oznanila XI-3 - Župnija Žužemberk

Transcription

oznanila XI-3 - Župnija Žužemberk
Oznanila župnije
Žužemberk
Leto XI
št. 3
21. februar 2016
POSTNI ČAS – ČAS ZA USMILJENJE
Vstopili smo v sveti postni čas in hkrati se nahajamo tudi v izrednem svetem letu
usmiljenja. Že dobra dva meseca svetega leta sta minila in moramo se vprašati – se sadovi
usmiljenja že poznajo na nas? Ne dolgo nazaj je izšla knjiga papeža Frančiška z naslovom
Božje ime je usmiljenje, ki sem jo z navdušenjem prebiral in ostala mi je misel, kjer papež
pravi, kaj je napomembnejše za vernike v svetem letu: »da se je potrebno
odpreti Božjemu usmiljenju. Odpreti sebe in svoje srce. Dovoliti Jezusu,
da se sreča z nami. Z zaupanjem pristopiti k spovedi. Prizadevati, da bi
bili usmiljeni do drugih.« To je bistveno! Sveto leto bo šlo mimo nas, če
mi sami ne bomo v vsaki zapostavljeni osebi začutili poklicanost služiti
križanemu Jezusu, da se bomo dotaknili Kristusovega telesa v odrinjenih,
lačnih, žejnih, golih, zaprtih, bolnih, brezposelnih, preganjanih,
beguncih,... V njih se dotaknemo Gospoda, v njih najdemo našega Boga.
Ali mislimo, da so ti ljudje daleč od nas? Ne! Problem je, ker jih mi odrivamo iz svoje okolice!
Poslušajmo jih. Znati se moramo tem ljudem približati, jim prisluhniti, jim svetovati, jih
poučevati, predvsem s svojim pričevanjem! Naša naloga v tem svetem postnem času, naj
bo, da gremo k sveti spovedi, ki naj bo iskrena – resno naj se vsak izmed nas zamisli, kako
živi pred Bogom: nad svojimi občutki, mislimi in dejanji. Povabljeni smo, da opravimo
mogoče življenjsko spoved – da Zavedati se moramo svoje praznine in svoje bede. Romanje
skozi sveta vrata v naši novomeški stolnici je dar za nas same- pustimo se objeti Božjemu
usmiljenju! Pridobimo odpustke za nas same in naše rajne, ki so na poti očiščevanja v vicahpomagajmo jim! Pogoji so: prehod skozi sveta vrata, SPOVED, sveta maša, premišljevanje o
usmiljenju, izpoved vere, molitev po papeževem namenu. Vabim vas vse farane na romanje
v stolnico, na pot usmiljenja. Ne pozabimo, da spreobrnjenje moramo najprej začeti pri sebi!
bodoči novomašnik Matej
MAŠNIŠKO POSVEČENJE IN NOVA MAŠA
Posvečenje novomašnikov bo letos v soboto, 25. junija, v novomeški stolnici. V duhovnike
bo posvečenih pet diakonov. Med njimi naš rojak g. Matej Gnidovec, in g. Roman Ivanetič,
ki je letos na pastoralni praksi v naši župniji. Novo mašo bo imel g. Matej Gnidovec v naši
župnijski cerkvi v nedeljo, 10. julija ob 10. uri; g. Roman Ivanetič pa v svoji rojstni župniji
Semič, v nedeljo, 3. julija, ob 10. uri. O vseh podrobnostih boste sproti obveščeni.
VZKLIK PO POVZDIGOVANJU
V postnem času na vzklik: Skrivnost vere, odgovorimo: Reši nas, Odrešenik sveta, ki si
nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.
ROMANJE V STOLNICO IN VSTOP SKOZI SVETA VRATA
V postnem času so romanja dekanij v novomeško stolnico in vstop skozi sveta vrata.
Naša žužemberška dekanija poroma v stolnico na god svetega Jožefa, 19. marca - na cvetno
soboto. Na romanje smo povabljeni prav vsi verniki. Mnogi v stolnici niste bili še nikoli.
