Oznanila župnije Žužemberk

Transcription

Oznanila župnije Žužemberk
Oznanila župnije
Žužemberk
Leto IX
št. 17
SIN NAM JE DAN
21. december 2014
»Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč« (Iz 9,1)
Vsako leto nas v božični noči doseže to močno oznanilo upanja, ki ga je Bog sam
vpisal v zgodovino človeštva – v zgodovino, ki jo je samo zaradi ljubezni spremenil v
zgodovino odrešenja. Prerok Izaija govori o ljudstvu, potopljenem v
temo, ponižanem, saj ga tepta tuja oblast, ljudstvu v Galileji. Oznanja
presenetljivo zmago, do katere ne bo prišlo z vojaško močjo, ampak po
Božjem daru, ki uniči vsa znamenja nasilja in uresniči mir. Ta zmaga
je rojstvo otroka. Prerok nas vabi, da v tem otroku prepoznamo, da je
Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Oče na veke, Knez miru. Nosi imena
kraljevega dostojanstva, ki mu ne bo konca.
Angelsko oznanilo v Betlehemu je dokončna izpolnitev tega preroštva. Kristus prihaja
v temo svojega ponižanega ljudstva, prihaja v temo sveta in src, da bi prinesel veliko luč
upanja, sprave in življenja brez konca. Tudi pastirji so povabljeni, da v Detetu, položenem
v jasli, gledajo Odrešenika in gospoda. Bog vstopa v našo zgodovino po poti majhnosti in
ponižnosti, njegov dar odrešenja je tihi dar, ki prosi, da bi bil sprejet, kot je tiho življenje
otroka, kot je tiha smrt na križu. Božja moč se razodene v majhnosti, da bi bila človeška
moč uničena po ponižni poti ljubezni.
Vsak božič nas vabi, da se odpremo božjemu daru. Božja beseda svete noči nam
razodeva, da resnični nosilci zgodovine niso močni tega sveta, ampak ponižni in preprosti,
čisti v srcu, krotki in pravični, ki se znajo velikodušno odpreti božjemu daru, kot Marija
in Jožef, kot pastirji in modri, kot Simeon in Ana. Ti, ki ne zahtevajo ničesar zase in vse
pričakujejo od Boga, svoje življenje pa preoblikujejo v služenje ljubezni, da bi vsi spoznali,
da je Gospod Emanuel – Bog z nami; da bi mogli srce odpirati zaupanju, da Luč že sveti,
upanju, da Gospod prihaja, miru, ki ga Gospod uresničuje in novemu življenju Njegove
velike noči. Le tako se more naše srce odslej radovati v globokem veselju, ki ga le On more
dati in nam ga nihče ne more iztrgati. »Bogato daruješ radost, veliko delaš veselje« (Iz 9,2).
VSEM FARANOM ŽELIM LEPE IN BLAGOSLOVLJENE PRAZNIKE!
ZAKLJUČEK BOŽIČNE DEVETDNEVNICE IN BETLEHEMSKA LUČ
Božično devetdnevnico bomo zaključili v torek 23. decembra. Po maši bo blagoslov
vode, s katero boste na svete večere pokropili domove. Na koncu maše nam bodo skavti
prinesli betlehemsko luč. Svečke bodo imeli skavti, lahko pa jih prinesete tudi sami. Marijo
bodo nosili v ponedeljek 3. in 4. razred v torek pa 1. in 2. razred. V ponedeljek, bo po
končani devetdnevnici spoved za veroukarje četrtega razreda iz Dvora.
SVETI VEČER IN BOŽIČ
Prvi sveti večer obhajamo pred praznikom Jezusovega rojstva. Ob 17.30 naj pritrkava ali
zvoni po vseh cerkvah naše župnije. Po družinah se zberite ob jaslicah k molitvi in pokropite
in pokadite svoje domove. Prva sveta maša v čast Jezusovemu rojstvu, imenovana tudi
družinska maša, bo ob 19. uri. Druga maša, polnočnica, bo ob 24. uri. Na božični dan bosta
maši ob 8.30 v Mačkovcu in ob 10h pri fari. Potrudite se, da boste šli ta dan vsi družinski
člani k sveti maši.
