Tiedote, kevät 2015

Transcription

Tiedote, kevät 2015
MTK-Pohjois-Suomi
Rautatienkatu 16 C 22
90100 OULU
TIEDOTE YHDISTYKSILLE 1/2015
9.4.2015
TULEVIA TAPAHTUMIA JA TILAISUUKSIA
Liiton kevätkokous Limingassa 29.4.2015
Limingan kansanopisto klo 11.00, lounas klo 10.
TUKIHAKU
Repusta on katsottavissa keskusliiton
asiantuntijoiden tekemiä lyhyitä videotietoiskuja
tukijärjestelmän eri osista. Käy katsomassa, kun joku
asia askarruttaa!
Kevään päätukihaku on jo käynnistynyt Vipupalvelussa. Hakemuksen voi palauttaa aikaisintaan
15.4., mutta jo nyt voit muokata peruslohkoja, piirtää
kasvulohkot, täyttämään perus- ja kasvilohkojen
tiedot mm. korvauskelpoisuus tiedot sekä mahdolliset
ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet.
Syöttämäsi tiedot säilyvät Vipu-palvelussa vaikka
jättäisit täyttämisen kesken. Kesken jääneeseen
tukihakemukseen voit palata milloin tahansa ja jatkaa
täyttämistä. Tukihakemuksen voit tehdä valmiiksi ja
palauttaa 15.4-12.5. Tuona aikana palvelussa on
avoinna tukihakemustietojen täyttö sekä syötettyjä
tietoja tarkastava Vipuneuvoja.
Sähköinen hakuopas löytyy jo Mavin sivuilta.
Painettuja tukioppaita voi tiedustella kunnan
maaseutuviranomaiselta. Painetut tukioppaat
saapunevat kuntiin lähipäivinä. Mavin sivuilta sekä
suomi.fi –lomakepalvelusta on jo löydettävissä myös
muita tämän kevään tukihakuun liittyviä ohjeita,
oppaita, lomakkeita sekä ehtoja.
Maatilojen neuvontajärjestelmä "Neuvo 2020"
Mavi on valinnut neuvojat Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020
mukaiseen Neuvo 2020 – maatilojen
neuvontajärjestelmään. Neuvonnan saat tilalle
tilaamalla asiantuntija maaseutuviraston
Neuvojarekisteristä
Maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo 2020 tarjoaa
maatiloille edullisia asiantuntijapalveluita. Viljelijälle
jää maksettavaksi alv:n osuus neuvonnan kustannuk-
sista. Neuvontajärjestelmän tarkoitus on tarjota
varmuutta tukiehtojen, säädösten ja vaatimusten
ymmärtämisessä sekä niiden noudattamisessa
käytännössä.
Neuvo 2020 –järjestelmä
tarjoaa
asiantuntijanäkemystä,
neuvontaa, suunnitelmia,
selvityksiä ja kartoituksia
maatilan ympäristökysymyksiin,
kasvinsuojeluun, eläinten hyvinvointi- ja
terveysasioihin, maatilan energiankäyttöön sekä
luomutuotantoon. Yksityiskohtaisemmin Neuvonnan
aihealueita on nähtävissä lomakkeesta: Maatilojen
neuvonnan aihealueet kohta 5.
Nuoren viljelijän aloitustuki
Nuoren viljelijän aloitustuen haku on käynnistynyt.
Tuella helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja
kannustetaan uusia viljelijöitä ryhtymään alalle. Haku
on jatkuva.
Aloitustuen ikäraja on noussut vuodella. Tukea voi
saada alle 41-vuotias viljelijä, joka aloittaa
päävastuullisena maatalousyrittäjänä tilanpidon
ensimmäistä kertaa. Ehtona tuen saamiselle on, että
hakija voi liiketoimintasuunnitelman perusteella
saada vähintään 15 000 euron yrittäjätulon
maataloudesta. Yrittäjätulon vähimmäismäärä pitää
saavuttaa viimeistään kolmantena kalenterivuonna
tuen myöntämisvuoden jälkeen.
Uutta on, että tilanpitoa ei saa aloittaa ennen kuin
aloitustukihakemus on tullut vireille.
Aloittamiseksi katsotaan,
jos hakija on jo aiemmin
harjoittanut maataloutta ja
saanut siitä yli 12 000
euroa yrittäjätuloa.
