Se testresultater for Posca Tuscher på 55 forskellige materialer.

Comments

Transcription

Se testresultater for Posca Tuscher på 55 forskellige materialer.
PRODUKT DATABLAD
1. Produktet
Besma Autoshampoo m/voks
Art. nr.:
11015, 101 11015 010, 101 11015 050, 101 11015 275, 85010 11015-0010,
85010 11015-0050, 8511015-0010, 8511015-0050, 8511015-0275, 85010
11015-0275, 8511015-0200, BS110150, BS110151, BS110153, BS110154,
BS110156, 110156
Pr. nr.:
1156366
Produkt kategori:
Rensemidler
Produktets anvendelse:
Neutral autovaskemiddel.
Emballage typer:
1 ltr. dunk, 5 ltr. dunk, 10 ltr. dunk, 20 ltr. dunk, 27,5 ltr. dunk, 210 ltr. tromle
2. Producent
Besma International Chem A/S
Attention:
Postnr.:
7100
Stat:
Adresse:
Postbox 145, Friis Hansens Vej
6
By:
Vejle
Land:
Danmark
Telefon:
75 85 74 33
Telefax:
75 85 75 32
Email:
[email protected]
Web:
www.besma.dk
3. Fareidentifikation
EU klassificering:
Lokalirriterende
Malkode:
00-3
Msystem farefarve:
R sætninger:
 Irriterer øjnene.
S sætninger:
 Undgå kontakt med øjnene.
 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge
kontaktes.
CLP mærkningselementer:
Ingen mærkningselementer opført
4. Miljøet
Er produktet er optaget i keminøglen?
Nej
5. Produktets indhold
Kræftfremkaldende stoffer?
Nej
Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten?
Nej
Opløsningsmidler?
Nej
Yderligere info:
Oplysninger om farvekodning:
- Farefarve GRØN - produktdokumentationen indikerer ikke
farer eller forhold, der godtgører at produktet skal tildeles gul
eller rød farefarve.
6. Sikkerhedsdatablad
Dato for sikkerhedsdatablad:
26-04-2011
Sikkerhedsdatabladets standard?
Ok
Øvrige kommentarer: