Oznanila X-10 - Župnija Žužemberk

Transcription

Oznanila X-10 - Župnija Žužemberk
Oznanila župnije
Žužemberk
Leto X
št. 10
23. avgust 2015
DIAKON – OZNANJEVALEC EVANGELIJA
Beseda diakon v grščini pomeni strežnik, predvsem strežnik pri oltarju. V Cerkvi
obstajata dve vrsti diakonov: večina diakonov je posvečenih kot prva stopnja zakramenta
svetega reda pred mašniškim posvečenjem, v slovenskem prostoru manjšina, pa so stalni
diakoni, starejši poročeni ali samski možje, ki so sprejeli diakonsko službo kot laiki za
služenje Cerkvi. Diakona lahko prepoznamo po štoli, ki jo nosi preko leve rame čez prsi
na desno stran telesa, kjer je speta ali po dalmatiki, posebni bogoslužni obleki, namenjeni
diakonu. Diakoni lahko krščujejo, berejo evangelij pri mašah, vodijo pogrebni obred, delijo
obhajilo, blagoslove jedil, hiš, in drugih stvari,...
Naj se ustavim pri dejanju, ko diakon bere evangelij pri sveti maši.
Božja beseda je tista, ki spreminja človeka, zato mora Kristusova
beseda, ki jo oznani diakon ali duhovnik priti v naša srca. Božja
beseda mora oblikovati najprej srce oznanjevalca in nato vsakega, ki
tej besedi prisluhne. Božja beseda, mora vedno bolj in bolj stopati v
nas same, da se bomo lahko soočili z življenjskimi problemi in tako
Kristusovo skrivnost spustili v naša življenja. Diakon mora kazati na
nebeškega Očeta in na Kristusa. Kristus sam pa nam kaže pot, da
najdemo smisel. Ko sami odkrijemo smisel življenja s pomočjo Kristusove besede, pa je na
nas samih, da prinašamo žive vode tudi drugim. Ne zadovoljimo se samo z Božjo besedo,
ki jo slišimo pri nedeljski maši! Vzemimo Sveto pismo vsak dan v svoje roke, berimo in
se pustimo nagovoriti temu, kar nam hoče Gospod spregovoriti. Božja beseda je živa in
dejavna – vzemimo svoje staro in zaprašeno Sveto pismo, ki smo ga dobili ob birmi in se
pustimo nagovoriti Božji besedi!
Z veseljem lahko povem, da bom tudi sam konec oktobra prejel diakonsko posvečenje,
za našo župnijo pa bo naslednje leto tudi leto, ko se boste sami pobližje srečali z diakonsko
službo, saj med vas prihaja moj sošolec in bodoči diakon Roman. Molite, da bi bili bodoči
diakoni pristni oznanjevalci Kristusovega evangelija!
bogoslovec Matej
BOGOSLOVEC MED NAMI
Bogoslovci 6. letnika, bodoči diakoni, gredo zadnje leto na prakso in pomoč po župnijah.
V našo župnijo bo prišel bogoslovec Roman Ivanetič, doma iz župnije Semič. V naši župniji bo
med nami vse vikende – petek, soboto in nedeljo. Prišel bo prvi vikend v septembru. Takrat se
nam bo tudi sam predstavil. Z veseljem ga pričakujemo in z veseljem in prisrčno ga sprejmimo
v našo župnijo.
VPIS K VEROUKU
Vpis otrok k verouku bo v ponedeljek 31. avgusta od 15 do 18 ure; 1. septembra, od 15 do
18 ure in v soboto 5. septembra, od 16 do 18 ure.
Za prvi razred je potrebno prinesti k vpisu družinsko knjižico in krstni list, če je otrok
krščen v drugi župniji. Ob vpisu otroci vrnejo podpisana veroučna spričevala. Prvi razred
vpisujete pri meni, ostale razrede pa tudi pri eni od katehistinj.