Tukea voi hakea
sähköisesti Hyrräpalvelussa 30.3. alkaen.
Lisätietoja nuoren viljelijän aloitustuen hakemisesta
ja Hyrrä-järjestelmän käytöstä saa ELY-keskuksesta.
Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto • MTK-Pohjois-Suomi ry
Rautatienkatu 16 C 22 • 90100 Oulu
Kauppakatu 25 A • 87100 Kajaani
Puhelin 020 413 3500
Puhelin 020 413 3370
Y-tunnus 0210087-3 • www.mtk.fi/pohjois-suomi
(Laskut Oulun toimiston osoitteeseen)
2/4
ELÄINSUOJELULAIN UUDISTUS
Lain uudistustyö on edelleen käynnissä. Uudistyön
etenemistä voi seurata Maa- ja metsätalousministeriön
nettisivuilta. Samalta sivulta löytyy linkki
palautelomakkeeseen, jolla mahdollisuus antaa
palautetta lain valmistelijoille koko uudistushankkeen
ajan.
Suurimpina muutoksina edelliseen säädökseen,
uuteen lakiin ollaan tuomassa eläimen itseisarvon
käsite ja eläimelle paremmat mahdollisuudet
ilmentää lajityypillistä käyttäytymistään.
Jälkimmäiseen liittyy mm. vaatimus liikkumisen
vapaudesta. Tämä tulisi koskettamaan tavallista
perinteisen lypsykarjan tai emakkosikalan pitäjää,
sillä keskustelussa on parsinavetoiden käytön
kieltäminen siirtymäajalla ja emakoiden pito porsitusja tiineytyshäkeissä.
MTK on linjannut eläinsuojelulain uudistamisen
osalta, että lainsäädäntö ei saa halvaannuttaa
kotieläintalouttamme. Tuontielintarvikkeiden
tuotantotavat ovat eläinsuojeluvaatimusten osalta
tuntemattomia, jolloin korkeampi vaatimustaso
omalle tuotannollemme vaikuttaa kotieläintuotteiden
kilpailukykyyn markkinoilla. Byrokratiaa ei tule lisätä;
tiloille tehdään jo nyt monia erilaisia tarkastuksia.
Valvonnat tulisi tehdä riskiperusteisesti ja otannalla,
kaikkien kotieläintilojen tarkastaminen määräajoin
nähdään resurssien haaskauksena. Valvonnoissa
tulisi lain tulkinta ja henki olla sopusoinnussa, jolloin
eläimen hyvinvointia tulkittaisiin eläimestä itsestään,
ei senttimetrien mittaamisella.
MELAN JUUREVA JOUKKO ON AVATTU
Juureva joukko –blogi on avattu osoitteessa
juurevajoukko.fi. Blogia kirjoittavat Melan asiantuntijat
sekä vierailevat bloggaajat. Juurevassa joukossa
keskustellaan ja kerrotaan ajankohtaisista
maatalousyrittäjien hyvinvointiin, työhön ja vapaaaikaan sekä Mela-turvaan liittyvistä aiheista ja
ilmiöistä.
Takkien hinnat:
Naisten takki 89,34 euroa (sis. Alv) + toimitus
Miesten 78,49 euroa (sis. Alv) + toimitus.
Naisten malli
Miesten malli
Jos kiinnostuit takista, tee tilaus 27.4.2015
mennessä.
Onnistunut tilaus edellyttää seuraavia tietoja:
- Takkien määrä, malli ja koot.
- Yhteyshenkilön/tilaajan tiedot sekä toimitus- ja
laskutusosoite (ilmoita myös minkä liiton alueelta)
Dimexin kokotaulukko löytyy osoitteesta
http://dimex.fi/wp-content/uploads/2013/03/VO213_Kokotaulukko.pdf
Lähetä tiedot osoitteeseen
[email protected] ja kopio
[email protected] Tarvittaessa lisätietoja
asiasta myöskin Sirpalta eli 044-339 2319.
KOULUTUSTA TARJOLLA
MAASEUTUNUORET
Maaseutunuorten logollinen työtakki
Maaseutunuorilta on lähtenyt idea omasta “vähän
paremmasta” työtakista. Kotimainen Dimex on
tehnyt suunnitelmat maaseutunuorten työtakkiin.
Työtakin tilaus toteutuu vain, jos kutakin mallia
tilataan 120 kpl; tämä on siis koko maan tilausmäärä.
