien liiketoiminta-alueiden
kehitykseen
Ohjelmat tarjoavat monien eri alojen verkostoja
sekä sparrausta, uusinta tietoa ja näkyvyyttä.
Tekesistä apua Horisontti 2020 -ohjelmaan ja
muihin eurooppalaisiin ohjelmiin osallistumiseksi
Horisontti 2020 tarjoaa uuden, oman rahoitusmallin
pk-yrityksille.
Yhteishaku kansainvälisen kumppanin kanssa?
Kansainvälinen
yhteistyö
MAP: kansainvälistä liiketoimintaosaamista maailman
huippuyliopistojen kanssa USA:ssa ja Aasiassa..
Market Opportunity –palvelu yhdessä Finpron kanssa..
.
DM 1272687
01-2015
DM 1272687
01-2015
Rahoitusta parhaille
ideoille ja yrityksille
Halu ja kyky kasvaa
Kansainvälinen kilpailuetu
Näkemys markkinoista
Uskottava tiimi ja osaaminen
Oma rahoitus kunnossa
DM 1272687
01-2015
Pk-yrityksen arviointi
Liiketoiminnan ja tuoteportfolion laajentaminen
Tavoitteet ja
mahdollisuudet
Uutuusarvo
Asiakasymmärrys
Innovaation
markkinapotentiaali
Uusi tapa toimia
markkinoilla
Kumppanit ja kansainvälisten
verkostojen hyödyntäminen
Johdon kansainväliset taidot
Nykyiset asiakkaat
Yrityksen
nykytila
Halu ja kyky
kasvaa
Suunnitelma kansainvälistymiseen
DM 1272687
01-2015
Organisation toiminnan
kehittäminen ja kasvuun
varautuminen
Tunnuslukuja
Tekesin vaikuttavuudesta
Tekes on ollut
rahoittamassa
65%
suomalaisista yleisesti
tunnistetuista
innovaatioista
Yli 80%
Innovaatiotoiminnassaan
onnistuneista Tekesin
asiakkaista sanoo, että
Tekesin rahoitus on ollut
merkittävä tekijä
menestyksessä
Työpaikat
lisääntyivät
Tekesin rahoittamissa
pk-yrityksissä 2010-2013
20%
2 eurolla
-yksikköä enemmän
kuin muissa
pk-yrityksissä
2014 päättyneissä
projekteissa syntyi
Liikevaihto kasvoi
Tekesin rahoittamissa
kansainvälisen kasvun
pk-yrityksissä 2010-2013
1130
1500
24%
patenttia ja
-yksikköä enemmän
kuin muissa
pk-yrityksissä
tuotetta, palvelua tai
prosessia
DM 1449430
Yhtä Tekesin panostamaa
euroa kohti yritykset
lisäävät tutkimus- ja
kehitysmenojaan
05-2015
Tekesin rahoittamat Pk-yritykset
Yritykset, joiden hanke päättyi vuosina 2010-2011, yli 30 000 euroa rahoitusta
saaneet
Yritysten lkm
Tekes-rahoitus
Liikevaihto vuonna Vuosikasvu (20092013)
2013
Milj. euroa
Milj. euroa
Kasvu-%
Kotimarkkinayritykset
214
39,4
980
5
Kv-kasvuyritykset
269
93,4
2187
24
Paikalliset yritykset
92
10,7
54
5
Kaikki PK-yritykset
581
143,5
3231
16
DM 1449430
05-2015
Miten yritys hyötyy piloteista ja demonstraatioista?
• Tutkimus- ja kehitystyön tulosten toimivuus on
•
•
•
•
osoitettavissa tarpeeksi suuressa
mittakaavassa
Yritys voi testata uuden ratkaisun toimintaa
käytännössä yhdessä asiakkaiden kanssa ja
saa tärkeää asiakaspalautetta ennen
kaupalliseen tuotantoon siirtymistä
Yrityksellä on mahdollisuus testata uuden
laitteen, palvelun, ratkaisun, prosessin tai
teknologian hyödyt verrattuna riskeihin
Yritys saa uskottavuutta potentiaalisten
asiakkaiden silmissä
Markkinoille pääsy nopeutuu
DM 1272687
01-2015
Tekesin asiakkaat kasvavat ja menestyvät markkinoilla
2014 listaus Suomen nopeimmin
kasvaneista yrityksistä, yli 80 %
on kansainvälisillä markkinoilla.
