פתרון מערכת 3015

Transcription

פתרון מערכת 3015
‫עדן הדרכה והוצאה לאור בע"מ‬
‫פתרון מבחן משרד הכלכלה שנערך ביום ‪21/22/21‬‬
‫מערכת ‪1123‬‬
‫שאלה ‪ – 2‬תשובה ב'‬
‫לפי סעיף ‪ )2(2‬לפקודת מס הכנסה יש לחשב כהכנסה חייבת במס את שכר העבודה‪ ,‬החזר‬
‫ההוצאות ושווי שימוש ברכב‪ .‬להלן לשון הסעיף‬
‫(א ) השתכרות או רווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו‪ .‬תשלומים שניתנו‬
‫לעובד לכיסוי הוצאותיו‪ ,‬לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או טלפון‪ ,‬נסיעות לחוץ‪-‬לארץ או‬
‫רכישת ספרות מקצועית או ביגוד‪ ,‬אך למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאה‪ .‬שוויו של‬
‫שימוש ברכב ‪.......‬‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לפקודה‪ ,‬בגין הפקדה לקופת גמל עצמאית‪ ,‬ניתנת הטבת מס בדרך של "ניכוי"‪ ,‬אשר‬
‫מפחית את סכום הברוטו למס ההכנסה‪.‬‬
‫לשם הבהרה‪:‬‬
‫ניכוי ממס – הקטנת ההכנסה החייבת במס‪.‬‬
‫זיכוי ממס – הקטנת המס המחושב בגין ההכנסה החייבת‬
‫מכאן שההכנסה החייבת תחושב כך‪:‬‬
‫סכומים החייבים במס‪:‬‬
‫שכר יסוד‬
‫‪01,111‬‬
‫החזר הוצ' טלפון‬
‫‪011‬‬
‫שווי שימוש ברכב‬
‫‪2,011‬‬
‫ניכוי לפי סעיף ‪74‬‬
‫(‪)0,111‬‬
‫סה"כ הכנסה חייבת במס‬
‫‪02,111‬‬
‫שאלה ‪ – 1‬תשובה ב'‬
‫הוצאות המשכורת הן על סך הברוטו של העובדים ומכאן שתשובות ג' ו‪-‬ד' לא אפשריות‪.‬‬
‫מאחר והוצאות חייבות להיות בחובה תשובה ב' היא הנכונה‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות‬
‫עמוד ‪1‬‬
‫עדן הדרכה והוצאה לאור בע"מ‬
‫שאלה ‪ – 1‬תשובה א'‬
‫כדי לפתור את השאלה עלינו להשלים את חישוב הניכויים של רותם‪.‬‬
‫ביטוח לאומי‬
‫מדרגה ‪0‬‬
‫מדרגה ‪2‬‬
‫סה"כ ביטוח לאומי‬
‫חישוב מס הכנסה‬
‫מדרגה ‪0‬‬
‫מדרגה ‪2‬‬
‫סה"כ מס ברוטו‬
‫נקודות זיכוי‬
‫מס נטו‬
‫חישוב ביטוח מנהלים‬
‫כעת נשלים את הטבלה‬
‫שם‬
‫העובד‬
‫מאיה‬
‫רותם‬
‫סה"כ‬
‫שכר‬
‫ברוטו‬
‫‪12,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪22,000‬‬
‫ביטוח‬
‫מס‬
‫לאומי‬
‫הכנסה‬
‫‪1,015‬‬
