Nytt från Region Skane

Transcription

Nytt från Region Skane
Nytt från Region Skåne
Höst 2015
GIS-strategi
Den 1a juni antogs Region Skånes
nya GIS-strategi (wooo!)
Den utgår ifrån tillgänglighet till…
…data
…verktyg
…kompetens
Det betyder kortfattat…
…data – Geodataplattform
…verktyg – GeoCMS, karttjänster
…kompetens – Intern rollfördelning
Jag tänkte här fokusera på…
…data – Geodataplattform
…verktyg – GeoCMS, karttjänster
…kompetens – Intern rollfördelning
Datahantering innan
OMS-System
Datahantering innan
OMS-System
(Obegriplig Mapp-Struktur)
Datahantering innan
OMS-System
(Obegriplig Mapp-Struktur)
Videoupptagning
av en användare
som letar efter
FK_HL.shp
Datahantering innan
• Sårbart
• Otydligt
• Dubbelarbete
• Begränsat
Datahantering framåt
Geodataplattform!
• Ajourhållning och lagring
• Karttjänster
• Andra geodatatjänster (adresskoll, datauttag…)
Geodataplattform
Kontinuerligt ajourhållen…
• Grunddata från Lantmäteriet et al
(Geodatasamverkan)
• Kombinerad data (statistik från SCB kombinerat
med kommunskikt)
• Intern verksamhetsdata (Vårdinrättningar,
Kollektivtrafik)
Geodataplattform
Kontinuerligt ajourhållen…
• Grunddata från Lantmäteriet et al
(Geodatasamverkan)
• Kombinerad data (statistik från SCB kombinerat
med kommunskikt)
• Intern verksamhetsdata (Vårdinrättningar,
Kollektivtrafik)
Geodataplattform
Karttjänster! Öppen data!
Tex
• Vårdinrättningar
• Kollektivtrafik
Geodataplattform
Karttjänster! Öppen data!
Har någon funderingar på önskad data eller
fil/tjänstformat?
Maila!
Lovar inget, men tar det med oss!
Analyser
• Tillgänglighet till arbete
• Bostadsbyggande och kollektivtrafik
Tillgänglighet till arbete
Tillgänglighet till arbete
Hållplats
Broby busstn
Helsingborg C
Hässleholm C
Höörs station
Klippans station
Kristianstad C
Kvidinge station
Lund C
Malmö C
Malmö Hyllie
Osby station
Perstorps station
Simrishamns station
Sjöbo busstn
Trelleborg Lasarettet
Ystads station
Åstorps station
Ängelholms station
Restid: 45 min
Arbetstillfällen:
Skånska
Restid: 45 min
Restid: 60 min
Restid: 60 min
Arbetstillfällen: Skåne och Arbetstillfällen: Skåne och
Arbetstillfällen: Skånska omland
omland
22000
46000
22000
50000
159000
291000
165000
311000
82000
191000
90000
207000
126000
262000
126000
267000
35000
91000
35000
91000
53000
78000
57000
92000
10000
45000
10000
45000
314000
380000
327000
581000
269000
348000
417000
842000
255000
317000
605000
955000
22000
53000
32000
87000
22000
50000
22000
51000
10000
21000
10000
21000
52000
109000
52000
109000
38000
176000
38000
185000
25000
105000
25000
105000
83000
119000
83000
122000
77000
111000
77000
133000
Bostadsbyggande och
kollektivtrafik
• Hur förhåller sig nybyggda bostäder till
kollektivtrafik 2010-2014?
• Skåneanalys förhoppningsvis klar innan årsskiftet
Tack för er tid!
[email protected]
[email protected]
Ps. QGIS Användargrupp
…har nu en hemsida: qgis.se