A/B Kingosparken

Transcription

A/B Kingosparken
A/B Kingosparken
Velkommen til
Ekstraordinær Generalforsamlingen
3. juni 2015
A/B KINGOSPARKEN EGF 3. juni 2015
A/B Kingosparken
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af administrator
3. Valg af revisor.
A/B KINGOSPARKEN EGF 3. juni 2015
A/B Kingosparken
Bestyrelsen har valgt ikke at efterkomme et ønske fra GF om deltagelse af repræsenter fra DEAS.
Dette med henvisning til vedtægter §31.1 og et ønske om at EFG ikke skal ende i en diskussion
mellem to konkurrenter som er kandidater til valget af administrator.
§30.1 ”Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen
træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser”
Bestyrelsen har tilsvarende også henstillet til Claus Clausen om ikke at deltage i EFG.
Denne henvisning er blevet afvist af Claus Clausen med henvisning til reglerne i vedtægter §23.1
§23.4 ”Administrator og revisor, samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har
ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen”
A/B KINGOSPARKEN EFG 3. juni 2015
A/B Kingosparken
Priser på administrationsaftaler grundydelser og tillægsydelser
Emne
Nuværende Nyt fra E&C
Administration Grundydelser
768.000
495.000
Revisor Grant Thornton v. revisor Carsten Ingemann Johansen
53.510
53.510
Deas
Kommentarer
453.000 Besparelse på admin. Ved Deas kr. 315.00. Nyt E&C kr. 273.000
33.750 Besparelse på revisor kr. 19.760. Deas opstiller regnskab og gennemgår på GF
Tillægsydelser uden for administrationsaftale
Direkte salgsomkostninger for sælger/køber
Vurdering og udarbejdelse af vurderingsrapport
2.500
4.800
Revurdering
1.250
2.400
Ved salg fordeles omkostninger for vurderingsrapport med 50% til sælger og til køber
Nøgleoplysningsskema (sælger)
Udarbejdelse af overdragelsesaftale (køber)
Bistand til sælger (sælger)
Forespørgsel andelsbogen (sælger)
Ejerskiftegebyr når foreningen forestår handlen
Sum
na
5.800
3.250
1.250
na
10.300
Salg via Ejendomsmægler
Mæglerbesvarelse ved salg gennem ejendomsmægler (sælger)
Notering af transport til mægler / afregning af mægler (sælger
na
na
3.950
625
3.950 Inkl. Nøgleoplysningsskema. Ovenstående kr. 1.950 udgår
625 Kun når administrator stor for afregner med ejendomsmægler
Gebyrer salg med lån i andelen eller krav om bankgaranti
Afregning af panthaver ved lån i andel pr. stk. 1. gang (sælger)
Afregning af panthaver ved lån i andel følgende gange (sælger)
Indhentning af bankgaranti hos køber ved krav fra sælger (køber)
1.250
375
na
1.250
625
1.500
1.250
625
1.250
Andre gebyrer som ikke vedrører køb/salg
Udarbejdelse af overdragelse ved bodeling (andelshaver)
Adkomsterklæring ved optagelse af lån i andel (andelshaver)
Lejekontrakter kælderrum, p-pladser mm (andelshaver)
Ekspeditioner ifbm godkendelse af fremleje (andelshaver)
Udfærdigelse af andelsbevis
Navneskilt- og nøgleadministration pr navn/nøgle
Fraflytningssyn ved opsigelse af lejemål (lejere)
2.750
1.250
na
500
na
na
na
4.000
1.450
600
1.000
na
na
na
3.250
1.450
na
na
na
na
na
Nedenstående typiske foreningsudgifter ved behov for bistand
Byggeteknisk rådgivning
na
Juridisk bistand/rådgivning
Inkluderet
Advokatbistand
Inkluderet
Anden specialist
na
1.950
7.475
3.250
1.250
na
13.920
2.500 Nuværende vurderingsmand fastholdes
1.250 Nuværende vurderingsmand fastholdes
1.200
1.500
2.600
1.925
1.950 Nøgleoplysningsskema er et nyt lovkrav 2014
6.500
na
na
na
8.450
Ved skilsmisse eller ægtefælde dødsfald
Krav fra andelshavers bank ved optagelse af lån
Andelsbevis er udgået
Opgaven varetages af vicevært
Opgaven varetages af vicevært
1.200 Foreningen benytter normalt ekstern bistand
2.600
1.925 Foreningen benytter normalt ekstern bistand
A/B KINGOSPARKEN EGF 3. juni 2015