Pri vpisu bodo dobili delovni zvezek in kdor bo želel tudi učbenik. Vse finančne stvari se
uredijo ob vpisu. S plačili se med veroučnim letom ne bomo ukvarjali. Liturgični zvezek bodo
otroci dobili v torek 8. septembra. Kot vsa druga leta, bo tudi letos začetek novega veroučnega
leta na malo mašo, 8. septembra, ob 19. uri s sveto mašo.
CENE VEROUČNIH UČBENIKOV
Liturgični zvezek 5€. Delovni zvezki za 1. In 2. razred 8€; za 3. 4. 5. 6. 7. 5€. Z osmim in
devetim razredom nadaljujemo s pripravo na birmo in učbenike že imajo. Potrebujejo samo
liturgični zvezek. Naslovi učbenikov: 1. Praznujemo in se veselimo, 2. Pojdimo k Jezusu, 3
Hodimo z Jezusom, 4. Pot v srečno življenje, 5. Znamenja na poti k Bogu, 6. Skupaj v novi svet, 7.
Kdo je ta?, 8. in 9. Pridi Sveti Duh. Prvi in drugi razred nimajo učbenikov, je samo delovni zvezek.
Po vseh župnijah imamo tudi prispevek za stroške verouka. Na družino pride 25€. Plača se ob
vpisu. Kdor tega ne bi zmogel naj pove in bomo uredili drugače.
IZMENJAVA VEROUČNIH UČBENIKOV
V nedeljo 6. septembra, bomo imeli izmenjavo in podaritev veroučnih učbenikov. Kjer
doma nimate več otrok, ki bi hodili k verouku, pa imate še veroučne učbenike od prejšnjih let,
ste naprošeni, da učbenike podarite tistim, ki sedaj hodijo k verouku. Lahko si jih med seboj
tudi zamenjate. Izmenjava ali podaritev bo v nedeljo 6. septembra po deseti maši.
MLADINSKI VEROUK IN STIČNA MLADIH
Z mladinskim veroukom bomo začeli v soboto 12. septembra. Prvo srečanje bo ob 19.
uri. Srednješolce in študente lepo vabim na ta srečanja. Tretjo soboto v septembru bo »Stična
mladih«. Na to srečanje bomo šli z avtobusom. Vabljeni tudi iz devetega razreda.
ŠKOFIJSKO ROMANJE BOLNIKOV NA ZAPLAZ
Škofijsko romanje bolnikov, invalidov in starejših novomeške škofije na Zaplaz bo v soboto,
29. avgusta. Ob 9.30 bo molitvena ura, ob 10h molitev rožnega venca in ob 10.30 somaševanje
duhovnikov, ki ga bo vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Pred mašo in med njo
priložnost za sveto spoved. Bolniki bodo lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja.
ŽEGNANJE NA VRHOVEM IN BLAGOSLOV OLTARJA
Žegnanje na Vrhovem bo v nedeljo 13. septembra. Sveta maša bo ob 11. uri. Glavni oltar
bo do žegnanja v celoti obnovljen, zato bo pri tej maši blagoslovitev obnovljenega oltarja.
PRIPRAVA NA KRST
Priprava staršev in botrov na krst otrok bo v petek 28. avgusta ob 18. uri.
MOLITVENO BEDENJE ZA DUHOVNE POKLICE
V naši škofiji imamo že deset let tako imenovano molitveno bdenje – celonočno molitev za
nove duhovne poklice. Bedenje bomo začeli v petek, 28. avgusta, ob 19. uri in končali v soboto,
29. avgusta, ob 9. uri. Naša župnija Žužemberk ima molitveno uro v petek, 28. avgusta, od 21
do 22 ure zvečer. Lepo vabljeni!
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
V soboto 29.8. Grajski trg od 1 do 35. V soboto 5.9. Cvibelj. V soboto 12.9. Grajski trg od
36 do konca.
BRALCI BOŽJE BESEDE
V nedeljo 30.8. ob 7h: Marija Zupančič in Ljuba Košiček in ob 10h: Marica Zupančič in
Anica Brulc. V nedeljo 6.9. ob 7h: Nežka Primc in Anica Novak in ob 10h: Marjanca Šetina in
Helena Travnik. V nedeljo 13.9. ob 7h: Franci Mrvar in Anica Novak in ob 10h: Borut Perko
in Primož Pasar.