Takki on softshelliä, materiaali on veden- ja
tuulenpitävää. Takissa on vetoketjulliset rinta- ja
alataskut sekä helmassa nyörikiinnitys. Naisten
mallissa kokoja löytyy välillä XS-2XL, miehille XS4XL. Rintapieleen brodeerataan tekstiksi MTK ja sen
alle ”maaseutunuoret”.
Maaseutunuorten kolmannen
vaikuttajavalmennuksen haku on avautunut
MTK aloittaa syksyllä 2015 järjestön toiminnassa
mukana oleville nuorille tarkoitetun neljän
lähiopintojakson mittaisen koulutuskokonaisuuden,
joka antaa valmiuksia MTK:n edunvalvonta- ja
vaikuttamistyöhön kansallisesti ja kansainvälisesti.
Valmennuksen aikana osallistujat ymmärtävät omat
vahvuutensa ja kehittymisalueensa maa- ja
metsätalousalan vaikuttajina, kirkastavat omat
tavoitteensa rakentamalla omaa henkilöbrändiä sekä
saavat valmiuksia toimia luottamushenkilöinä
järjestön kaikilla tasoilla.
3/4
Valmennuksen aikataulu:
Oletko pyöritellyt mielessäsi yrittäjyyden
mahdollisuuksia maaseudulla? Voisiko juuri sinun
osaamisellasi työllistyä maaseudun moniosaajaksi?
Voisiko sinun maatilasi työllistää vaikkapa
renkirinkiläisen? Yhtenä ratkaisuna edellä oleviin
kysymyksiin voi olla lomitus- ja sijaisyrittäjyys, jonka
avulla voidaan täydentää nykyisiä lomituspalveluita.
Yrittäjälomittajuus mahdollistaa apukäsien käyttöä
muuhunkin kuin karjanhoitotyöhön. Se voi olla
esimerkiksi koneurakointia, kodinhoitoa, pihatöitä,
rakentamista, kylillä asuvien vanhusten auttamista.
Syksy 2015
12.-13.11. Mitä vaikuttaminen on? Oman
vaikuttajabändin luominen
17.-18.12. Henkilökohtaiset esiintymis- ja
vuorovaikutustaidot
Kevät 2016
4.-5.2. Neuvottelu- ja argumentointitaidot
14.-16.4. Opintomatka Brysseliin
Jaksojen päivämäärät ovat alustavia ja tarkentuvat
toukokuun aikana. Valmennuksen suorittaminen
edellyttää osallistumista kaikille jaksoille.
Hankkeen aikana kartoitetaan erilaisia
yhteistyömalleja ja tekijöitä. Samalla selvitetään voiko
palveluita käyttää maatilojen lisäksi muutkin
sijaisyrittäjyyspalveluita tarvitsevat yhden yrittäjän
yritykset.
Valmennuksen hinta on 1200 euroa / osallistuja.
Hinta sisältää ohjelman, ruokailut, majoituksen sekä
opintomatkan Brysseliin. Matkakuluista Helsinkiin
osallistuja vastaa itse.
Valmennukseen otetaan mukaan 20 liittojen ja
metsänhoitoyhdistysten valitsemaa osallistujaa.
Valinnat tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä 31.5. ja
valinnasta ilmoitetaan kesäkuun aikana. Valinnoissa
huomioidaan järjestöaktiivisuus sekä käydyt MTK:n
koulutukset. Haku päättyy 31.5. klo 23:59.
TÄMÄ VOI OLLA MAHDOLLISUUS JUURI
SINULLE!
Maa- ja metsätalousyrittäjä tai maaseudun
mikroyrittäjä, jolla on tarvetta lomitus- ja
sijaisyrityspalveluille/tilapäistyövoimalle.
Työllistymismahdollisuuksia etsivä,
yrittäjyydestä kiinnostunut ahkera tekijä tai yhteisö
(esim. yhdistykset) tai jo yrittäjänä toimiva osaaja.
•
•
Suora linkki hakemukseen:
Pienryhmät:
Pienryhmien teemoiksi modostuivat alla olevat. Ajat
ja paikat tarkentuvat pääsiäisen jälkeen.
Mukaan tilaisuuksiin voi tulla vielä uusiakin teemoista
kiinnostuneita, niin tekijöitä kuin tarvitsijoita.
http://www.lyyti.in/Hakemus_Maaseutunuorten_vaiku
ttajavalmennukseen_0210
VIRHE UUTISJYVISSÄ!
