Materialeforbrug ved opmuring PDF

Comments

Transcription

Materialeforbrug ved opmuring PDF
Materialeforbrug ved opmuring (vejledende).
Antal blokke/sten (nettomængde) og mørtelforbrug (bruttomængde)
Blokformat
i mm.
Antal blokke
pr. m²
Kg. tørmørtel
pr. m²
Liter vådmørtel
excl. cement, pr. m²
Porebeton
100 x 190 x 590
150 x 190 x 590
200 x 190 x 590
240 x 190 x 590
300 x 190 x 590
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
13
20
27
32
39
9
14
18
22
27
Letklinker
100 x 190 x 490
150 x 190 x 490
190 x 190 x 490
230 x 190 x 490
290 x 190 x 490
330 x 190 x 490
350 x 190 x 490
380 x 190 x 490
10
10
10
10
10
10
10
10
14
20
27
32
40
46
50
54
9
14
18
21
26
30
32
35
63
1000 kg. pr. 1000
700 ltr. pr. 1000
63
1400 kg. pr. 1000
1050 ltr. pr. 1000
Mursten
55 x 108 x 228
massive
55 x 168 x 228
massive
Pose med 40 kg. tørprodukt svarer ca. til 22-24 ltr. vådblanding.
Pudsning
Behandling
Grundingslag/Udkast
Grovpuds, tykkelse 10-15
mm
Betonfilts
Tyndpuds
Finpuds 1 mm.
Ca. forbrug pr. m²
Tørprodukt
Færdig vådblanding
5-8 kg.
3,5 – 5,2 ltr.
20-30 kg.
13 – 19 ltr.
2-4 kg.
2-4 kg.
2-3 kg.
2,1 – 3,5 ltr.
2,6 – 3,9 ltr.
2,1 – 3,2 ltr.
1
Andre opgaver
Understrygning af tegl
Lægning af
rygningssten
Fugning af
murstensvæg
(13 mm. fugedybde)
Afsyring af murværk
Cempexo (v/ 2
strygninger)
Kalkning (Stampet
kalk)
Spartling
Cementtilsætning til
kalktilpasset mørtel
Ca. forbrug pr. enhed
Tørprodukt
Færdig vådblanding
0,6 kg. pr. sten
0,4 ltr. pr. sten
16 kg. pr. lbm.
10 ltr. pr. lbm.
6 kg. pr. m²
4 ltr. pr. m²
0,16 ltr. pr. m²
250-500 gram pr. m²
0,08 ltr. pr. m² (ublandet kalk)
1,6-1,7 kg. pr. m², pr. mm.
Efter rumfang
cement:mørtel
Efter vægt. Kg.
cement pr. 100
ltr.
6,44
KC 60/40/850
P
1:17
6,6%
KC 50/50/700
M
1:11
9,75
6,6%
KC 35/65/650
M
1:8
13,89
5,1%
KC 20/80/550
A
1:5
20,48
3,5%
Beregnet udfra Basis Cement (1 ltr. regnes at veje 1,10 kg.)
Udstøbning
Dimension i mm.
Fundablokke
(fremstillet af
grusbeton)
150 x 200 x 500
190 x 200 x 500
230 x 200 x 500
290 x 200 x 500
330 x 200 x 500
390 x 200 x 500
Antal blokke pr.
m²
10
10
10
10
10
10
Efter vægt
40 kg. cement rækker
til
621 ltr.
410 ltr.
287 ltr.
195 ltr.
Betonforbrug pr. m²
0,075
0,110
0,150
0,205
0,245
0,300
2
Blandingsskema for beton
med Basis eller Rapid
Anvendelse
Betongulv udsat for kraftigt
slid. Gulve i stier og båse.
Vægge og gulve udsat for
vandtryk. Udendørs
belægninger.
Betongulve med alm. slid.
Udendørs konstruktioner.
Gulve til lettere færdsel.
Underbeton til slidlag, klinker
o. lign. Indendørs
konstruktioner.
Fundamenter i større
bygninger. Udstøbning i
fundamentblokke.
Fundamenter til parcelhuse.
Klaplag, renselag.
Slidlagsbeton
Med Basis eller Rapid
Slidlagstype
Beton
MPa
35
Blandingsforhold Forbrug pr. m³ beton
efter rumfang
Cement: Cement: Cement Sand
Sten
sand:ste støbemi
kg
m³
m³
n
x
1:1,5:2,5 1:3,5
340
0,5
0,8
30
1:2:3
1:4
290
0,5
0,8
25
1:2,5:3,5
1:5
240
0,6
0,8
20
1:3:4
1:6
210
0,6
0,8
15
10
1:3,5:5
1:4:6
1:7
1:8
175
155
0,6
0,6
0,8
0,8
Blandingsforhold
MPa
Efter
vægt
Efter rumfang
Basis
Kælder, garage
Afretningslag til anden
belægning.
Slidlag i fodergange
Industri- og
lagerhaller
10
20
1:5
1:4
1:3,5
1:3
Rapi
d
1:4
1:3,5
25
1:3,5
1:2,5
1:3
Materialeforbrug pr.
m³
Cement Mørtelgrus
kg
m³
360
420
1,2
1,1
450
1,05
Uden ansvar
3