Omni360 modernisoi kotimaiset asiakas- ja

Transcription

Omni360 modernisoi kotimaiset asiakas- ja
Omni360 modernisoi
kotimaiset asiakas- ja
potilastietojärjestelmät
S
osiaali- ja terveyspalveluiden tuotantorakenteet ovat
suurten muutosten edessä. CGI vastaa haasteeseen
Omni360-kehityksellä. Omni360 on CGI:n kotimaisten
sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas- ja potilasjärjestelmien
uudistamishanke.
Uudistamme hankkeessa asiakas- ja potilasjärjestelmiemme arkkitehtuurin
ja käyttäjäkokemuksen tämän päivän – ja tulevaisuuden – vaatimusten
mukaisiksi. Samalla yhdistämme perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen ohjelmistomme modulaariseksi,
rajapinnoiltaan avoimeksi sekä muutosjoustavaksi kokonaisuudeksi.
HYÖDYT
OMNI360-KEHITTÄMINEN ETENEE EVOLUUTIOMALLILLA
Julkaisemme Omni360-kehittämisen tuloksia vaiheittain evoluutiomaisen
kehittämismallin mukaisesti. Jo valmistuneista osuuksista merkittävin on
Uranus-potilastietojärjestelmän kokonaan uudistettu potilaskertomusmoduuli, joka on otettu käyttöön maamme kaikissa yliopistosairaanhoitopiireissä. Sen sovellusarkkitehtuuri ja Desktop-ammattilaiskäyttöliittymän toimintaperiaate määrittävät pääsuuntaviivat myös tulevalle
Omni360-kehittämiselle.
 Asiakas- ja
potilastietojärjestelmien
modernisointi
Kehittäminen etenee vaiheistetusti siten, että vuonna 2017 nykyiset
Uranuksen potilashallinto, Pegasos, GFS, Pro Consona, ATJ ja VATJ ovat
kokonaisuudessaan korvattavissa alla olevan kuvan mukaisella
modulaarisella ratkaisulla.
 Hyvä ja ajanmukainen
käyttäjäkokemus
 Mahdollistaa potilas- ja
asiakaskeskeisen palvelun
myös monitoimittajaympäristössä
 Modulaarinen ja joustava
kokonaisuus
 Tukee monitoimittajaarkkitehtuureita
 Käyttöönottoa ja tehokasta
käyttöä tukevat kotimaiset
asiantuntijapalvelut
varmistavat
järjestelmäinvestoinnin
tehokkaan hyödyntämisen
cgi.com
© 2015 CGI GROUP INC.
PERUSTANA SUOMALAINEN TYÖ JA OSAAMINEN OHJELMISTOJEN
KOKO ELINKAAREN NÄKÖKULMASTA
CGI panostaa Omni360-kehittämisessä suomalaiseen osaamiseen. Oman
Suomessa tehtävän ohjelmistokehityksemme osana toteutamme koko ajan
myös toimittajariippumattomia avoimia integraatioita muihin toimialan
ratkaisuihin. Näin tuemme osaltamme monitoimittaja-arkkitehtuureita sekä
organisaatiorajoista riippumatonta asiakas- ja potilaskeskeisyyttä sitomatta
asiakkaitamme toimittajaloukkuun. Samalla haluamme edistää kotimaisen
ohjelmistoteollisuuden yleistä kehittymistä ja elinvoimaisuutta.
CGI
Tarjoamme palveluja it:n ja
liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi.
Konsultoimme asiakkaitamme liiketoiminnan
kehittämisessä, integroimme tietojärjestelmiä
ja olemme asiakkaidemme
ulkoistuskumppani. Meitä on 68 000
asiantuntijaa yli 40 maassa.
CGI panostaakin jatkuvasti kotimaiseen, toimialaymmärrystä omaavaan
asiantuntijapalveluun, joka tukee järjestelmien tehokasta ja turvallista
hyödyntämistä.
CGI on muiden toimialojen ohella
erikoistunut sosiaali- ja terveyspalveluiden
tietotekniikkaan. Toiminta-ajatuksenamme on
toimia suomalaisen sosiaali- ja
terveyspalveluiden tietotekniikan
asiantuntijana. Kehitämme palveluiden
suunnittelun, ohjauksen ja dokumentoinnin
keskeisiä järjestelmiä sekä näiden välistä
integraatiota, myös kolmansien osapuolten
ratkaisuihin. Ratkaisujemme tehokasta
käyttöönottoa ja hyödyntämistä tukevat
asiantuntijapalvelut ovat niin ikään
tarjoamamme keskeinen osa.
LISÄTIETOJA
Hyvinvointialueen tarjontaamme sisältyy
muun muassa:
TYÖKALU TEHOKKAASEEN KÄYTTÖÖN
Etevinkin tietojärjestelmä on vain työkalu, ei itsessään koskaan ratkaisu.
Ohjelmisto tuottaa todellista hyötyä vasta, kun se on viritetty pelaamaan
yhteen käyttäjiensä kanssa.
Lisätietoja Omni360-kehittämisen tuloksista ja tulevaisuudesta saat
asiantuntijoiltamme:
Juha Sorri
puh. 040 500 8155
email: [email protected]
Kimmo Kasteenpohja
puh. 040 867 4430
email: [email protected]
1) Toimialan ydinprosesseja tukevia ITratkaisuja, kuten Uranus-, Pegasos-,
SoftMedic- ja Merlot Medi potilastietojärjestelmät
2) Toimialakohtaisia tukipalvelujärjestelmiä
kuten Gemini-väline-/laitoshuollon
toiminnanohjausjärjestelmä, Titaniatyöaikasuunnittelujärjestelmä ja Orbitleikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä
3) Innovatiivisia, toimialan digitalisaatiota
tukevia, ratkaisuja, esimerkiksi asiakkaiden
ja potilaiden itsepalvelun ja omahoidon sekä
etädiagnostiikan tueksi
4) Toimialariippumattomia
tukipalvelujärjestelmiä kuten talous-,
henkilöstöhallinto-, käyttäjähallinta-,
tietovarasto- ja tiedolla johtamisen ratkaisut.
Lisäksi tarjoamme tietotekniikkaympäristöjen rakentamisen, käytön ja
kehittämisen infrastruktuuripalvelut. Tällaisia
ovat esimerkiksi asiakastuki- ja
etähallintapalvelut, käyttö- ja verkkopalvelut,
tietoturvaratkaisut ja verkonhallintapalvelut.
Tuotamme myös digitointi- ja
tiedonvälityspalveluja.
www.cgi.fi/hyvinvointi
cgi.com
© 2015 CGI GROUP INC.