BERNER RUDERENS SPRAY

Comments

Transcription

BERNER RUDERENS SPRAY
BYG & FACADE // industri // SUPPLY
RENSning
Facade- og
Gulvrens kombi
Brugsområde
Emballage:
Benyttes til afrensning af alu-, stål- og glasfacader, murværk,
puds, beton, natursten, klinke- og terrazzogulve. Særligt velegnet
til svømmebassiner og hvid beton etc. Angriber ikke fuger.
5
25
200
1000
ltr. plastdunk
ltr. plastdunk
ltr. tønde
ltr. palletank
Egenskaber
Opløser effektivt smuds, jernklorid m.m. fra behandlede og eloxerede
aluminiumsflader og får aluminium til at se ud som nyt hurtigt og effektivt. Kan bruges på gamle klinker og terrazzogulv til at fjerne sorte
aflejringer, som normalt består af gamle sæberester, smuds, kalkrester
og jernklorid. Kan også benyttes på facader til at fjerne sorte aflejringer.
Ikke brandfarlig, pH2,5, lugt mild, farveløs.
Samtlige ingredienser er biologisk nedbrydelige iht. OECD guideline.
Brugsanvisning
Påføring: Facade og Gulvrens påføres med airlesssprøjte, lavtrykssprøjte, pensel, børste, svamp, moppe eller malerrulle. Ved facade
fugtes med vand før påførelse af facaderens. For at undgå striber både
påføres og afskylles nedefra og op. Ved afrensning af gulv skal gulvet
være tørt før påføring. Bearbejd eventuelt fladen med en ikke ridsende
skuresvamp.
Rækkeevne: 0,2 ltr. pr. m2 i brugsopløsning pr. behandling afhængig af
smudshedsgraden.
Behandlingstid: 2 - 5 min.
Afdækning: Det er ikke nødvendigt at afdække glas. Må ikke bruges
på ubehandlet rå aluminium.
Prøvefelt: Det anbefales at udføre prøvefelt for at vurdere effekt, tid og
evt. risiko for følgeskader på omkringliggende bygningmaterialer.
Afskylning: For bedste resultat bruges hedtvandsspuler med et tryk
tilpasset overfladens beskaffenhed. Der skylles indtil skumning er ophørt. Miljø: Skyllevand må godt ledes i kloak. Neutraliseres med Grundrens
Facade ALLROUND.
Sikkerhedsudstyr: Det anbefales at udføre arbejdet med egnet sikkerhedsudstyr, såsom kemidragt, gummihandsker og ansigtsværn.
Se sikkerhedsdatablad.
Dosering
Facade- og Gulvrens KOMBI
benyttes normalt koncentreret, men
kan blandes med vand ved lettere
afrensning og rengøring.
KODE
MAL-kode: 00-3