‫‪1,050‬‬
‫‪775‬‬
‫‪610‬‬
‫‪1,790‬‬
‫‪1,660‬‬
‫ביטוח‬
‫מנהלים‬
‫‪600‬‬
‫‪500‬‬
‫‪1,100‬‬
‫סה"כ‬
‫ניכויים‬
‫‪2,665‬‬
‫‪1,885‬‬
‫‪4,550‬‬
‫שכר נטו‬
‫‪9,335‬‬
‫‪8,115‬‬
‫‪17,450‬‬
‫הפקודה חייבת לכלול את סכומי בניכויים בזכות זו ההתחייבות של העסק להעביר את ניכויי‬
‫העובדים לרשויות השונות ולכן התשובה האפשרית היחידה היא א'‬
‫שאלה ‪ – 4‬תשובה ב'‬
‫המסמכים המופיעים התשובות א'‪ ,‬ג' ו‪-‬ד' הם מסמכי מקור כלומר מסמכים המתקבלים מגורמי‬
‫חוץ‪ ,‬המסמך היחיד המופק על ידי העסק הינו העתק השיק‪.‬‬
‫שאלה ‪ – 3‬תשובה א'‬
‫התשובה היחידה שבה מופיע חשבון מע"מ עסקאות בזכות ביחד עם המכירות‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות‬
‫עמוד ‪2‬‬
‫עדן הדרכה והוצאה לאור בע"מ‬
‫שאלה ‪ – 6‬תשובה ב'‬
‫הפקודה שנרשמה בטעות הייתה ח – הוצ' כיבוד ; ז – עו"ש בנק‪.‬‬
‫יש כאן סטורנו מעבירה‪ .‬כלומר‪ ,‬יש לחייב את חשבון העו"ש ולזכות חשבון קופה‪.‬‬
‫שאלה ‪ – 7‬תשובה א'‬
‫שאלה ‪ – 8‬תשובה א'‬
‫טענה ‪ 2‬נכונה‪ :‬שותפות מוגבלת נרשמת אצל רשם השותפויות אשר מגיש את תקנון השותפות‬
‫לשר המשפטים אשר רשאי על פי שיקול דעתו המוחלט להתיר או לפסול את רישומה‪.‬‬
‫טענה ‪ 1‬לא נכונה‪ :‬אחריות השותפים בשותפות היא אישית ובלתי מוגבלת ולכן אין צורך באישור‬
‫בית משפט כדי לרדת לנכסיהם האישיים‪.‬‬
‫שאלה ‪ – 9‬תשובה א'‬
‫טענה ‪ 2‬נכונה‪ :‬דמי ביטוח לאומי הן הכנסה חייבת לכל דבר ועניין ולכן חייבת במס‪.‬‬
‫טענה ‪ 1‬לא נכונה‪ :‬דמי הביטוח הלאומי מוכלים התקרה בסך ‪ ₪ 72,750‬נכון לשנת ‪.2105‬‬
‫שאלה ‪ – 21‬תשובה ב'‬
‫היתרה בכרטיס הוצאות שכר דירה נכון ליום ‪ 50/02/02‬הינו ‪ 0,011‬בעוד שההוצאה הינה ‪₪ 011‬‬
‫לחודש בלבד‪ .‬מכאן שההוצאה לשכר דירה לשנת ‪ 2102‬צריכה לעמוד על סך של‬
‫ההפרש בין היתרה בכרטיס להוצאה בפועל הוא סכום ששולם מראש עבור שנת ‪.2105‬‬
‫פקודת ההתאמה בתום שנת ‪ 2102‬תהיה ח – הוצאות שכר דירה מראש‬
‫‪2,511‬‬
‫‪2,511‬‬
‫ז – הוצאות שכר דירה‬
‫שאלה ‪ – 22‬תשובה ב'‬
‫עדיין לא התקבלה הכנסה מעמלה בסך ‪ .₪ 011‬כלומר כדי להתאים את חשבון ההכנסות מעמלה‬
