OBRUTEN VÅRDKEDJA med AXELINA i DALARNA

Comments

Transcription

OBRUTEN VÅRDKEDJA med AXELINA i DALARNA
150515
Hjärtligt välkommen att anmäla dig till AXELINA’s baskurs i
Hudiksvall torsdagen den 22 och fredagen den 23 oktober, 2015
på Hudiksvalls sjukhus.
Axelina är ett helhetskoncept för diagnos, utredning och
behandling av de vanligaste besvären i skuldran. Kursen strävar efter
att optimera samverkan mellan öppenvård och slutenvård genom
samma handläggningsrutiner och nomenklatur.
Vår målsättning är att alla som har kontakt med denna
patientgrupp skall gå kursen så att vi får ett gemensamt helhetsgrepp
om dessa patienter dvs maximerad patientsäkerhet
För ytterligare information var god se bifogad inbjudan.
Väl mött önskar.
BJÖRN SANDSTRÖM
MAGNUS THULIN
Sektionsschef
Ortopedkliniken
Gävle sjukhus
Sektionschef
Ortopedkliniken
Hudiksvalls sjukhus
ÅKE KIHLSTRÖM
KRISTINA DAVIDSSON
Fysiopterapeut
Fysioterapi Specialistvård
Hudiksvalls sjukhus
Fysiopterapeut
Fysioterapi Specialistvård
Hudiksvalls sjukhus
ANNA GUSTAVSSON
Vårdenhetschef
Fysioterapi Specialistvård
Gävleborg
OBRUTEN VÅRDKEDJA med AXELINA
22-23 oktober 2015, Hudiksvalls sjukhus
BAKGRUND
Obruten vårdkedja med Axelina är ett helhetskoncept för diagnos, utredning och behandling av smärta
och funktionsnedsättning i skuldran med gemensamma evidensbaserade vårdprogram och rehabiliteringsriktlinjer samt optimerad samverkan mellan öppenvård och slutenvård.
Handläggningsrutiner och nomenklatur är samma oavsett profession och specialitet, landsting eller
region. Tack vare en standardisering i varje led optimerar konceptet vårdgivarens omhändertagandekvalitet och därmed patientsäkerheten. Konceptet har lärts ut till ca 5000 vårdgivare och används i tjugo
landsting/regioner i Sverige.
MÅLGRUPP. KURSINNEHÅLL. MÅLSÄTTNING
Denna baskurs är på två dagar och innehåller teori och praktik som omedelbart kan omsättas i den
kliniska vardagen så att alla som har kontakt med denna patientgrupp får ett gemensamt helhetsgrepp.
Samma kriterier för patientens initiala omhändertagande i primärvården hos läkaren och
fysioterapeuten som på sjukhuset av specialisten i ortopedi och fysioterapi. Diagnostik och behandling kan
ske utan fördröjning. Se preliminärt schema i slutet på denna kursinformation.
Vi utgår från inspelade patienter på video med typiska skulderdiagnoser. Kurspärmen innehåller allt
matrial i form av anatomi, diagnostiska tester, vårdprogram för ca tjugofem skulderdiagnoser. Rehabiliteringsplaner för de icke-kirurgiska diagnoserna samt preoperativ - och postoperativ rehabilitering för de
diagnoser som behöver opereras. Diagnosanalysscheman och referenser. Tillsammans tjugo kapitel.
Förutom de gemensamma övningarna har vi praktik i form av subacromiell injektionsteknik för
läkarna samt diagnosrelaterad rehabilitering för fysioterapeuterna. Konceptets verktyg uppdateras ständigt
och är evidensbaserat. Axelina är figuren som utför hemövningarna i alla rehabplaner.
Lärare
Dr Jan Nowak, Skuldersektionen, Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Ft Berith Svensson,
Elisabethsjukhuset, Uppsala. Dr Magnus Thulin, Ortopedkliniken, Hudiksvalls sjukhus. Ft Åke Kihlström,
Ft Kristina Davidsson, Fysioterapi Specialistvård, Hudiksvalls sjukhus. Ft Linda Eng-Eriksson, Ft Eva Matton,
Fysioterapi Specialistvård, Gävle sjukhus
Anmälan
Intresseanmälan görs genom att gå in på websidan “www.axelina.com”. Klicka på “kurs” längst ned på sidan
och klicka sedan på ”2015-10-23, Hudiksvall”. Fyll i namn, Landsting/region och det Sjukhus/VC/Mottagning
där du arbetar. Finns inte din arbetsplats i droplistorna så markera ”Lägg till ny ” och fyll i alla de uppgifter
som behövs i det formulär som visas. Tryck på ”spara”. Fortsätt att fylla i uppgifter. Alla adressuppgifter är
till för att vi skall kunna få kontakt med dig om någonting krånglar. Inga adressuppgifter lämnar Axelina.
Du får omedelbart ett svarsmail efter det att du anmält dig. Kom ihåg att klicka på länken i svarsmailet.
Får du inget mail så fungerar inte våra mailserverar ihop eller så har mailet hamnat i din mailpapperskorg
eller skräpmapp. Orsaken är i så falla att vid många mail från samma adress så betraktar landstingets server
det som skräppost och då hamnar det i din papperskorg. Har du inte fått mailet så hör av dig så fort som
möjligt till ”kontaktperson” på nästa sida.
Anmälan fortsättning
OBS!
