02 Korkiakoski_Martti_ECV Lappeenranta 8.10

Transcription

02 Korkiakoski_Martti_ECV Lappeenranta 8.10
ECV Seminaari
Lappeenranta 8.10.2015
Martti Korkiakoski
Tekes
EVE-ohjelman tuloksia ja
vaikutuksia 2011-2015
Rohkeutta on! -kiertue
9.10.2015
New businesses, companies and networks in
EVE ecosystem
• Internationally scalable charging service business by
Liikennevirta
• EV powertrain applications by Visedo
• Charging equipment business by Ensto Chago and
Kemppi
• Planning and installation services for real estate,
companies and EV owners by PlugIt Finland
• Electric buses and systems by Linkker
• Charging network planning and optimization by AC2SG
• Freetime services based on ebikes by Elmotion
• Innovative solutions for EV sector by Tanktwo,
Satavision, Ekorent and Hybria
• Large number of international (business)contacts (EU,
Nordic, Central Europe, Korea)
• Arctic Research Centre for EVs founded in 2014
Tekes – The Finnish Funding Agency for Innovation is the main
public funding organisation for R&D and innovation in Finland
Electric Vehicle fleet in Finland 2011-2015
(small fleet, growing fast), growth 2700% (2011->2015)
DM
03-2013
5
Q 20285
30 June
2010
Sähköajoneuvoklusterin liikevaihtoarvio 2020,
standard case, yhteensä 1.730 M€ (140203)
Testaus ja hyväksyntä
Ajoneuvot ja
3%
kuluttajapalvelut
19 %
Raskas kalusto
54 %
Komponentit ja
ohjelmistot
24 %
Rohkeutta on! -kiertue
9.10.2015
Sähköajoneuvoklusterin liikevaihtoarvio 2020,
best case, yhteensä 3.550 M€ (140203)
Testaus ja
hyväksyntä; Ajoneuvot ja
120; 3 % kuluttajapalvelut;
700; 20 %
Raskas kalusto;
2 110; 55 %
Komponentit ja
ohjelmistot;
950; 25 %
Rohkeutta on! -kiertue
9.10.2015
Mitä EVE-ohjelman jälkeen?
Rohkeutta on! -kiertue
9.10.2015
Tutkimuslaitoksille
Tutkimusrahoitus
DM 1282874
Tekesin tutkimusrahoitus
Elinkeinoelämän kanssa
verkottunut tutkimus
Tutkimusorganisaatiot kehittävät
ratkaisuja liiketoiminnan tarpeisiin
Yrityksiä mukana rahoittajan ja
tulosten hyödyntäjän roolissa
1/2
Strategiset
tutkimusavaukset
Uutta huippuosaamista ja
mahdollisuuksia merkittävien
kasvualojen synnylle
Tutkimusideoista uutta
tietoa ja liiketoimintaa
Haut toteutetaan Tekesin
ohjelmissa
Käytetyin tutkimusrahoituksen
muoto
DM 1282874
Kaupallistamisen rinnalla
tutkimusta, joka valmistelee ideaa
uudeksi liiketoiminnaksi
Tekesin tutkimusrahoitus
2/2
Muut rahoitusmahdollisuudet
FiDiPro
Kokenut kansainvälinen huippututkija
työskentelemään Suomeen
Innovaatiotutkimus
Tietoa siitä, miten innovaatiot syntyvät ja miten
ne uudistavat elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa
EAKR
EU:n rakennerahaston rahoitus täydentää
Tekesin tutkimusrahoitusta
Eurooppalaiset
rahoitusohjelmat
Tietoa kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista, esim. EU:n Horisontti 2020
DM 1282874
Yrityksille
Innovaatiorahoitus
Palvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen
DM 1282874
Tekesin tarjoama yrityksille liiketoiminnan eri vaiheisiin
R
R
A
A
H
H
O
O
I
T
T
U
U
S
S
Tutkimus- ja kehitys
Tutkimuskehitys
Kansainvälisen kasvun
suunnittelu
Kansainvälisen kasvun suunnittelu
Organisaation kehitys
Tutkimuksesta
Tutkimuksesta
liiketoimintaa
liiketoimintaa
Ideavaihe
P
P
A
A
LL
V
E
E
LL
U
U
T
T
Nuoret innovatiiviset
yritykset
Suunnittelu
Kansainväliset yhteishaut
Validointi
Skaalaus
Kasvu
Vakiintuminen
Market Access
Programs
Sparraus ja
neuvontapalvelut
Kasvuväylä
Team Finland LetsGrow
Team
FutureWatch
Watch
TeamFinland
Finland–Future
EU – Horisontti 2020
Tekesin ohjelmat
DM 1282874
14
Tekesin palvelut kansainvälistyville yrityksille
Tutkimus- ja
kehitysrahoitus
Kehitä uusia tuotteita, palveluja
ja tuotantomenetelmiä
Team Finland
Explorer
Testaa asiakastarve, pilotoi
ja kokeile
Suunnittele
kansainvälistyminen
Kansainvälisen
kasvun suunnittelu
Kehitä organisaatiota ja
liiketoimintamallia
Ohjelmat
Digitalisoi liiketoiminta
Rohkeutta on! kiertue
Demo- ja
pilotointirahoitus
Team Finland Future
Watch
9.10.20
15
Tekesin palvelut yrityksille
1/3
Vauhtia kansainväliseen kasvuun
Market
Access
Programs
Kiinnostavatko USA:n, Kiinan tai KaakkoisAasian markkinat? MAP tarjoaa kansainvälistä
liiketoimintaosaamista maailman
huippuyliopistojen kanssa.