DOBRA DELA IN ODDANI DAROVI ZA MAŠE
Ob smrti Franceta Blatnik so darovali: 1 žena Marija, 1 sin Jure ter Tija in Maša, 1 sin
Franci z ženo, 1 brat Vinko, 1 brat Martin z družino, 1 sestra Mari z možem, 1 sestra Zofi
z družino, 1 sestra Olga z družino, 1 Tomaževi Višnje, 1 in dar za cerkev bratranec Stane z
družino, 2 sestrična Pavla. Dobrotnikom cerkve – Bog povrni!
POVABLJENI STE K SVETI MAŠI
Tor. 25.8.
Sre. 26.8.
Čet. 27.8.
19
18.30
19
20
19
19.30
20
fara
fara
fara
Vrhovo
fara
Sv. Anton
Sv. Anton
- Janez Suhadolnik, 7. dan
- Pavla Glavič, 7. dan
- Jože Nose
- Feliks in Angela Kuhelj
- Štefanija Košiček, Zafara
- Matjaž Glavan, 7. dan
- Marija in Franc Bručan
Pet. 28.8.
Sob. 29.8.
NED. 30.8.
Pon. 31.8.
Tor. 1.9.
Sre. 2.9.
Čet.3.9.
Pet. 4.9.
Sob. 5.9.
NED. 6.9.
Pon. 7.9.
Tor. 8.9.
Sre. 9.9.
Čet. 10.9.
Pet. 11.9.
Sob. 12.9.
NED. 13.9.
19
20
16
19
7
8.30
10
18
19
18
19
18
19
18
19
18
19
19
14.30
7
8.30
10
18
19
9
18
19
18
19
18
19
18
19
18
19
7
10
11
fara
Lašče
fara
Sv. Anton
fara
Mačk.
fara
Sv. Anton
fara
Mačk.
fara
Reber
fara
Lašče
fara
Lašče
fara
Sv. Anton
fara
fara
Mačk.
fara
Sv. Anton
B. vas
fara
Mačk.
fara
Mačk.
B. vas
Sv. Anton
fara
Gradenc
Reber
Vrhovo
Sv. Rok
fara
fara
Vrhovo
- Franc Brulc
- Franc Šenica in pok. Rajer
- za srečen zakon
- Brane Hren
- Jože in oče Janez Košiček
- Milan Glavan
- Franc Blatnik, 30. dan
- Marija in Franc Legan, Podgozd
- st in 3 bratje Legan in Šlogar
- Dušan Štupar
- Franc, Marija, Branko, Cirilko, Miro, Mrvar
- Pavličkovi in st. Papež
- za zdravje (R)
- Janez in Pavla Vidmar
- Vid Struna
- Ivan Škufca in st. Gnidovec
- v čast Sv. Duhu
- Ladislav Pucelj in stari starši
- za srečen zakon
- za žive in pokojne farane
- Franc, st. in brat Zupančič
- starši Primc – Konciljevi
- Tomaž, Marija in Leopold Zoran
- Jože Drenšek in pok. Drenškovi
- Jože in Ivana Rojc
- Tomaž Zoran in starši
- Feliks, Pepca in Zofija Lavrič
- Slavko Kren in st. Kužnik
- Ivan Globokar, Klečet
- Janez Zadnikar in st. Boldan
- Marjan Novak in Jože Sadar
- Jože Čampelj
- Lužarjevi iz Rebri
- Albin Majer, D. Križ
- Drabovi in Cveto Drab
- za žive in pokojne farane
- za vse pokojne iz Zafare
- za sosesko
Izdaja župnija Žužemberk. Odgovarja Franc Vidmar, župnik. Tel: 041/ 274 451
Elektronska pošta: [email protected]; Spletna stran župnije: http://zupnija-zuzemberk.si/