1. När du svarar på första mailet har du intresseanmält dig. Inga förpliktelser. Det är viktigt att du klickar på
länken i mailet annars får du inte mail nr två. Kolla alltid papperskorgen eller skräpmappen.
2. När du får det andra mailet skall du svara på om du vill gå eller ej. Vill du delta markeras det alternativet.
Deltagaranmälan är nu bindande. Se till att du har ledigt och alla formaliteter ordnade innan du bekräftar
deltagandet.
3. Du får nu lösenord och användarnamn. Logga in och skriv i korrekt fakturaadress med referensnummer och
kostnadsställe eftersom fakturorna är elektroniska, annars får du ett tidsödande merarbete senare.
VIKTIGT
Observera att all kommunikation i samband med anmälan kommer att ske via mail och sms. Det är därför
viktigt att du själv ansvarar för att all fakta är rätt då du anmäler dig. Arbetsmail, alternativt mail samt
mobilnummer är viktigt att du fyller i om någon kommunikationväg inte fungerar. Adressuppgifterna
stannar inom Axelina och är endast till för att kommunikationen skall vara optimal. Antalet platser till
utbildningen är begränsat.
Drygt en vecka innan kursen får du en påminnelse om kursen. Du kan nu se det definitiva schemat och
deltagarlistan om du exvis vill samåka.
Baskurs
Kursavgiften är 6 400 kr + moms. I kursen ingår två dagars baskurs och kurspärmen som innehåller allt
material. Lunch och kaffe med förfriskningar ingår likaså.
Blir du sjuk eller får förhinder efter att du bekräftat ditt deltagande får du gärna skicka en ersättare,
annars debiteras hela kursavgiften som är 6 400 kr + moms. Kom därför ihåg att begära ledigt för kursen
innan du bekräftar din anmälan. Din verksamhetschef ska tillstyrka ditt deltagande.
Kurslokal, hotell samt specialkost
Baskursen hålls i Föreläsningssalen på Hudiksvalls sjukhus hus 11, entreplanet. Skyltning kommer vara
noggrann och all information mailas dig drygt en vecka innan kursen.
Kontakta sjukhuset angående eventuella parkeringsplatser. Har du speciella kostönskemål skall du
ringa restaurang Pulsen på sjukhuset tel: 0650-922 79 och ange Axelinakursen ca en vecka innan kursstart.
Kontaktperson
Har du frågor, hör av dig till kursansvarig på mailadress: [email protected]
PRELIMINÄRT SCHEMA
OBRUTEN VÅRDKEDJA med AXELINA
Torsdag 22 oktober 2015, Hudiksvalls sjukhus
08.00–08.30
08.30–10.30
REGISTRERING. Kaffe/The med smörgås.
INTRODUKTION & ANATOMI
Introduktion samt målsättning med kursen.
Genomgång av schema, gruppindelning och kurspärm.
Skuldrans anatomi. Anatomivideo.
Palpation- och ritningsvideo.
Gruppövning anatomi.
10.30–11.00
11.00–11.30
PAUS
Kaffe/The med smörgås.
KLASSIFIKATION. HALSRYGG.
Axelina Hypotes/Axelina Royale.
Diffdiagnos halsryggrad.
11.30 –12.30
12.30–13.30
LUNCH
ROTATORCUFFSYNDROMET
Introduktion – vårdprogram.
Video – diagnos/behandling.
Rehabiliteringsriktlinjer.
13.30–13.45
13.45–14.15
PAUS
Kaffe/The och frukt.
TRAUMATISK ROTATORCUFFRUPTUR
Introduktion – vårdprogram.
Video – diagnos/behandling.
Rehabiliteringsriktlinjer.
14.15–15.00
GRUPPÖVNING ROTATORCUFFSYNDROMET
Undersökningsteknik/diagnostiska tester.
15.00–15.15
15.15–16.45
PAUS
Kaffe/The och frukt.
GRUPPARBETE
Läkare
Praktisk injektionsteknik – subacromiellt
Läkarna stannar kvar i föreläsningssalen
Fysiopterapeuterna
Praktik – Rehabilitering för rotatorcuffsyndromet.
Fysiopterapeuterna går till speciell praktiksal
PRELIMINÄRT SCHEMA
OBRUTEN VÅRDKEDJA med AXELINA
Fredag 23 oktober 2015, Hudiksvalls sjukhus
08.00–09.00
ROTATORCUFFSYNDROMET fortsättning
Patientvideo, grupparbete.
09.00–09.30
STABILITETSPROBLEM
GLENOHUMERAL INSTABILITET ANTERIORT
Vårdprogram. Patientvideo
09.30–10.00
10.00–10.45
PAUS
Kaffe/The med smörgås.
STABILITETSPROBLEM forts
GLENOHUMERAL INSTABILITET MULTIDIREKTIONELLT
Vårdprogram. Diagnos. Patientvideo.
Rehabiliteringsriktlinjer.
10.45–11.00
11.00–11.30
PAUS
Kaffe/The och frukt.
GRUPPARBETE
Undersökningsteknik/diagnostiska tester.
11.30–12.30
12.30–13.30
LUNCH
STELHET
FRUSEN SKULDRA
Vårdprogram – patientvideo – analys. Rehabilitering.
DIABETES SKULDRA
Vårdprogram – analys. Rehabilitering.
GLENOHUMERAL ARTROS
Vårdprogram – patientvideo – analys.
13.30–14.45
14.45–15.00
15.15–15.30
GRUPPARBETE
Läkare
Öppet forum.
Läkarna stannar kvar i föreläsningssalen
Fysiopterapeuterna
Praktik – rehabilitering för GH-instabilitet.
Fysiopterapeuterna går till speciell praktiksal
PAUS
Kaffe/The med kaka och kursutvärdering.
PROXIMALA HUMERUSFRAKTURER. AVSLUTNING

Similar documents