‫‪011‬‬
‫לשנת ‪ 2102‬יש לרשום את הפקודה‪ :‬ח – נכנסות מעמלה לקבל‬
‫ז – הכנסות מעמלה‬
‫‪011‬‬
‫שאלה ‪ – 21‬תשובה ג'‬
‫מכירות‬
‫החזרות מלקוחות‬
‫הנחות מסחריות שניתנו‬
‫מכירות נטו‬
‫הפרשה להלח"מ‬
‫ההוצאה‬
‫© כל הזכויות שמורות‬
‫‪880,000‬‬
‫)‪(19,000‬‬
‫)‪(22,000‬‬
‫‪839,000‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪16,780‬‬
‫עמוד ‪3‬‬
‫עדן הדרכה והוצאה לאור בע"מ‬
‫שאלה ‪ – 21‬תשובה א'‬
‫הלח"מ‬
‫חובה‬
‫הקטנת הוצאה‬
‫י‪.‬ס‪.‬‬
‫זכות‬
‫‪600‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪4,600‬‬
‫‪4,600‬‬
‫י‪.‬פ‪.‬‬
‫‪4,600‬‬
‫שאלה ‪ – 24‬תשובה א'‬
‫פתרון התאמת בנק – שאלות ‪23-27‬‬
‫פרטים‬
‫יתרה לפני התאמה‬
‫שיק ‪ 025‬טרם הוצג‬
‫תיקון הפקדה פרטית‬
‫הפקדה באיחור‬
‫תיקון הפקדת מזומן‬
‫הפקדת לקוח‬
‫החזר שיק ‪ +‬עמלה‬
‫דמי ניהול חשבון‬
‫ריבית‬
‫גביית שטר‬
‫סיכום ביניים‬
‫יתרה מותאמת‬
‫סה"כ לביקורת‬
‫גיליון התאמה‬
‫ספרי העסק‬
‫זכות‬
‫חובה‬
‫‪35,785‬‬
‫ספרי הבנק‬
‫זכות‬
‫חובה‬
‫‪24,600‬‬
‫‪5,800‬‬
‫‪2,800‬‬
‫‪12,200‬‬
‫‪2,700‬‬
‫‪7,000‬‬
‫‪3,105‬‬
‫‪140‬‬
‫‪780‬‬
‫‪14,510‬‬
‫‪21,510‬‬
‫‪21,000‬‬
‫‪42,510‬‬
‫‪42,510‬‬
‫‪33,200‬‬
‫‪42,510‬‬
‫‪33,200‬‬
‫‪12,200‬‬
‫‪21,000‬‬
‫‪33,200‬‬
‫שאלה ‪ – 23‬תשובה ד'‬
‫שאלה ‪ – 26‬תשובה ב'‬
‫שאלה ‪ – 27‬תשובה ג'‬
‫פתרון שותפויות שאלות ‪28-11‬‬
‫שאלה ‪ – 28‬תשובה ד'‬
‫© כל הזכויות שמורות‬
‫עמוד ‪4‬‬
‫עדן הדרכה והוצאה לאור בע"מ‬
‫שאלה ‪ – 29‬תשובה ד'‬
‫חו"ז מאיה‬
‫חובה‬
‫יתרה‬
‫‪30,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪16,000‬‬
‫סה"כ‬
‫‪30,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫זכות‬
‫יתרת פתיחה‬
‫ריבית הון‬
‫משכורת‬
‫סה"כ‬
‫שאלה ‪ – 11‬תשובה א'‬
‫חו"ז יונתן‬
‫חובה‬
‫יתרת פתיחה‬
‫ריבית‬
‫יתרה‬
‫סה"כ‬
‫זכות‬
‫ריבית הון‬
‫‪15,000‬‬
‫‪7,000‬‬
‫‪3,300‬‬
‫‪4,700‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫סה"כ‬
‫שאלה ‪ – 12‬תשובה ד'‬
‫רווח לפני ריבית משיכות‬
‫ריבית משיכות‬
‫רווח לחלוקה‬
‫‪22,000‬‬
‫‪3,500‬‬
‫‪25,500‬‬
‫חלקו של ר ‪51%‬‬
‫חלקו של ש ‪21%‬‬
‫חלקו של ת ‪01%‬‬
‫‪7,650‬‬
‫‪5,100‬‬
‫‪12,750‬‬
‫שאלה ‪ – 11‬תשובה ב'‬
‫חלוקת רווחים‬
‫חובה‬
‫ריבית הון ‪108,000‬‬
‫משכורת‬
‫‪60,000‬‬
‫לחלוקה‬
‫‪312,000‬‬
‫‪480,000‬‬
‫זכות‬
‫רווח נקי‬
‫‪480,000‬‬
‫‪480,000‬‬
‫חלקה של יעל לפני רווח מזערי‬
‫© כל הזכויות שמורות‬
‫עמוד ‪5‬‬
‫עדן הדרכה והוצאה לאור בע"מ‬
‫שאלה ‪ – 11‬תשובה א'‬
‫חו"ז נדב‬
‫חובה‬
‫השלמה ליעל ‪5,600‬‬
‫יתרה‬
‫‪139,600‬‬
‫סה"כ‬
‫‪145,200‬‬
‫זכות‬
‫ריבית הון‬
‫‪36,000‬‬
‫רווח‬
‫‪109,200‬‬
‫‪145,200‬‬
‫סה"כ‬
‫שאלה ‪ – 14‬תשובה ג'‬
‫חו"ז יעל‬
‫חובה‬
‫יתרה‬
‫‪126,000‬‬
‫סה"כ‬
‫‪126,000‬‬
‫‪36,000‬‬
‫‪78,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪126,000‬‬
‫זכות‬
‫ריבית הון‬
‫רווח‬
‫השלמה‬
‫סה"כ‬
‫שאלה ‪ – 13‬תשובה ד'‬
‫תשובות לשאלות ‪ – 16-17‬משגור‬
‫שאלה ‪ – 16‬תשובה ב'‬
‫ספרי השגיר יוסי‬
‫חו"ז שוגר‬
‫חובה‬
‫הובלה‬
‫‪350‬‬
‫פרסום ‪1,050‬‬
‫עמלה‬
‫‪12,000‬‬
‫יתרה‬
‫‪106,600‬‬
‫סה"כ‬
‫‪120,000‬‬
‫זכות‬
‫‪120,000‬‬
‫מכירה‬
‫‪120,000‬‬
‫סה"כ‬
‫שאלה ‪ – 17‬תשובה א'‬
‫תשובות לשאלות ‪ – 18-11‬שחזור משגור‬
‫שאלה ‪ – 18‬תשובה ד'‬
‫© כל הזכויות שמורות‬
‫עמוד ‪6‬‬
‫עדן הדרכה והוצאה לאור בע"מ‬
‫שאלה ‪ – 19‬תשובה א'‬
‫הסחורה נמכרה בסך של‬
‫‪₪ 277,411‬‬
‫‪ 01%‬הנחה מסחרית‬
‫(‪₪ )27,741‬‬
‫סה"כ מכירה לאחר הנחה‬
‫‪221,521‬‬
‫החזר סחורה‬
‫‪0%‬‬
‫סכום החזר הסחורה‬
‫קיזוז העמלה בגין ההחזרה‬
‫שאלה ‪ – 11‬תשובה ד'‬
‫חישוב המכירה העצמית‬
‫לאחר שנמכרו ‪ 41%‬מהסחורה והוחזרו ‪ 5%‬לשוגר – נותרו במלאי ‪.04%‬‬
‫מכאן שהרכישה העצמית הינה‬
‫שאלה ‪ – 12‬תשובה ב'‬
‫מלאי הפתיחה הוא בסימן חיובי ומלאי הסגירה הוא בסימן שלילי‪ ,‬כאשר מלאי הסגירה גדול‬
‫ממלאי הפתיחה מדובר בעלייה במלאי המקטינה את עלות הייצור והעיבוד‪.‬‬
‫שאלה ‪ – 11‬תשובה ב'‬
‫טענה ‪ 2‬אינה נכונה‪ :‬כאשר מלאי סגירה מוצרים גדול ממלאי הפתיחה עלות המכירות והעיבוד‬