NOVO LETO IN SVETI TRIJE KRALJI
Večer pred novim letom je drugi sveti večer. Po večerni maši se bomo z zahvalno
pesmijo Bogu zahvalili za preteklo leto. Tudi ta večer se zberite v družini, molite, pokropite
in pokadite svoje domove in prosite za božji blagoslov. Na novo leto bodo maše ob 10h in
16h pri fari in ob 8.30 v Mačkovcu.
Praznik svetih treh kraljev je tretji sveti dan in misijonski dan otrok. Pred praznikom
je tretji sveti večer, ki naj nas zopet zbere pri molitvi ob jaslicah. Ob 17h bo v farni cerkvi
šolska maša, ki je obvezna za vse veroukarje. Otroci naj k večerni maši prinesejo svoje
darove za misijone.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
Za božič bodo očistili in okrasili cerkev iz Trških njiv in ulice Nad Miklavžem. V soboto
3. januarja, iz Jurčičeve ulice od 1 do 40. V soboto 10. januarja, iz Jurčičeve ulice od 41 do
konca. Hvala vsem, ki skrbite za lepoto naše cerkve.
BRALCI BOŽJE BESEDE
Na sveti večer ob 19h: Marica Zupančič in Anica Novak. Pri polnočnici Štefan Čukajne
in Franci Mrvar. Na božič ob 10h: Ljuba Košiček in Anica Brulc. Sveti Štefan ob 7h: Nežka
Primc in Marija Zupančič in ob 10h: Marjanca Šetina in Borut Perko. Nedelja Svete družine
ob 7h: Nežka Primc in Anica Novak in ob 10h: Helena Travnik in Danijela Perko. Na novo
leto ob 10h: Helena Travnik in Marko Globokar in ob 16h: Franci Mrvar in Anica Brulc. V
nedeljo 4. Januarja ob 7h: Ljuba Košiček in Anica Novak in ob 10h: Danijela Perko in Marica
Zupančič. Na god svetih Treh kraljev ob 9h: Anica Brulc in Ljuba Košiček in ob 17h: Nežka
Primc in Helena Travnik. V nedeljo 11. januarja, ob 7h: Marija Zupančič in Anica Novak
in ob 10h: Borut Perko in Marjanca Šetina. Kadar ste zadržani si sami poiščete zamenjavo.
PRIPRAVA NA KRST
Priprava staršev in botrov na krst otrok bo v petek 26. decembra ob 18. uri.
DOBRA DELA IN ODDANI DAROVI ZA MAŠE
Ob smrti Marije Štih so darovali: 2 in dar za cerkev sestra Pepi iz Jame; 1 in dar za cerkev
Sadarjevi iz Ceglenice; 1 Hočevarjevi iz Gradenca; 1 družina Strojin; 1 in dar za cerkev sin
Janez; 1 in dar za cerkev hči Marija; 2 Adamičevi iz Sušic. Za Antona Pust 1 mašo družina
Pestotnik.
Ob smrti Marije Bradač so darovali: 2 in dar za obnovo oltarja svetega Ahacija sin Žane z
ženo ter vnuki z družinami; 1 in dar za oltar hči Zlata z možem in vnuka Andrejka in Matjaž z
družinami; 1 in dar za oltar družina sina Petra iz Dvora; 1 Judničevi, 1 in dar za cerkev družina
Gnidovec iz Jame; 2 in dar za cerkev družina Gnidovec iz Praproč; 1 Brlanovi iz Vrha, 1 in
dar za cerkev Štranharjevi; 1 družina Kuhelj Vrhovo; dar za oltar so dali nečaki Kocjančič z
družinami in družina Miklavčič; 1 Franc Pestotnik z družino; 1 Štefan Krevs Mirna Peč; dar
za oltar družina Orel iz Žužemberka; dar za oltar družina Fabjan iz Sadinje vasi; 1 družina
Kocjančič Vrhovo; 1 Marija Novak iz Grička; sosedje sina Petra iz novega naselja iz Dvora dar
za oltar, 2 Rugljevi iz Sadinje vasi, 1 Soldatovi iz Vrhovega; 1 Darinka in Tone Sešek; dar za
cerkev Jelka in Janez Zajec; dar za cerkev v Trebči vasi držina Mirtič iz Trebče vasi.
