86-0087 manual.indd

Transcription

86-0087 manual.indd
Art. 86-0087
Vattenutkastare
Vannutkaster
Ulkovesihana
Vandpumpe
© 2012-11-21 Biltema Nordic Services AB
Art. 86-0087
SE
Vattenutkastare
Montering
Öppna kranvredet
helt (skruva moturs)
innan vattenutkastaren
monteras.
Vrid även spindel på ventilhuset
till helt öppet läge (moturs
vridning) innan vattenutkastaren
monteras.
Min 30 mm
Väggtjocklek max 400 mm
Min 30 mm
Väggtjocklek min 200 mm
© 2012-11-21 Biltema Nordic Services AB
2
Borrstorlek: Ø 20–25 mm.
3º
Installera med 3 graders lutning utåt.
Art. 86-0087
SE
Min 30 mm
Kapa röret på insidan. Behåll minst 30 mm rör från vägg.
3
© 2012-11-21 Biltema Nordic Services AB
Art. 86-0087
NO
Vannutkaster
Montering
Åpne kranen helt (skru
mot klokka) før vannutkasteren monteres.
Vri også spindel på ventilhuset
til helt åpen posisjon (vri mot
klokka) før vannutkasteren
monteres.
Min 30 mm
Veggtykkelse maks. 400 mm
Min 30 mm
Veggtykkelse min. 200 mm
© 2012-11-21 Biltema Nordic Services AB
4
Borstørrelse: Ø 20–25 mm.
3º
Installer med 3 graders helling utover.
Art. 86-0087
NO
Min 30 mm
Kapp røret på innsiden. Behold minst 30 mm rør fra vegg.
5
© 2012-11-21 Biltema Nordic Services AB
Art. 86-0087
FI
Ulkovesihana
Asentaminen
Avaa hana kokonaan kääntämällä
vastapäivään ennen
vesipisteen asentamista.
Käännä myös venttiilirungon
kara täysin avoimeen asentoon
(vastapäivään) ennen vesipisteen
asentamista.
Min 30 mm
Seinämän paksuus on enintään 200 mm.
Min 30 mm
Seinämän paksuus on vähintään 200 mm.
© 2012-11-21 Biltema Nordic Services AB
6
Poran koko: Ø 20–25 mm.
3º
Asenna 3 asteen kallistumaan ulospäin.
Art. 86-0087
FI
Min 30 mm
Katkaise sisäpuolen putki. Putken ja seinän väliin on jäätävä
vähintään 30 mm.
7
© 2012-11-21 Biltema Nordic Services AB
Art. 86-0087
DK
Vandpumpe
Montering
Åben hanens greb
helt (skru mod uret),
inden udendørshanen
monteres.
Drej også spindelen i ventilhuset,
så den er helt åben (drej mod
uret), inden udendørshanen
monteres.
Min 30 mm
Vægtykkelse maks. 400 mm
Min 30 mm
Vægtykkelse min. 200 mm
© 2012-11-21 Biltema Nordic Services AB
8
Borstørrelse: Ø 20–25 mm.
3º
Installer med 3 graders hældning udad.
Art. 86-0087
Min 30 mm
Skær røret af på indersiden. Bevar mindst 30 mm rør fra væggen.
9
© 2012-11-21 Biltema Nordic Services AB
Art. 86-0087