Tekes-tilityksen tarkastukseen toimitettava aineisto

Transcription

Tekes-tilityksen tarkastukseen toimitettava aineisto
Tekes-tilitykseen tarvittava aineisto
27.1.2015
Tämä on ohjeellinen tarkistuslista aineistosta, jota normaalisti tarvitaan tilitysten tarkastukseen.
Luettelo ei ole tyhjentävä. Tapauskohtaisesti tarkastukseen pyydetään täydentävää aineistoa.
Päätös
Rahoituspäätös
Kustannusarvio
Rahoituksen ehdot
Maksatukset
Muutokset
Mukana Ei sovellu
Kopio Tekesin lähettämästä päätöksestä liitteineen
Kopio Tekesin hyväksymästä kustannusarviosta
Päätöksen mukaan noudatettavat rahoituksen yleiset ehdot
Maksatuspäätökset
Kaikki Tekesin hyväksymät muutokset projektin ehtoihin sekä
muu kustannustilityksiin tai projektikirjanpitoon liittyvä
kirjeenvaihto Tekesin ja rahoituksen saajan välillä
Tilitys
Kustannustilitykset
Palkkaerittelylomake
Raportit
Pääkirja
Kustannuserittely
Tositeaineisto
Palkka-aineisto
Tiliotteet
Työajanseuranta
☐
☐
☐
Tilitykset jokaiselta raportointikaudelta
Y4-palkkaerittelylomake jokaiselta kaudelta
Tilityksen loppuraportti sekä väliraportit jokaiselta kaudelta
Laskentaperusteet
Intressiyhtiöt
Johtajan vakuutus Y5
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Tarvitaan, jos tällaisia on
Työsopimukset
☐
Mukana Ei sovellu
Lomakkeen saa tilintarkastajalta pyydettäessä
Muuta aineistoa
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Kommentit
Tiliextra Oy - tilintarkastusyhteisö
Kuulumme kotimaiseen Tilintarkastus.fi-asiantuntijaketjuun
© Tiliextra Oy, ks. käyttöehdot osoitteesta www.tiliextra.fi/kayttoehdot
Kommentit
Kommentit
☐
Mukana Ei sovellu
Työehtosopimukset tai työsopimukset kuukausittaisen
tuntimäärän selvittämiseksi, jollei kuukausipalkan jakajana ole
käytetty 158.
Jos yrityksen sisäisiä aine- ja tarvikeveloituksia on mukana
projektin kustannuksia, niin näitä koskevat laskelmat
(omakustannushinta)
Luettelo mahdollisista samaan konserniin kuuluvista yhtiöistä /
intressiyhtiöistä
Projektin vastuullisen johtajan vakuutus -lomake Y5, mikäli
tällainen on annettu.
Kommentit
☐
☐
☐
Mukana Ei sovellu
Jos projektin tuottoja ja kustannuksia on seurattu omalla
kirjanpidon laskentatunnisteella
Jos projektin kustannuksia on seurattu omalla kirjanpidon
laskentatunnisteella
Mikäli projektin kustannukset ilmenevät erillisestä luettelosta
Tositteet tilityksessä mukana olevista kustannuksista ja tuotoista
Palkkakortit ja palkkalaskelmat
Pankin tiliotteet koko raportointikaudelta
Projektissa mukana olleiden henkilöiden tuntilistat, josta
ilmenevät projektille tehdyt työtunnit (työntekijän allekirjoittamat)
Hallinto
Haastattelulomake
☐
☐
☐
☐
☐
Mukana Ei sovellu
Projektikirjanpito
Tuloslaskelma ja tase
☐
☐
☐
☐
☐
Kommentit
Kommentit

Similar documents