Nyhetsbrev Nr 5 - Destination Glada Hudik

Comments

Transcription

Nyhetsbrev Nr 5 - Destination Glada Hudik
Nyhetsbrev Nr 5
Hudiksvall 2015-01-30
Tiden rullar på och nu är det dags för årets första nyhetsbrev. De sista
månaderna har varit intensiva för föreningen. Vårt destinationsprojekt är
förlängt till mars 2015, men med en reducering av bemanning och aktiviteter.
Syftet med förlängningen är att vi vill att projektet och den gemensamma
bolagsbildningen dockar i varandra, samtidigt som vi vill använda de sista
medlen för att avsluta våra aktiviteter.
Ny adress; Destination Glada Hudik c/o Hudik City, Möljen, 824 30 Hudiksvall
Ny kontakt; Malin Löthmyr, 070-217 53 40, [email protected]
Övrig info: Turistbyrån FGH, 0650-191 00, [email protected]
Marknadsplan-Visit Glada Hudik
Första steget i att förverkliga marknads- och utvecklingsplanen har påbörjats
genom att bolaget börjat fakturera serviceavgifter för 2015. Pengarna går
oavkortat till de nedan prioriterade marknadsföringsaktiviteterna
- Magsasin Glada Hudik. I samarbete med MittMedia AB kommer vi att
kunna lansera destinationens första magasin för sommaren 2015, med
avsändare Visit Glada Hudik. Se bifogad fil för erbjudandet till alla våra
medlemmar.
- Stockholm Travel Show. I samarbete med Turistbyrån Fokus Glada Hudik
tittar vi på möjligheten att marknadsföra vår destination och våra
evenemang på Centralstationen i Stockholm den 23-24 april.
Intresserad att vara med och synas? Kontakta Malin Löthmyr på 070217 53 40 eller [email protected]
- Eventyta på Birsta. I samarbete med Turistbyrån Fokus Glada Hudik vill vi
under våren 2015 visa upp oss på Birsta, för att locka vår närliggande
marknad Sundsvallsregionen till vår destination. Intresserad att vara
med och synas? Kontakta Malin Löthmyr på 070-217 53 40 eller
[email protected]
Övriga aktiviteter i marknads- och utvecklingsplanen påbörjas så snart vi
har täckning för dessa kostnader. Så ju fler som bidrar till att betala
serviceavgift, ju fler aktiviteter kan vi göra för att utveckla och
marknadsföra Visit Glada Hudik. Fyll i bifogad medlemsenkät och skicka till
e-post eller via brev till någon av adresserna ovan.
Fokus på webben
Ihop med handeln görs följande fokuseringar runt www.visitgladahudik.se:
- Februari: Fettisdagen, Alla hjärtans dag och sportlov
- Mars: forts sportlov
- April: Påsk
Därefter ännu inte beslutat. Kontakta gärna [email protected] med
förslag och om ni vill vara med, med ert erbjudande.
Bokningsbarhet-Visit Glada Hudik
För att få ut så mycket som möjligt av våra marknadsaktiviteter behöver vi Er
hjälp att fylla vår webb med både bokningsbara och icke bokningsbara
produkter. Ju intressantare vår destination blir online, desto större möjlighet att
locka ännu fler till destinationen. Därför kommer följande kurser inom kort att
hållas;
- CBIS (informationsdatabasen)
- CB (bokningsbarheten)
- Skriva säljande texter
- Engelska för besöksnäringen
Datumen för kurserna är ej spikade men kommer att presenteras inom kort på
www.destinationgladahudik.se. Är du redan nu intresserad av en viss kurs, gör
en intresseanmälan till [email protected], så får du en inbjudan
direkt datumen är fastställda.
Arbetsgruppernas arbete fortsätter
Föreningens arbete med olika arbetsgrupper fortsätter. Följande grupper är
aktiva;
- Rundresor – samordnare Henrik Rugolo och Pierre Marklund. Arbetet
bedrivs nu i små grupper runt respektive rundtur. Nästa samordningsmöte inplanerat 20/2 kl 18.30 på Broman Gymnasiet.
- Långsiktiga – samordnare Catherine Vennberg. Inväntar besked om
processtöd från Region Gävleborg, för att gå vidare till nästa steg;
Förankring och handlingsplaner.
- Webb – samordnare Pierre Marklund. Gruppen breddar fokus och byter
namn till ”Digitala Informationskanaler”. Nästa möte genomförs denna
vecka. Kontakta Pierre 070-170 11 70 för exakt tid och plats.
- Marknad (ny) – Thomas Brunzell, Per Hjärpsgård m.fl.
Vill du också engagera dig? Vill du ha mer information om respektive
arbetsgrupp för deltagande i någon av grupper eller starta en ny, där du har
ditt engagemang? Välkommen att kontakta Malin på
[email protected]
Tillsammans med informationsavdelning på Hudiksvalls kommun deltar vi i
arbetet med kommunens digitala skyltar och dess information.
Tillsammans med Hudiksvalls Näringsliv AB jobbar föreningen med proaktivt
etableringsarbete, för att få nya entreprenörer inom turism att etablera sig i
destinationen. Antigen via objekt som är till salu eller vid andra önskemål.
Tillsammans med Turistbyrån Fokus Glada Hudik har inbjudan gått ut till aktörer
kopplat till evenemang den 3 februari kl. 16.00-19.00 på Café August. Både
för att presentera vad som händer i sommar och ge inbjudna chansen att
informera om sina egna evenemang.
Styrelsen för Visit Glada Hudik AB
Följande styrelserepresentanter är utsedda av kommunfullmäktige eller
föreningen Destination Glada Hudiks styrelse.
Sven-Åke Thoresen, ordförande
Elisabeth Svedman, ledamot
Caroline Smidth-Johansson, ledamot
Håkan Rönnström, ledamot
Lena E Andersson, vice ordförande
Robin Söderberg, ledamot
Peter Entian, ledamot
Hudiksvalls kommun, politiker (S)
Hudiksvalls kommun, politiker (V)
Hudiksvalls kommun, politiker (C)
Hudiksvalls kommun, politiker (M)
Föreningen DGH, Lenas Mat
Föreningen DGH, Dellenbanan
Föreningen DGH, tjänsteman RG
Agneta Brendt, suppleant
Olle Jonsson, suppleant
Jonas Holm, suppleant
Stefan Skalman, suppleant
Hudiksvalls kommun, politiker (S)
Hudiksvalls kommun, politiker (V)
Hudiksvalls kommun, politiker (M)
Föreningen DGH, Hudiksvalls IF
Vi önskar alla välkomna in i styrelsearbetet och ser fram emot bolagets
framtida utveckling.
Årsstämma för Destination Glada Hudik
Den 24 mars 2015, kl. 18.30 hålls föreningens andra årsstämma. Inspirerande
föreläsare, fika och årsmöte är på programmet. Boka in datumet redan nu!
Kallelse med plats och mer information kommer senare. Välkomna!
Catherine Vennberg
Destination Glada Hudik

Similar documents