Veli-Matti Kiviranta

Transcription

Veli-Matti Kiviranta
CGI ja X-Roadin mahdollisuudet
Veli-Matti Kiviranta
huhtikuu 2014
© CGI Group Inc. 2014
Olemme siellä missä asiakkaammekin.
CGI Suomessa ja maailmalla
Lähellä
asiakasta,
asiantuntijaa, joista
kattava globaali
toimitusverkosto
3 600 Suomessa
Asiakkaan
Vuosittainen liikevaihto
46%
CAD$ 10 mrd.
liiketoimintaa ja
prosesseja tehostavat
palvelut
Suomen liikevaihto on
Vahva toimiala-
37 vuotta
kohtainen asian-
menestyksekästä
asiakasyhteistyötä.
tuntemus
Noin 30 %
toimituksistamme on
tuotteistettuja
ratkaisuja.
68 000
toimituksistamme
perustuu pitkäaikaisiin
sopimuksiin.
~ 6 % konsernin
liikevaihdosta.
CGI
on maailman
5. suurin
riippumaton ITpalvelu- ja
liiketoimintayritys.
Suomessa olemme
2. suurin
2
Palveluväylän yhteys CGI:hin
• CGI on toteuttanut usealle valtionhallinnon organisaatiolle
perustietojen hallintajärjestelmiä (esim. VRK, Livi,
Oikeusrekisterikeskus ja Trafi)
• CGI on toteuttanut useita sähköisen asioinnin palveluita
• CGI:llä on myös useita tuotepohjaisia ratkaisuja, jotka tullaan
liittämään palveluväylään (esim. Pegasos ja Raindance)
• CGI:llä on laaja osaaminen
tällä osa-alueella
3
Palveluväylä on fantastinen juttu
Tärkeä ja looginen askel julkishallinnon ICT:n harmonisoinnissa
Tukee Visio 2020: Palvelut ja tiedot käytössä
Palveluarkkitehtuurin tavoitetila
• Tieto liikkuu helposti organisaatioiden ja palveluiden välillä
• Uusien edistyksellisten palvelujen luominen on helpompaa,
nopeampaa ja kustannustehokkaampaa
• Rahaa käytetään enemmän uuden kehittämiseen ja vähemmän
ylläpitoon
• Yhteentoimivuuden mahdollistavat avoimet rajapinnat
• Tuetaan uuden liiketoiminnan syntymistä
4
Palveluväylän liiketoimintamahdollisuudet
5
Palveluväylän mahdollisuudet yrityksille
1. Business as usual
1. Liityntäpalvelimet
2. Tuotteiden integrointi
3. Palveluarkkitehtuurin rakentaminen
4. Sähköisen asioinnin järjestelmien rakentaminen
5. Ketterän kehittämisen kokonaismalli
6. Käytettävyys
7. Turvallisuuspalvelut
8. Tiedolla johtaminen
2. Uudet liiketoimintamahdollisuudet
6
Ketterä toimintamalli koko organisaatioon
SAFE (Scaled Agile Framework)
 Arvovirran maksimointi
 Pienet eräkoot
 Yhtäaikaisen työn
vähentäminen
 Matala organisaatio
 Itseohjautuvat tiimit
 Jatkuva oppiminen
www.scaledagileframework.com
7
SAFe yhteistyö
• SAFe (Scaled Agile Framework) on skaalautuva, Lean-periaatteisiin
pohjautuva, ketterän ohjelmisto- ja palvelutuotantomallin viitekehys,
joka tehostaa organisaation toimintaa. Julkisesti saatavilla oleva SAFeviitekehys kuvaa ketterän toimintamallin sekä hankesalkun hallinnan
tarpeisiin että hankkeiden läpivientiin.CGI on SAFe partner eli teemme
yhteistyötä SAFe organisaation kanssa
8
www.hsl.fi
m.hsl.fi (mobiiliversio)
teksti.hsl.fi (tekstiversio)
9
Palveluarkkitehtuuri uuden mahdollistajana
Tiedon jalostuspalvelut
• Tiedon myyminen ja ostaminen
• Tiedon uudenlainen yhdistäminen
• Tiedolla johtaminen
Verkostot
• Palveluverkostot
• Kehittämisyhteisöt
• Keskitetyt palvelut
10
Tärkein tavoitteemme on auttaa
asiakkaitamme menestymään
11

Similar documents