Tudi to je eden od razlogov za naše romanje, da svojo stolnico vsaj poznamo in vemo kje
je. Še posebej pa bomo poromali zato, da bomo skupaj stopili skozi sveta vrata. Nad svetimi
vrati je lep in pomenljiv napis: »Kdor stopi skozi ta vrata se bo zveličal« - seveda, če se bomo
za zveličanje potrudili in živeli brez greha.
Romanja se bodo obvezno udeležili vsi birmanci iz celotne dekanije. Pričakujemo tudi
njihove botre in starše. Birmanci bodo po končani slovesnosti dobili posebno potrdilo, da
so se romanja udeležili. Da se bodo vsi birmanci udeležili tega romanja, sem napovedal že
pred pol leta, zato upam, da ste na to vsi računali. Iz Žužemberka bo peljal tudi avtobus za
vse tiste, ki nimate svojega prevoza. Prijavite se v župnišču. Več o svetoletnem romanju in
pomenu svetih vrat, boste prebrali v prihodnji številki Oznanil.
BIRMANSKI BOTRI
Z vsakim botrom iz naše župnije, se želim osebno srečati in se z njim pogovoriti o pomenu
službe botra in seveda o botrovem osebnem duhovnem življenju. Ena od pomembnih stvari
v življenju botra je, da redno obiskuje nedeljsko mašo. Vprašanje »botrstva«, uredite do
konca meseca februarja. Zagotovo me dobite v pisarni vsak večer po maši.
KRIŽEV POT
V postnem času v naši župniji, molimo skupaj križev pot vsak petek pred večerno mašo
in vsako nedeljo ob dveh popoldne. Od veroukarjev mora priti vsak vsaj enkrat h križevemu
potu. Pridejo po sledečem razporedu: 2. postna nedelja (21.2.) drugi in tretji razred; 3.
postna nedelja (28.2.) birmanci; 4. postna nedelja (6.3.) četrti in peti razred; peta postna
nedelja (13.3.) šesti in sedmi razred. Če so tisto nedeljo zadržani – pridejo naslednjo. Iz
prvega razreda je bila udeležba več kot skromna. Torej, jih še čakam…
ŽPS IN KLJUČARJI
V sredo, 9. marca, bo ob 19. uri v župnišču srečanje ključarjev iz vse župnije in članov
Župnijskega pastoralnega sveta. Pred nami je nova maša in še nekatere druge slovesnosti,
zato je nujno, da skupaj načrtujemo te slovesnosti v naši župniji.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
Čiščenje in krašenje v soboto, 27. februarja, ni potrebno. Za ureditev cerkve v soboto, 5.
marca, pa bodo poskrbeli iz Zalisca. Hvala!
BRALCI BOŽJE BESEDE
V nedeljo, 28. februarja, ob 7h: Marija Zupančič in Ljuba Košiček in ob 10h: Marica
Zupančič in Anica Brulc. V nedeljo, 6. marca, ob 7h: Nežka Primc in Anica Novak in ob
10h: Helena Travnik in Borut Perko.
DOBRA DELA IN ODDANI DAROVI ZA MAŠE
Ob smrti Frančiške Baša so darovali: 1 in dar za cerkev Izidor Rojc z družino; 1 in dar za
cerkev Jaka Rojc z družino; 1 in dar za cerkev hčerka Nada z družino; 1 Slavka Legan z družino.
Ob smrti Mirota Novaka so darovali: 3 Primčevi iz Broda; 1 Toni Primc z družino; 1
Mateja Mencin z družino; 2 Maretovi; 3 in dar za cerkev žena Pepca in otroci; 1 Primčevi iz
Dvora; 3 Julij in Andrej Gorenc; 2 družina Marolt; 2 družini Vidmar in Primc iz Sadinje vasi;
1 sosedje Mačerolovi; 1 Marjan Mirtič z družino; 1 Kovtrovi iz Stavče vasi; 1 družina Pirc;
1 Janez Jarc z družino; 3 sosedje Brezarjevi; 2 Polde z družino; 1 Marija Novak z družino
iz Sadinje vasi; 1 in dar za cerkev v Trebči vasi Branka z družino; 1 Ivan Rojc z družino; 1
Franci Rojc iz Žužemberka; 1 Jože Rojc z družino; 1 Jožica Mikec z družino; 1 družina Popit
iz Loga; 2 Pergerjevi; 1 družina Suhadolnik; 2 Polajnarjevi; 2 Mirko in Marija Zevnik; 1
Španovi iz Srednjega Lipovca.