Kansanedustaja Antti Rantakankaan nettiosoite oli
esittelyssä virheellinen. Antin osoite ei ole muotoa
etunimisukunimi.fi vaan pelkästään
http://www.rantakangas.fi/
Samoin muuten Matti Leiviskällä, hänen
nettisoitteessa sanajärjestys on käänteinen.
http://www.leiviskamatti.fi/
Pahoittelemme lehteen päätynyttä virhettä!
MAATALOUSYRITTÄJIEN TYK-KUNTOUTUS
Kelan järjestämä TYK –kuntoutus Pohjois- Suomen
ja Itä-Suomen maatalousyrittäjille toteutetaan ODL
Kuntoutuksessa Oulussa. TYK –kuntoutuksessa
tehdään yhteistyötä kuntoutujan ja työterveyshuollon
kanssa.
•
•
13.4. Vaala
Tilojen välinen yhteistyö ja renkirinkimallit
Oppisopimus + muut työllistämisen tukimuodot
•
•
17.4. Sotkamo
Lomitusyrittäjyys, mahdollisuudet ja haasteet
Osuuskunnan kautta töiden tekeminen
•
•
20.4. Suomussalmi
Kyläpalvelut (mm. vanhustyö, lastenhoito)
Oman työn tarjoaminen ja työnhakijana
esittäytyminen
Opintomatka:
Hanke järjestää keväisen opintomatkan PohjoisKarjalaan 22.-24.4. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu
mukaan 14.4. mennessä. Linkki ohjelmaan
Ota yhteyttä ja kysy lisää - tule mukaan!
Henna Hietakangas, vs. hankevastaava
[email protected] tai p.
044 320 1587
Liitteenä on lisätietoa asiasta.
HANKETOIMINTAA
Kainuu :
Lomitus- ja sijaisyrittäjyyden kehittäminen –hanke
Toteuttajat
ProAgria Kainuu ja Kainuun maa- ja kotitalousnaisten
piirikeskus
Keskeisin yhteistyötaho on MTK-Pohjois-Suomi
4/4
KANSAINVÄLISTY KOTONA - OTA AFS-VAIHTOOPPILAS PERHEESEESI KESÄLLÄ
Haluaisitko viettää kesän vähän kansainvälisemmin –
ja vieläpä kotoa käsin, tavallista arkea elämällä? Nyt
siihen on hyvä tilaisuus. AFS etsii isäntäperheitä
Suomeen saapuville kesävaihto-oppilaille, jotka ovat
iältään 15-18 -vuotiaita ja tulevat Italiasta, Malesiasta
ja USA:sta.
Ottamalla vaihto-oppilaan perheenne saa
mahdollisuuden tutustua ulkomailta tulleeseen
nuoreen, saada käytännön kielitaitoa sekä uuden,
elinikäisen ystävän. Isäntäperheiltä ei vaadita muuta
kuin halua ottaa vastaan nuori, josta tulee uusi
perheenjäsen samoin oikeuksin ja velvollisuuksin
kuin muillakin perheessäsi. Vaihto-oppilas
puolestaan pääsee tutustumaan suomalaiseen
kulttuuriin asumalla ja puuhastelemalla maatilalla.
Isäntäperheenä olemisesta ei makseta rahallista
korvausta, mutta kokemus rikastuttaa perheen
elämää monin tavoin. Kesävaihdot
maanviljelijäperheisssä ovat olleet säännöllisesti
onnistuneita ja siksi etsimmekin lisää kesäperheitä
maalta.
AFS:n kesäohjelma kestää 5 viikkoa, 28.6-29.7.2015.
5 viikon kesäoppilaat saapuvat Suomeen 28.6.2015
ja palaavat kotimaihinsa 29.7.2015. He tulevat
Yhdysvalloista, Malesiasta ja Italiasta. He ovat
mukana perheen kesävietossa niin kuin kuka
tahansa perheenjäsen. Heinäkuunne saa mukavan
lisän, kun sitä värittää ulkomaalainen vaihto-oppilas,
jolle mm. sauna, valoisat yöt, hiljaisuus ja
maalaiselämä niin peltoineen kuin eläimineen ovat
uusia ja jännittäviä asioita.
Esite yhteystietoineen liitteenä!

Similar documents