Koledar prireditev 2015 - Turistična zveza Slovenije

Comments

Transcription

Koledar prireditev 2015 - Turistična zveza Slovenije
ŠPORTNE IN REKREATIVNE PRIREDITVE
Januar, februar,
marec
Rekreacija (košarka, odbojka,
sankanje, pohodi) - po dogovoru
Fara
Sobota, 11. april
25. KKR - mednarodni ekološki
spust - Slovenske reke „Eko Kolpa
2015„ ob dnevu vode in zemlje
19. pohod po Kostelski grajski poti
- krožna trasa (Gorenja Žaga, Ajbel,
Selo pri Kostelu, G. Žaga)
Brod na Kolpi,
Petrina, cca 30km
26. kajak, kanu, rafting mednarodni tekmovalni spust
Slovenske reke „Eko Kolpa 2015“
Rafting in mini rafting štejeta za
državno prvenstvo Slovenije.
Teden vseživljenjskega učenja v
sodelovanju z Vita Cerknica
Zborno mesto
Srobotnik ob Kolpi.
Proga, Srobotnik Vas - Fara, 11km
Sobota, 25. april
Petek, 01. maj
3. do 10. maj
Sobota, 23. maj
Petek, 19. junij
Sobota, 4. julij
Sobota, 18. julij
Sobota, 1. avgust
Gorenja Žaga pri
Kostelu, 3 do 4 ure
hoje, 16km
Fara, Gorenja Žaga,
Podstene, Rajšele,
Kostel
22. kostelski planinski pohod
Zborno mesto: Fara
pri Kostelu, 4 do 7
ur zmerne hoje
15. tekmovanje v košnji s klasično Izletniška kmetija
koso
Padovac, Selo pri
Kostelu
17. turistični nočni obkolpski pohod Gorenja Žaga z baklami
Bilpa - Dol, cca
14km
3. mednarodni nočni tek
Brod na Kolpi,
prijateljstva ob Kolpi
Petrina, Kuželj,
Mirtoviči, Gašparci
4. vzpon na grad Kostel Gorenja Žaga kronometer
Kostel
Nedelja, 2. avgust
23. tradicionalni balinarski turnir
dvojic
Od 7. do 10. avgusta Kajak, kanu, rafting, 18. kajakaška
šola KOLPA 2015
Balinišče pri
Potoku
Fara - Žlebi, cca
13km
Sobota, 8. avgust
Fara - Žlebi, cca
13km
26. KKR - mednarodni ekološko
rekreativni spust slovenske reke,
„Kolpa 2015„
Sobota, 5. september 14. družinski pohod po Kostelski
trški pešpoti, s piknikom
Petek, 13. november Razglasitev rezultatov 21. natečaja
za najbolj urejeno okolico Kostelske
hiše, vikenda, poslovnih prostorov
in javnih površin
Petek, 30. december 10. srečanje državnih obmejnih
organov in predstavnikov lokalne
skupnosti ob šengenski meji
December
17, božično-novoletna okrasitev
stanovanjskih hiš, javnih prostorov
in sakralnih objektov
Fara
Sobota, 31. januar
Petrina
Brod na Kupi
Kostel
IZOBRAŽEVANJA, PREDAVANJA IN
DELAVNICE V LETU 2015
Sobota, 11. julija
Petek, 21. avgust
Predavanja
Urejevanje okolja - vrtov
Trajnostni razvoj našega območja
Obnovljivi viri pridobivanja energije
Predavanje s področja turizma, sadjarstva, čebelarstva, zeliščarstva
Predavanja glede na aktualno tematiko in razpoložljivost predavateljev
Delavnice
Zdrava prehrana, sadje, pijače, glina, les, klekljanje, rezbarjenje, steklo
Alpe-Adria - turizem in prosti čas
2015, TŠD se predstavi
Predstavitev knjig TŠD Kostel ob
kulturnem prazniku
Razstava čipk in klekljarskih
izdelkov od dneva žena do
materinskega dne in predstavitev
knjige o klekljanju v Kostelu
Kresovanje, družabno srečanje
Prangerjada, TŠD Kostel se
predstavi
10. tekmovanje v kuhanju
„Kostelskega čušpajsa”
Sobota, 5. september 15. festival praženega krompirja v
Mokronogu. TŠD Kostel se
predstavi
Nedelja, 6.
Ribniški sejem, TŠD Kostel se
september
predstavi
Petek, 25. september Prireditev v počastitev svetovnega
dne turizma
Januar do december Sodelovanje na prireditvah TD
Kočevje
GR Ljubljana
Pošta pri Potoku
Pošta pri Potoku
Kamp zemljišče
Fara
Predgrad
Izletniška kmetija
Padovac, Selo pri
Kostelu
Mokronog
Ribnica
Kostel
Kočevje
BELEŽKE
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Gorenja Žaga pri
Kostelu
18. mednarodni obkolpski
Gorenja Žaga rekreacijsko turistični tek Dolenjske Bilpa - Dol, cca
za pokal Dolenjskega lista in pokal 14km
Občine Kočevje in pohod
Ponedeljek, 2.
februar
Od 6. do 25. marca
Sreda, 29. aprila
___________________________________________________
Sobota, 5. september 24. kajak, kanu, rafting Srobotnik ob Kolpimednarodni ekološko - rekreativni Fara-Žaga-Potok
spust, Slovenske reke „Kolpa 2015„ pri Bilpi, cca 30 km
Nedelja, 27.
september
KULTURNE IN DRUGE PRIREDITVE
___________________________________________________
___________________________________________________
Turistično športno društvo KOSTEL
Hrib 6, 1336 Kostel, tel/fax: +386 1 894 21 75, mobi: +386 41 549 938
___________________________________________________
___________________________________________________
Turistično športno društvo Kostel
si skupaj z lokalno skupnostjo, vsemi društvi in drugimi
nevladnimi organizacijami prizadeva za uveljavitev turizma v
pokrajini Kostel in za prepoznavnost kraja v širšem
slovenskem in mednarodnem prostoru.
www.turisticna-zveza.si/
KOLEDAR
PRIREDITEV
V
KOSTELU
2015
www.slovenija.info
Spoštovani
Turistično športno društvo Kostel izdaja koledar turističnošprtnih, kulturnih in drugih prireditev, s katerimi želi v čim
večjem številu seznaniti ljudi z aktivnostmi na področju
turističnih, športnih in kulturnih prireditev pri nas.
i
Informacije:
Turistično športno društvo Kostel
Založil:
TŠD Kostel
besedilo in program:
dr. Stanko Nikolič
naklada: 1000 izvodov
januar 2015
Hrib 6, 1336 Kostel
Tel/fax: +385 (0) 1 89 42 175
E-mail: [email protected]
www.tsdrustvo-kostel.si
Turistično športno društvo
KOSTEL