lejekontrakt

Comments

Transcription

lejekontrakt
1 Lejekontrakt Faktureres til Navn: Adresse: BY: Tlf: Mail: ATT: Evt. leverings adresse Lejeaftale returneres på mail til: Groen IT [email protected] Tlf.: 22 66 26 50 Udlevering: Sæt X Dato: Ønske til tidspunkt: Indlevering: Sæt X Dato: Ønske til tidspunkt: Henter selv Kr. 0,-­‐ Leverer selv Kr. 0,-­‐ Leveres længere end Hentes længere end 15km væk (forhør pris) 15km væk (forhør pris) Depositum 1000,-­‐ Ekstra tilbehør lånt med: Ekstra tilbehør lånt med: 5 liter målebæger Vaceline Forlængerledning Dunke Maskinerne skal stå op under kørslen og må ikke transporteres på trailer eller på bagsædet Slushice: Slushice maskine 2 x 12 Ltr. Pr døgn Slushice maskine 2 x 12 Ltr. Ekstra Slushice maskine Start tilbud Saft 2 Ltr. Scoop Hindbær Saft 2 Ltr. Scoop Blue Ice Saft 2 Ltr. Scoop Ananas Saft 2 Ltr. Scoop Grøn Æble Saft 2 Ltr. Scoop Jordbær/Hyldeblomst Saft 2 Ltr. Scoop Jolly Cola Pris: Antal: 450 kr. 400 kr. 650 kr. 80 kr. 80 kr. 80 kr. 80 kr. 80 kr. 80 kr. Saft 2 Ltr. Scoop Exotic Saft 2 Ltr. Astronaut Saft 2 Ltr. Kæmpe Læske Krus 0,20 Ltr. 50 stk. Krus 0,39 Ltr. 50 stk. Sugerør med ske 50 stk. Sugerør med ske 200 stk. Saft 1 x 10 Ltr. 2 Ltr. saft bliver til 12 Ltr. Pris: 80 kr. 150 kr. 150 kr. 25 kr. 50 kr. 20 kr. 60 kr. 350 kr. Antal: Bemærkninger: ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ PÅ WWW.GROEN.DK FINDES DER OPSKRIFTER PÅ SLUSH ICE DRINKS Dato
Dato
__________________
Lejer
___________________
Udlejer
Groen IT & Service – Jernbanegade 27, Kaas – 9490 Pandrup – M: 22 66 26 50 – W: www.groen.dk 2 Lejebetingelser:
Levering / Afhentning o Udstyret afhentes på Jernbanegade 27, Kaas, 9490 Pandrup og leveres tilbage senest efter et døgn, medmindre andet er aftalt. o Ved afhentning/levering af udstyr udfyldes en lejekontrakt. Gyldig legitimation skal forevises. o Lejen betales kontant ved afhentning/modtagelse, samt der betales et depositum på kr. 1000,-­‐ som tilbagebetales ved tilbagelevering af maskinen, såfremt der ikke er skader eller maskinen ikke er rengjort.(med mindre andet er aftalt) o Såfremt kunden selv forestår transporten af det lejede, skal dette ske i lukket bil eller ren og lukket trailer. Brugen af det lejede o Det er ikke tilladt lejer, at videreudleje eller udlåne det lejede til andre. o Lejer forpligter sig til at gennemgå informationer og vejledninger før ibrugtagningen af det lejede. Brugsanvisninger udleveres ved levering. Brugsanvisningerne findes tillige på udlejers hjemmeside www.groen.dk o Det lejede skal stå tørt og må ikke udsættes for regn eller fugt. Lejers ansvar o Lejer er ansvarlig for enhver hændelig skade, forringelse eller undergang af det lejede, når dette er overgivet til eller leveret hos lejer. Lejer er endvidere ansvarlig for enhver skade, der måtte opstå ved ikke korrekt brug af det lejede, herunder ved ikke korrekt tilslutning af det lejede. o Lejer er ansvarlig for overbelastning af det lejede. o Det påhviler lejer at holde det lejede forsikret mod brand, tyveri og hærværk. Beskadigelse af udstyr frigør ikke lejer for dennes forpligtigelser i henhold til lejeaftalen. o Det lejede erstattes til fuld nyværdi. Såfremt reparation kan udføres, sker dette på udlejers foranstaltning, men for lejers regning. o Tilbageleveres udstyr ikke rettidigt, betales kr. 2.000,-­‐ i leje pr. påbegyndt dag, uanset udstyrstype. o Er det lejede udstyr ikke rengjort tilstrækkeligt, vil lejer blive opkrævet 200,-­‐ o Lejer