Kärjen 10 yritystä
Suomalaiset yritykset Wired-lehden Euroopan
kuumimpien startupien listalla 2014. Lähes kaikki
ovat Tekesin asiakkaita ja useimmat mukana
Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten
rahoitusohjelmassa.
Tekesin asiakkaat lihavoitu (kasvu 5 vuodessa, %)
1. ePassi Payments (8 431 %)
2. Tuxera (6 391 %)
3. Valopaa (3 091 %)
4. Alekstra (2 240 %)
5. Diktamen (1 955 %)
6. iLOQ (1 832 %)
7. Anders Innovations (1 705 %)
8. Efima (1 435 %)
9. Eniram (945 %)
10. Solinor (749 %)
Nanol Technologies
Sumoing
Beddit
Diktamen
Playraven
Nexstim
Nextgames
Bitbar Technologies
Team Onomatics
5th Wave Brands
DM 1272687
01-2015
Esimerkkejä kehittämis- ja pilotointiprojekteista
Mekitecin röntgenteknologiaan perustuvien elintarvikkeiden
laadunvalvontajärjestelmien tuotekehitys.
Wellon kelluvan aaltovoimalan tuotekehitys.
3D Online Factoryn 3D-tulostettavien, tunnettujen viihdehahmojen
verkkokaupan kehitys.
Enevon älykkään jätehuoltokonseptin tuotekehitys.
Syövänhoitoa tehostavan mobiilisovelluksen Noonan tuotekehitys,
markkinastrategian luominen, markkinaselvitys, muitakin palvelunkehittäjiä
hyödyttävä tutkimus.
Suoran video- tai chat-yhteyden lääkäriin ottavan MeeDoc-mobiilisovelluksen
tuotekehitys, mikä on auttanut jatkorahoituksen saamisessa.
AW-Energyn meren aalloista päästöttömästi energiaa tuottavan voimalan
kaupallistaminen.
Örumin ajoneuvojen online-huoltopalvelujen kehitys. Pilotissa uusilla laitteilla
varustellut autot lähettävät tietoja auton kunnosta pilvipalveluun.
DM 1294828
09-2014
Esimerkkejä kehittämis- ja pilotointiprojekteista
10monkeys pilotoi pelimaailman ansaintalogiikoiden hyödyntämistä pelillisissä
oppimateriaaleissa.
DealDashin mobiiliverkkohuutokaupan käyttäjä- ja käytettävyystestit
Kekkilä Valmispiha -konsepti. Koko piha ja puutarha yhdeltä luukulta, avaimet
käteen -periaatteella.
Kalevala Korun uusi myymäläkonsepti ja muut asiakkaiden kanssa kehitetyt
palvelut.
Hidaskassa-kokeilu. Kaupassa oma kassa hitaasti liikkuville ja muille
kiireettömyyttä arvostaville. Pilotti Ison Omenan K-Citymarketissa Espoossa.
Ahkera Smart Techin robotiikkaa hyödyntävä, maailman ensimmäinen täysin
automaattinen matkatavaran pakkausjärjestelmä lentokentille.
Liikennevirran sähköautojen latausalustan kehitys ja pilotointi.
Areva Solarin aurinkoenergian ratkaisut ja aurinkovoimala.
Karves Energia & Valvonnan energiatehokkuuspalvelun kehitys ja pilotointi.
Palvelu on suunnattu pk-yrityksille ja kiinteistökeskittymille.
Welmun konseptin pilotointi, jossa haetaan parhaat prosessit, toimijat ja
materiaalit biopohjaisen kalvon edelleen kehittämiseksi.
DM 1294828
09-2014
DM 1272687
01-2015