‫קטנה‪.‬‬
‫טענה ‪ 1‬נכונה‪ :‬יתרת עלות המכירות מופיע בתחילת דוח רווח והפסד בין המכירות נטו לרווח‬
‫הגולמי‪.‬‬
‫שאלות ‪ – 11-13‬חשבון הייצור‬
‫שאלה ‪ – 11‬תשובה ג'‬
‫חישוב עלות הייצור‬
‫צריכת חומרים‬
‫חובה‬
‫מ‪.‬פ‪ .‬ח"ג‬
‫‪134,500 100,000‬‬
‫מ‪.‬פ‪ .‬ח"ע‬
‫‪25,000 10,000‬‬
‫קניות ח"ג ‪700,000‬‬
‫קניות ח"ע ‪700,500 50,000‬‬
‫© כל הזכויות שמורות‬
‫זכות‬
‫מ‪.‬ס‪ .‬ח"ג‬
‫מ‪.‬ס‪ .‬ח"ע‬
‫צריכת חומרים‬
‫עמוד ‪7‬‬
‫עדן הדרכה והוצאה לאור בע"מ‬
‫‪411,011‬‬
‫צריכת חומרים‬
‫עבודה‬
‫שכר עבודה בייצור‬
‫עבודות חוץ‬
‫סה"כ עבודה‬
‫חרושת‬
‫הוצאות אחזקה מבנה‬
‫הוצאות אחזקת ציוד‬
‫דלק לתעשייה‬
‫ביטוח ציוד‬
‫‪041,111‬‬
‫‪00,111‬‬
‫‪440,111‬‬
‫‪01,111‬‬
‫‪51,111‬‬
‫‪22,111‬‬
‫‪50,111‬‬
‫‪074,111‬‬
‫סה"כ הוצאות חרושת‬
‫פחת‬
‫‪01,111‬‬
‫‪071,111‬‬
‫פחת מבנה ייצור‬
‫פחת ציוד‬
‫סה"כ הוצ' פחת‬
‫סה"כ הוצאות ייצור‬
‫‪001,111‬‬
‫‪0,402,011‬‬
‫שאלה ‪ – 14‬תשובה ב'‬
‫חישוב עלות המכירות והעיבוד‬
‫‪0,402,011‬‬
‫הוצאות הייצור‬
‫‪71,111‬‬
‫מלאי פתיחה בעיבוד‬
‫(‪)05,111‬‬
‫מלאי סגירה בעיבוד‬
‫‪0,450,011‬‬
‫עלות הייצור והעיבוד‬
‫‪200,111‬‬
‫מלאי פתיחה מוצרים‬
‫(‪)01,111‬‬
‫מלאי סגירה מוצרים‬
‫‪0,007,011‬‬
‫עלות המכירות והעיבוד‬
‫חישוב הרווח הגולמי‬
‫מכירות‬
‫‪5,011,111‬‬
‫עלות מכירות ועיבוד‬
‫רווח גולמי‬
‫(‪)0,007,011‬‬
‫‪0,050,011‬‬
‫© כל הזכויות שמורות‬
‫עמוד ‪8‬‬
‫עדן הדרכה והוצאה לאור בע"מ‬
‫שאלה ‪ – 13‬תשובה ד'‬
‫חישוב הרווח הנקי‬
‫רווח גולמי‬
‫הוצאות‬
‫הוצאות אחזקה‬
‫שכר עבודה‬
‫הוצאות פחת‬
‫פרסום‬
‫צרכי משרד‬
‫ריבית‬
‫סה"כ הוצאות‬
‫הכנסות מהשכרה‬
‫רווח נקי‬
‫‪1,935,500‬‬
‫)‪(35,500‬‬
‫)‪(605,000‬‬
‫)‪(27,000‬‬
‫)‪(81,000‬‬
‫)‪(18,000‬‬
‫)‪(30,000‬‬
‫)‪(796,500‬‬
‫‪36,000‬‬
‫‪1,175,000‬‬
‫שאלה ‪ – 16‬תשובה א'‬
‫העברה של הוצאות שכר מסעיף הנהלה וכלליות להוצאות ייצור‪ ,‬יגדיל בוודאות את הוצאות‬
‫הייצור‪ .‬ככל שהוצאות הייצור גבוהות יותר הרווח הגולמי קטן יותר לכן תשובה ב' לא נכונה‪.‬‬