sørger for adgang til strøm (220V/1600W) indenfor 20 meter af maskinerne. Det er vigtigt at man undgår at bruge forlængerledning, er det nødvendigt med forlængerledning, så skal der ikke benyttes forlængerledning i tromle. Groen IT & Service har forlængerledning som kan lånes. o Alle el-­‐apparater på 220 volt er udstyret med jordstik. Hvis jordstik mangler, skal udlejer straks kontaktes, og maskinen må ikke tages i brug. o Fjerner lejer jordstikket, bliver lejer opkrævet et gebyr på kr. 75,00 pr. stik. Returnering o Det lejede skal tilbageleveres i rengjort stand, hvis ikke andet er aftalt. o Er det lejede ikke rengjort, efterfaktureres lejer for et beløb svarende til den aftalte lejepris. Returbedømmelsen afgøres ene og alene af udlejer. o Kamrene skal tømmes for slus ice og efterskylles med lunkent vand. Er disse ikke tømt og skyllet igennem af lejer pålægges lejer et rengøringstillæg på kr. 250,-­
o Hvis udlejer ikke modtager det udlejede materiale retur rettidigt, kan udlejer opkræve ekstra leje. o Såfremt det lejede ikke leveres tilbage til udlejer, er lejer forpligtiget til at erstatte dette til fuld nyværdi. Groen IT & Service – Jernbanegade 27, Kaas – 9490 Pandrup – M: 22 66 26 50 – W: www.groen.dk 3 Slush ice vejledning
1. Start med at hælde saftkoncentrat og vand i beholderne.
Blandingsforholdet er 1:5 dvs. En liter saft koncentrat skal blandes med 5 liter vand.
Når maskinen startes skal der minimum være 6 liter i karret, afmærket ved den stiplet linje på beholderen. 2. Når den ønsket mængde slush ice er i beholderne tændes den grønne knap (når der er lys i den grønne knap arbejder kompressoren) 3. Maskine sættes til at fryse ved at tænde på det midterste ”Fryse” symbol
4. Herefter sættes sneglen til at starte omrøringen ved at trykke på knappen med det symbol med en cirkel der drejer rundt
5. Knappen med den bølgede linje er til hvis man kun vil lave saft – Knappen med FRYS og SAFT må IKKE tændes på samme tid.
KNAPPERNE:
De 3 nederste knapper er til det HØJRE KAMMER
DE 3 øverste knapper er til det VENSTRE KAMMER
”I” position tændt
”O” position slukket
Regulering af slush ice konsistensen
På bagsiden af maskinen sidder der to sorte skruer, disse regulerer hvor meget maskinen skal fryse. Drejer man på skruen vil en rød indikator
på bagsiden af maskinen bevæge sig. Denne indikator har interval 1-4.
1 er minimum frost 4 er maksimum frost
Rengøring af slush ice maskinen
Sluk maskinen og lad den sidste slush ice smelte. Tøm maskinen for saft. Rengør maskinen ved at lade den gennemløbe af varmt vand og
almindelig opvaskemiddel. Benyt altid kun en blød børste eller ren klud, ikke grydesvamp eller lignende da dette vil ridse maskinen. Forsøg
ikke at skille maskinen af. Maskinen tåler ikke over 70 grader varmt vand.
Maskinen må ALDRIG løftes i beholderne.
Undgå så vidt muligt at benytte en forlængerledning, der må aldrig bruges forlængerledning i tromle.
Sørg altid for at der ikke er andre maskiner tilsluttet samme fase som slush ice maskinen..
Når slush icen går ned til ”min.” på beholderen, skal der fyldes op til ”max” igen således gearmotor
og magnetventiler ikke bliver overbelastet.
Såfremt man slukker for maskinen med slush ice i beholderen, vil der dannes isklumper, som ved
igangsætning vil ædelægge sneglen samt gearmotor. Maskinen må først startes igen når der ikke er
isklumper i karet
Groen IT & Service – Jernbanegade 27, Kaas – 9490 Pandrup – M: 22 66 26 50 – W: www.groen.dk 

Similar documents