Klik her og hent priser samt lejeaftale som pdf

Comments

Transcription

Klik her og hent priser samt lejeaftale som pdf
Lejeaftale for Værkstedet Helledie selskabslokaler
Hjermvej 31A 7600 Struer.
Prisliste
Leje af lokale
Kr. 2000,- pr. dag
(Hverdage på timebasis – Kontakt os for
yderligere info)
Kr. 500,Kr. 200,(Opsættes og nedtages af udlejer)
Kr. 150,Kr. 200,Efter aftale
Kr. 3,- pr stk.
Kr. 125,- pr. time
(Obligatorisk min. 1)
Kr. 50,- pr. stk.
Kr. 625,Kr. 1,- pr. stk.
Kr. 500,Kr. 500,- pr. time
Kr. 8500,Kr. 0,-
Rengøring
Flagalle (7 stk.)
Rød løber
Duge (sorte)
Duge (hvide)
Dækkeservietter
Servering / Personale
Kandalaber
Fadøl (Hancock 30 ltr)
Plastkrus (0,4 ltr)
Borddækning
Pianist til flygel
Dansemusik (Ulrich & Chaps)
Trådløst internet
Alle priser er ekskl. moms.
Efter udlejning kontrolleres service, inventar og lokalerne for mangler og skader, der
kontrolleres samtidig at disse er ordentligt rengjorte. Evt. mangler faktureres udlejer.
Lejen skal betales senest første bankdag efter udlejningsdatoen
Bank: Sparekassen Vendsyssel
Regnr: 9070
Lejemålet gælder for 24 timer fra kl. 11.00
Kontonr: 4480 469 602
Ordensreglement for benyttelse af Værkstedet
1.
2.
3.
4.
Lokalerne lejes for den på lejekontrakten anførte dato.
Der må kun spilles musik på Værkstedets musikanlæg og kun til kl. 02.00.
Dørene mod parkering og haven skal altid være lukket pga. støj og klimaanlæg.
Lokaler, service og inventar afleveres i rengjort tilstand. Ødelagt inventar og
mangelfuld rengøring vil blive stillet i lejers regning.
5. Personale (min. 1) som henvises af Helledie, skal altid være tilstede. Denne
person kender Værkstedet og kan være behjælpelig med f.eks. bordækning,
servering vaske op, stå i bar osv. Personen er ansvarlig for overholdelse af de
gældende regler omkring støj.
Der afregnes direkte med denne person 125,-/time efter arrangementet.
Såfremt ovenstående bestemmelser ikke efterkommes eller der konstateres tilløb til uro
/brud på den almene lov og orden, såvel i som udenfor lokaler (når dette direkte kan
henføres hertil), kan ejerne af lokalet til enhver tid, med øjeblikkelig virkning, ophæve
lejemålet! Støj kan medføre strømafbrydelse.
Huskeliste
Medbring selv:
o Opvaskebørster
o Servietter
o Salt og peber
o Godt humør
o Viskestykker
o Toiletpapir
o Affaldssække
o
o Karklude
o Køkkenruller
o Lys
o
 Meld hvis du er kommet til at ødelægge noget, hvis du ikke gør det vil det jo
mangle ved næste udlejning, og gøre andre lejere utilfredse…
 Stil inventaret tilbage hvor det hører hjemme. Aflås lokalet når I ikke er der.
Ha en rigtig god fest!!!
Dorthe og Ulrich

Similar documents