‫הרווח הנקי יישאר ללא שינוי ולכן תשובה ג' אינה נכונה‪ .‬עלות המכר תגדל ולכן תשובה ד' אינה‬
‫נכונה‪.‬‬
‫שאלה ‪ – 17‬תשובה ג'‬
‫שאלות ‪ – 18-42‬קבלנים‬
‫פרטים‬
‫סכום חוזה‬
‫עלות מצטברת בפועל‬
‫עלויות צפויות להשלמה‬
‫סה"כ עלות‬
‫רווח צפוי‬
‫אחוז השלמה‬
‫רווח מצטבר‬
‫בניכוי רווח משנים‬
‫קודמות‬
‫רווח שיוכר השנה‬
‫שנת ‪1121‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪720,000‬‬
‫‪800,000‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪200,000‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪0‬‬
‫שנת ‪1122‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪220,000‬‬
‫‪650,000‬‬
‫‪870,000‬‬
‫‪130,000‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪25.29%‬‬
‫‪32,874‬‬
‫‪0‬‬
‫‪32,874‬‬
‫)‪(4‬‬
‫שאלה ‪ – 18‬תשובה א'‬
‫ראה (‪ )0‬בטבלה מעל‬
‫שאלה ‪ – 19‬תשובה ב'‬
‫ראה (‪ )2‬בטבלה מעל‬
‫© כל הזכויות שמורות‬
‫עמוד ‪9‬‬
‫עדן הדרכה והוצאה לאור בע"מ‬
‫שאלה ‪ – 41‬תשובה ד'‬
‫ראה (‪)5‬‬
‫שאלה ‪ – 42‬תשובה ג'‬
‫ראה (‪ )7‬בטבלה‬
‫שאלה ‪ – 41‬תשובה ג'‬
‫שאלה ‪ – 41‬תשובה א'‬
‫שאלה ‪ – 44‬תשובה א'‬
‫בסיס הפחת‬
‫פחת נצבר עד השיפור‬
‫ערך ליום השיפור‬
‫עלות השיפור‬
‫ערך לאחר שיפור‬
‫אורך חיים חדש‬
‫פחת שנתי חדש‬
‫‪40,000‬‬
‫)‪(15,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪16,000‬‬
‫‪41,000‬‬
‫‪100‬‬
‫‪4,920‬‬
‫שאלה ‪ – 43‬תשובה ג'‬
‫שאלה ‪ – 46‬תשובה ג'‬
‫חישוב פחת מכונה ששופצה‬
‫‪⁄‬‬
‫‪⁄‬‬
‫פחת לשאר המכונות‬
‫סה"כ פחת מכונות לשנת ‪2102‬‬
‫שאלה ‪ – 47‬תשובה ד'‬
‫תמורה‬
‫בניכוי הוצ' מכירה‬
‫תמורה נטו‬
‫עלות המכונה‬
‫פחת נצבר‬
‫עלות מופחתת‬
‫רווח הון‬
‫© כל הזכויות שמורות‬
‫‪50,000‬‬
‫)‪(5,000‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪68,000‬‬
‫)‪(27,625‬‬
‫‪40,375‬‬
‫‪4,625‬‬
‫עמוד ‪11‬‬
‫עדן הדרכה והוצאה לאור בע"מ‬
‫שאלה ‪ – 48‬תשובה ב'‬
‫שאלה ‪ – 49‬תשובה א'‬
‫שאלה ‪ – 31‬תשובה א'‬
‫© כל הזכויות שמורות‬
‫עמוד ‪11‬‬