A/B Kingosparken
Regneeksempler for gebyrer ved køb/salg
Eks. 1. standard køb/salg uden lån uden ejendomsmægler
Salgsomkostninger køber
1/2 part af vurderingsrapport
Udarbejdelse af overdragelsesaftale
Samlet salgsomkostninger køber
Salgsomkostninger sælger
1/2 part af vurderingsrapport
Forespørgsel andelsbogen
Nøgleoplysningsskema
Bistand til sælger
Samlede omkostninger sælger
Total salgsomkostninger Køber & sælger
Eks. 2. Køb/salg via ejendomsmægler
Salgsomkostninger køber
1/2 part af vurderingsrapport
Udarbejdelse af overdragelsesaftale
Samlet salgsomkostninger køber
Salgsomkostninger sælger
1/2 part af vurderingsrapport
Mæglerbesvarelse ved salg gennem ejendomsmægler (sælger)
Notering af transport til mægler / afregning af mægler (sælger
Samlede omkostninger sælger
Total salgsomkostninger Køber & sælger
Eks. 3. Køb/salg med lån i andelen
Salgsomkostninger køber
1/2 part af vurderingsrapport
Udarbejdelse af overdragelsesaftale
Samlet salgsomkostninger køber
Salgsomkostninger sælger
1/2 part af vurderingsrapport
Forespørgsel andelsbogen
Bistand til sælger
Nøgleoplysningsskema
Afregning af panthaver ved lån i andel pr. stk. 1. gang (sælger)
Afregning af panthaver ved lån i andel følgende gange (sælger)
Samlede omkostninger sælger
Total salgsomkostninger Køber & sælger
Nuværende
Nyt E&C
DEAS
1.250
5.800
7.050
2.400
7.475
9.875
1.250
1.250
3.250
5.750
12.800
2.400
1.250
1.950
3.250
8.850
18.725
3.200 Ændret pris nyt E&C + kr. 3.100. Ændret pris DEAS - kr. 2.550
10.950 Ændret pris nyt E&C + kr. 5.925. Ændret pris DEAS - kr. 1.850
1.250
5.800
7.050
2.400
7.475
9.875
1.250
6.500
7.750 Ændret pris nyt E&C + kr. 2.825. Ændret pris DEAS + kr. 700
1.250
na
na
1.250
8.300
2.400
3.950
625
6.975
16.850
1.250
3.950
625
5.825 Ændret pris nyt E&C + kr. 5.725. Ændret pris DEAS + kr. 4.575
13.575 Ændret pris nyt E&C + kr. 8.550. Ændret pris DEAS + kr. 5.275
1.250
5.800
7.050
2.400
7.475
9.875
1.250
6.500
7.750 Ændret pris nyt E&C + kr. 2.825. Ændret pris DEAS + kr. 700
1.250
1.250
3.250
2.400
1.250
3.250
1.950
1.250
625
10.725
20.600
1.250
375
7.375
14.425
1.250
6.500
7.750 Ændret pris nyt E&C + kr. 2.825. Ændret pris DEAS + kr. 700
1.250
1.950
1.250
1.950
1.250
625
5.075 Ændret pris nyt E&C + kr. 3.350. Ændret pris DEAS - kr. 2.300
12.825 Ændret pris nyt E&C + kr. 6.175. Ændret pris DEAS - kr. 1.600
A/B KINGOSPARKEN EGF 3. juni 2015
A/B Kingosparken
Hvad tilbyder DEAS udover priser:
 En DEAS Premium aftale hos Danmarks største administrationsfirma
 Professionel organisation med indarbejde rutiner og EDB-systemer
 Løbende nyhedsbreve og fyraftensmøder på relevante emner
 Velfungerende Bestyrelses WEB med adgang til alle foreningens data
 Foreningshjemmeside som kan holdes opdateret uden HTML kodning
 Rabataftaler med en langt række af leverandører inden for kontorartikler,
kontormaskiner, hvidevarer, VVS artikler, maling, byggematerialer, værktøj,
leje af maskiner og meget mere.
A/B KINGOSPARKEN EGF 3. juni 2015
A/B Kingosparken
Hvad tilbyder Egemar & Clausen udover priser:
 7 års erfaring som administrator i Kingosparken
 E&C er en mindre organisation og dermed mulighed for hurtige tilpasninger
 Bestyrelsesmedlem i FAE (Forening Advokater med Ejendomsadministration)
 Modtager gennem FAE information og lovændringer m.v.
 Løfte om at få medarbejdere og nye rationelle arbejdsgange på plads
 Løfte om at forhandle rabataftaler med forskellige leverandører
A/B KINGOSPARKEN EGF 3. juni 2015
A/B Kingosparken
Dette var bestyrelsens indlæg med gennemgang af de faktiske tal.
Næste punkt vil være valg af administrator og revisor.
A/B KINGOSPARKEN EGF 3. juni 2015
A/B Kingosparken
TAK TIL ALLE FOR RO OG ORDEN OG AKTIVE DELTAGELSE i EGF
A/B KINGOSPARKEN EGF 3. juni 2015