Ob smrti Gabrijele Gliha so darovali: dar za cerkev domači; 1 Rok Gliha z družino; 1
Iva z družino; 1 sosedje iz Baragove ulice; 1 in dar za cerkev Slavka Legan z družino; 1 in
dar za cerkev Marjan in Milena Zupančič; 1 Dragica Kadunc; dar za cerkev družina Bašeljsosedovi, 1 Anica Prešeren z družino; 1 Mirko Gliha z družino.
Ob smrti Antona Brulca so darovali: 5 in dar za cerkev svakinja Anica Brulec in nečaki:
Bojan, Anka in Bernarda; 3 in dar za cerkev svetega Antona vaščani iz Jame; 1 žena Melita;
1 hči Tjaša z družino; 2 Zdenka z družino; 2 sestrična Joži in bratranec Lojze; 1 sestrična
Marjetka; 2 družini Glavič in Špehar iz Jame; 2 Praznikovi iz Gomile.
Naprej je bilo oddanih tudi 6 maš za vse pokojne iz družine Legan, Dvor 25.
Vsem dobrotnikom naše cerkve – Bog povrni!
PRIPRAVA NA KRST
Priprava staršev in botrov na krst otrok bo v petek, 26. februarja, ob 19. uri. S seboj
prinesite družinsko knjižico in potrdilo o sposobnosti za botra, če je boter iz druge župnije.
Botri iz domače župnije se obvezno udeležijo priprave.
SREČANJE MINISTRANTOV
Srečanje ministrantov in ministrantske vaje bodo v soboto, 27. februarja, ob 14. uri.
Dobimo se pred zakristijo. Če bo sneg, se primerno oblecite za nogomet.
DAROVI ZA SVETE MAŠE
Darove – mašne namene, sprejemam vedno. Včasih se nekoliko zatakne pri datumih,
kdaj naj bo maša. Večkrat se zgodi, da je tisti datum že zaseden. Vedno, kadar želite sveto
mašo na določen dan, naročite mašo tri mesece prej in zagotovo vam bom lahko ustregel.
POVABLJENI STE K SVETI MAŠI
Pon. 22.2.
Tor. 23.2.
Sre. 24.2.
Čet. 25.2.
Pet. 26.2.
Sob. 27.2.
NED. 28.2.
Pon. 29.2.
Tor. 1.3.
Sre. 2.3.
Čet. 3.3.
Pet. 4.3.
Sob. 5.3.
NED. 6.3.
17
18
17
18
17
18
18
17
18
17
18
7
8.30
10
18
17
18
17
18
18
17
18
17
18
7
8.30
10
Sv. Anton
fara
Sv. Anton
fara
B. vas
fara
B. vas
Reber
fara
Gradenc
fara
fara
Mačk.
fara
fara
B. vas
fara
Sv. Anton
fara
fara
Lašče
fara
Sv. Anton
fara
fara
Mačk.
fara
- Martin Škufca
- Marjan Mrvar, brat Feliks in st.
- Terezija Špelko
- st. Kelvišar in sestra Anica
- Vida Hočevar, Rapuševa
- Janez Šlogar in Mavševi
- Ignac Miklavčič
- starši Hrovat in sestra
- Feliks Kuhelj in pok. Kuhelj
- Jože Molek
- Jože Mrvar, župnik
- za žive in pokojne farane
- Anton Primc
- za zdravje (Z)
- Dušan Novak
- Nace Miklavčič
- Fani Baša, 30. dan
- Jožefa Legan in pok. Modic
- starši Kocjančič, Trebča vas
- starši Legan in sin Stane
- pokojni Glihatovi
- Gabrijela Gliha, 30. dan
- Miro Novak, 30. dan
- Franc Gnidovec
- za žive in pokojne farane
- Pina Mirtič
- starši in Jože Glavan
Izdaja župnija Žužemberk. Odgovarja Franc Vidmar, župnik. Tel: 041/ 274 451
Elektronska pošta: [email protected]; Spletna stran župnije: http://zupnija-zuzemberk.si/

Similar documents