Vsem dobrotnikom cerkve Bog povrni!
BOŽIČNI KONCERT
Mešani pevski zbor Dvor ob Krki prireja božični koncert v soboto, 27. 12. ob 18. uri v
cerkvi v Mačkovcu.
Mešani pevski zbor Žužemberk, Moški pevski zbor Cirila Zajca, Starejši mešani pevski
zbor Žužemberk, Otroški pevski zbor Žužemberk in Mešani pevski zbor Dvor, prirejajo
božični koncert v nedeljo, 28. 12. ob 18. uri v farni cerkvi. Na oba koncerta lepo vabljeni.
POVABLJENI STE K SVETI MAŠI
Pon 22.12.
16
17
Tor. 23.12.
16
17
Sre. 24.12.
19
Polnočnica ob 24.00
BOŽIČ
8.30
10
Pet. 26.12.
7
8.30
10
Sv. Anton
fara
Mačk.
fara
fara
Mačk.
fara
fara
Mačk.
fara
- Marija Bradač, 7. dan
- starši in sin Majer
- pokojni Boštančevi
- po namenu (R)
- Tomaž Barborič in oče Feliks
- za žive in pokojne farane
- pokojni Možetovi
- Tone in Ivanka Hribar, Vrh
- Jožefa in Ivan Rojc
- Franc Miklič
- pokojni iz družine Kmet
Sob. 27.12.
NED. 28.12
Pon. 29.12.
Tor. 30.12.
Sre. 31.12.
Čet. 1.1.
Pet. 2.1.
Sob. 3.1.
NED. 4.1.
Pon. 5.1.
Tor. 6.1.
Sre. 7.1.
Čet. 8.1.
Pet. 9.1.
Sob. 10.1.
NED. 11.1.
16
17
7
8.30
10
16
17
16
17
16
17
8.30
10
16
16
17
16
17
7
8.30
10
16
17
9
16
17
17
17
16
17
17
7
8.30
10
Mačk.
B. vas
fara
Mačk.
fara
Mačk.
fara
Mačk.
fara
Mačk.
fara
Mačk.
fara
fara
Mačk.
fara
Mačk.
fara
fara
Mačk.
fara
Sv. Anton
fara
fara
Mačk.
fara
Sv. Anton
Mačk.
Mačk.
fara
fara
fara
Mačk.
fara
- Jože Primc
- pokojni Tomšič
- Ivan Trlep
- za žive in pokojne farane
- Albin Jaklič
- Štefan Koželj
- Pavlina Legan in vsi pok. Legan
- Marija Anžlin
- starši Pasar
- starši Pestotnik
- Anica Špelko, Jama
- Brane Hren
- pokojni Godčevi
- v zahvalo
- Marija Štupar
- Jože in st. Zupančič in Gradišarjevi
- starši Gorenc
- Matija Kepa
- za žive in pokojne farane
- Antonija in Alojz Pižem
- Jože Glavan, Reber
- Marija Štih, 30. dan
- Danijel Jesih
- pokojni iz Baragove ulice
- Miro Vidmar, st. in bratje Gorenčič
- Feliks in Angela Kuhelj
- starši in dva brata Petruna
- Marija Fabjan
- Anton Pust
- starši Bradač in Feliks Bradač
- Janez Šlogar in Mavševi
- za žive in pokojne farane
- Franc Obštetar
- Henrik in Olga Kocjančič
Izdaja župnija Žužemberk. Odgovarja Franc Vidmar, župnik. Tel: 041/ 274 451
Elektronska pošta: [email protected]; Spletna stran župnije: http://zupnija-zuzemberk.si/

Similar documents