Oikea palvelu oikeaan tarpeeseen.
Kasvuluotsi etsii yrityksellenne parhaiten
sopivat julkiset asiantuntija- ja rahoituspalvelut
kansainvälistymiseen.
Tekesin, Finnveran ja Finpron yhteinen
rahoitusohjelma hyvässä taloudellisessa
tilanteessa olevalle pk-yritykselle
kansainväliseen kasvuun ja laajentumiseen.
DM 1282874
Tekesin palvelut yrityksille
2/3
Tietoa, verkostoja, vaikutusmahdollisuuksia
Tekesin
ohjelmat
Vaikuta uusien liiketoiminta-alueiden
kehitykseen. Rahoituksen rinnalle ohjelmat
tarjoavat monien eri alojen verkostoja,
sparrausta, uusinta tietoa ja näkyvyyttä.
Näkymiä liiketoiminnan kehittämiseen.
Future Watch -palvelu tarjoaa tietoa ja
näköaloja uusien liiketoimintamahdollisuuksien
löytämiseksi ja kehitystyön suuntaamiseksi.
DM 1282874
Tekesin palvelut yrityksille
3/3
Väylä eurooppalaisiin rahoitusohjelmiin
Eurooppalaiset
rahoitusohjelmat
Tietoa ja sparrausta Horisontti 2020 ohjelmaan ja muihin eurooppalaisiin ohjelmiin
osallistumiseksi. Horisontti 2020 tarjoaa
uuden, oman rahoitusmallin pk-yrityksille.
Kansainväliset
yhteishaut
Yhteinen projekti kansainvälisen kumppanin
kanssa? Tekes avaa yhteisiä hakuja
kansainvälisten innovaatiorahoittajien kanssa
ympäri maailmaa.
DM 1282874
Smooth and
seamless
mobility
Living labs
Witty City Program
Environment:
Efficient and
clean mobility
Electric Vehicle
Systems Program
Market references
Renewal and
Productivity:
Electric transportation
MaaS architecture
Mobility-as-a-service as a lead market in Tekes
programs
Social Welfare:
Public
spending on
innovative
solutions
Innovative Public
Procurement
Program
Tested solutions approved by the user
INKA Innovative Cities Program
Käynnissä olevat Tekesin ohjelmat
Elinvoimainen ihminen
BioIT – Biologisen tiedon
hallinta 2012–2014
Innovaatiot sosiaali- ja
terveyspalveluissa 2008–2015
Oppimisratkaisut
2011–2015
Skene – Games Refueled
2012–2015
Terveyttä biteistä 2014–2018
Työelämän kehittäminen
Luonnonvarat ja
kestävä talous
Arktiset meret
2013–2017
Green Growth –
Tie kestävään talouteen 2011–
2015
Älykäs elinympäristö
EVE – Sähköisten ajoneuvojen
järjestelmät 2011–2015
Fiiliksestä fyrkkaa –
Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja
teknologiaa yhdistämällä 2012–
2018
Fiksu kaupunki 2013–2017
Green Mining –
Huomaamaton ja älykäs
kaivos 2011–2016
Groove – Uusiutuva energia,
kasvua kansainvälistymisestä
2010–2014
BEAM – Business with Impact
2015– 2019
Huippuostajat 2013–2016
Innovatiiviset kaupungit INKA
2014–2020
Rakennettu ympäristö 2009–2014
Trial – Kognitiivisen radion ja
verkon kokeiluympäristö 2011–
2014
Teollinen internet –
liiketoiminnan vallankumous
2014–2019
Liideri – Liiketoimintaa,
tuottavuutta ja työniloa
2012–2018
5thGear 2014–2019
DM 1282874
Mitä EVEn jälkeen, yhteenveto?
Tekesin rahoitus edelleen olemassa hyviin hankkeisiin
Pk-(laina)painotus, kansainvälinen kasvu, kokeilut, pilotit
demot
Verkottuneet hankkeet, tutkimuslaitokset - yritykset (p/k/s)
Fiksu kaupunki 2013–2017
Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous 2014–2019
5thGear 2014–2019
Mobility as a Service-liiketoiminta
Automaattiajoneuvot
Vesiliikenne ja satamat
H2020 - sähköinen liikenne hyvin esillä hauissa 2016-2017
ERA-NET Electric Urban Mobility?
DM
03-2013